Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  501
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  31.12.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106314
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  42.61569
  Aker BP ASA
  37.38431
  TotalEnergies EP Norge AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4206
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  4891
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7874
  10.06.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.1.2014 at initiell periode forlenges til 31.12.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10262
  30.11.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.11.2015 at initiell periode forlenges til 31.12.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11400
  27.12.2016
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.12.2016 at utvinningstillatelsen overføres til forlengelsesperioden for en periode på 20 år, jf. Petroleumsloven § 3-9 annet ledd samt utvinningstillatelsene punkt 1 bokstav c. Varigheten er satt til 31.12.2036.
  Andre meldinger
  12936
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13070
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13138
  27.06.2018
  Lundin Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14390
  29.08.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13138) registrert 27.6.2018 i Lundin Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 40 % til 37.384306 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon fra 40 % til 37.384306 % ref. fullmakt datert 21.8.2019
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14420
  30.08.2019
  Lundin Norway AS har overdratt en 2.615694 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.8.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15426
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15750
  21.12.2020
  Dok nr. 14390 er slettet som følge av sletting dok nr 13138.
  Sletting av pant
  15749
  21.12.2020
  Pantobligasjon stor USD 6 000 000 000 skriver United States Dollars six billion datert 26.6.2018 (dok. nr. 13138) hvor Lundin Norway AS, pantsetter sin 40 % deltakerandel, redusert fra 40 % til 37.384306 % den 29.8.2019 (dok. nr. 14390) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 27.11.2020 samt påtegning datert 17.12.2020.
  Sletting av pant
  15757
  21.12.2020
  Lundin Energy Norway AS pantsetter sin 37.384306 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver United States Dollar seven billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16032
  18.06.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 7 200 000 000 skriver United States Dollars seven billion two hundred million, i Lundin Energy Norway AS sin 37.384306 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 17.12.2020 (dok.nr.: 15757) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 4.6.2021
  Sletting av pant
  16110
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  17067
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17066
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17489
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17595
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte