Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  506 S
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.07.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106544
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4196
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  4351
  04.03.2009
  Rocksource ASA pantsetter sin 50% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Delt førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 150.000.000 skriver norske kroner ethundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelse av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energi-departementet har i brev av 17.2.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd i at pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4350
  04.03.2009
  Rocksource ASA pantsetter sin 50% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Delt førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 250.000.000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelse av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energi-departementet har i brev av 17.2.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd i at pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4542
  17.08.2009
  Discover Petroleum AS pantsetter sin 30% andel i tillatelsen til fordel for Norsk Tilllitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor USD 25,000,000 skrives tjuvefemmilliondollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5327
  23.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100 datert 4.3.2009 (dok. nr. 4351) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 17.3.2010.
  Sletting av pant
  5338
  23.03.2010
  Rocksource ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5326
  23.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner 00/100 datert 4.3.2009 (dok. nr. 4350) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 17.3.2010.
  Sletting av pant
  5387
  01.06.2010
  Discover Petroleum AS har endret navn til Front Exploration AS med virkning fra 26.5.2010.
  Andre meldinger
  6470
  05.06.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5338, registrert 23.3.2010) i Rocksource ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 25 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samtykker i reduksjon fra 50 % til 25 % i brev datert 11.4.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6492
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdrar en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6580
  01.10.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 25,000,000, skriver amerikanskedollartjuefemmillioner 00/100 datert 18.8.2009 (dok. nr. 4542), der Discover Petroleum AS(nå Front Exploration AS) pantsetter sin 30 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til Norsk Tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger i brev datert 27.9.2012.
  Sletting av pant
  6591
  04.10.2012
  Front Exploration AS overdrar sin 30% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petrolia Norway AS med virkning fra 3.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6812
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100 datert 5.6.2012 (dok. nr. 6470) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 3.1.2013.
  Sletting av pant
  6853
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6839
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6813
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100 datert 23.3.2010 (dok. nr. 5538) er slettet som følge av sletting av dok. nr. 6470).
  Sletting av pant
  7112
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7156
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 25.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7605
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6853) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7615
  12.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7722
  03.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2014 at initiell periode forlenges til 23.7.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7964
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7947
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 12.2.2014 (dok.nr.7615) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  9470
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9466
  30.04.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 475,000,000 skriver norske kroner firehundreogsytifemmillioner , hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 17.7.2014 (dok.nr.: 7964) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 17.4.2015.
  Sletting av pant
  9968
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  9956
  14.07.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner datert 1.7.2013 (dok.nr 7156) hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsatte sin 25 % deltakerandel, i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 23.6.2015
  Sletting av pant
  10058
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10131
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9470) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10178
  09.10.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.10.2015 at utvinningstillatelsen bortfaler med virkning fra 23.7.2015, jf. utvinningstillatelse 506 S pkt. 4c samt brev fra OED av 26.2.2014.
  Andre meldinger