Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  509 S
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.07.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106880
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7835
  19.05.2014
  North Energy ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7967
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4199
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  4367
  03.04.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30% andel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4510
  15.07.2009
  Skeie Ënergy AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4570
  15.09.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100, delt førsteprioritet med eksisterende pant stor NOK 400,000,000 skrives norske kroner firehundremillioner 00/100 "doknr 4367". Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4582
  01.10.2009
  Pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 3.4.2009 (doknr 4367) hvor Spring Energy Norway AS er pantsetter og Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er panthaver er slettet. Pantobligasjonen hadde delt førsteprioritet med pantobligasjon i dok 4570.
  Sletting av pant
  5444
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.9.2009 (dok. nr. 4570) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.8.2010.
  Sletting av pant
  5467
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5618
  25.01.2011
  Skeie Energy AS har endret foretaksnavn til E&P Holding AS med virkning fra 30.12.2010.
  Andre meldinger
  6073
  12.01.2012
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 15.7.2009 (dok. nr. 4510) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
  Sletting av pant
  6077
  12.01.2012
  EP Holding AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS med virkning fra 16.12.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6283
  03.04.2012
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 160,000,000, skriver norske kroner etthundreogsekstimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.2.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6350
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6528
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6511
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5467) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6888
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7460
  09.12.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 2,000,000,000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100 hvor Tullow Oil Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 509 S til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken (publ) datert 26.6.2012 (dok. nr.: 6528) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken (publ) foreligger i brev datert 4.12.2013.
  Sletting av pant
  7468
  10.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.11.2013 forlengelse av initiell periode til 23.1.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  7470
  12.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.11.2013 at operatørskapet i utvinningstillatelsen overføres fra Wintershall Norge AS til North Energy ASA, jf. petroleumsloven § 3-7
  Andre meldinger
  7473
  12.12.2013
  Wintershall Norge AS overdrar sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2013 og virkningsdato 1.6.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7476
  13.12.2013
  Tullow Oil Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2013 og virkningsdato 1.4.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7477
  16.12.2013
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 13.12.2013 og virkningsdato 23.07.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7597
  11.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel forSkandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skrivernorske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 17.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7714
  28.02.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7698
  28.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 160 000 000 skriver norske kroner etthundreogsekstimillioner , hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 8.3.2012 (dok.nr.: 6283) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant
  7757
  26.03.2014
  Reduksjon av pansettelse, første prioritet, dok.nr. 7714, registrert 5.2.2014 i Fortis Petroleum Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 35 %. Pantehaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 50 % til 35 % i brev datert 17.3.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7782
  03.04.2014
  Fortis Petroleum Norway AS har overdrat en 15 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7821
  02.05.2014
  North Energy ASA har overdrat en 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7835
  19.05.2014
  North Energy ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7935
  04.07.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.6.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7949
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 11.2.2014 (dok.nr.7597) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  7967
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8017
  10.09.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner datert 5.2.2014 (dok.nr 7714) hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel, reduser til 35 % den 26.3.2014 (dok.nr 7757) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 9.9.2014.
  Sletting av pant
  8018
  10.09.2014
  Dok.nr 7757 er slettet som følge av sletting dok.nr 7714
  Sletting av pant
  8107
  07.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 23.7.2014.
  Andre meldinger
  11383
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver norske kroner trehundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 23.6.2014 (dok.nr. 7935) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.4.2015.
  Sletting av pant