Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  511
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.07.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  5107428
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4202
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i petroleumsregisteret med virkning fra 23.1.2009
  Ny tillatelse
  5065
  29.12.2009
  Wintershall Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Spring Energy Norway AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5133
  11.02.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner en milliard 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 21.1.2010, gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5421
  12.07.2010
  Bridge Energy Norge AS overdrar en 12,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til VNG Norge AS med virkning fra 30.6.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5468
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5445
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 11.2.2010 (dok. nr. 5133) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.08.2010.
  Sletting av pant
  5915
  29.07.2011
  Wintershall Norge AS har fusjonert med Winteshall Norge ASA som overtakende selskap med virkning fra 16.7.2011.
  Andre meldinger
  6019
  02.12.2011
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 31.10.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6351
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6512
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5468) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6529
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6891
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7559
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.12.2011 (dok.nr.: 6019) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7725
  03.03.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.2.2014 at initiell periode forlenges til 23.7.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7901
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6529) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  8110
  07.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 23.7.2014.
  Andre meldinger
  8359
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 7,5 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)