Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  510
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.01.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106991
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4201
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  4229
  24.02.2009
  North Energy AS pantsetter sin 20% eierandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Føastepriortet pantobligasjon stor 300,000,000 skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5358
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5598
  06.01.2011
  Pantobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner trehundremillioner 00/100 datert 24.2.2009 (dok. nr. 4229) hvor North Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 4.1.2011.
  Sletting av pant
  5688
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5899
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6197
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5688) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6209
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6304
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6600
  24.10.2012
  North Energy ASA overtar 100 % eierskap i utvinningstillatelsen. Olje- og energidepartementet har i brev datert 12.10.2012 godkjent endringsavtalen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6599
  24.10.2012
  Dok. nr. 5899 er slettet som følge av at Faroe Petroleum har valgt å tre ut av utvinningstillatelsen.
  Sletting av pant
  6756
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6746
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6209) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6873
  14.02.2013
  Reduksjon av pantsettelse (dok. nr. 6756, registrert 20.12.2012) i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 100 % til 20 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 100 % til 20 % i brev datert 8.2.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6874
  14.02.2013
  North Energy ASA overdrar en 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway. Gjennomføringsdato iht. skjøte 31.1.2013. Virkningsdato er 1.1.2013 iht. Amendment Agreement No 1. for SPA (Sales and Purchase Agre.)
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6875
  14.02.2013
  North Energy ASA overdrar en 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Edison International Norway Branch. Gjennomføringsdato iht. skjøte 31.1.2013. Virkningsdato er 1.1.2013 iht. Amendment Agreement No 1. for SPA (Sales and Purchase Agre.)
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8708
  21.01.2015
  Pantobligasjon stor NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner datert 20.12.2012 (dok. Nr. 6756) hvor North Energy ASA pantsetter sin 100 % deltakerandel, redusert til 20 % den 14.2.2013 (dok. nr. 6873) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015
  Sletting av pant
  8709
  21.01.2015
  Dok.nr 6873 er slettet som følge av sletting dok.nr 6756
  Sletting av pant
  8752
  28.01.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.1.2015 at initiell periode forlenges til 23.1.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8888
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10731
  21.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.3.2016 at utvinningstillatels 510 anses som bortfalt fra 23.1.2016, jf. utvinningstillatelse art.4 litra c.
  Andre meldinger