Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
03.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  193 B
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  10.09.2031
  NPDID for utvinningstillatelser
  5107611
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  63.55000
  Petoro AS
  30.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  6.45000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16004
  25.05.2021
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 3.5.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17178
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4221
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  4770
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5532
  14.10.2010
  A/S Norske Shell overdrar sin 6,45 % deltakerandel til utvinningstillatelsen til Enterprise Oil Norge AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6085
  17.01.2012
  Total E&P Norge AS overdrar sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 13.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6384
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar en 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7517
  10.01.2014
  Olje- og energidepartementet samtykker i brev datert 3.10.2013 samtykke til fusjon mellom A/S Norske Shell og Enterprise Norge AS, jf. petroleumsloven § 10-12. Eierandelene i tillatelsen endres slik at det nå er A/S Norske Shell som føres inn som eier av Enterprise Oil Norge AS tidligere eierandeler.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11595
  30.03.2017
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 21.2.2011 at utvinningstillatelsen overføres i sin helhet til forlengelsesperioden med varighet til 10.9.2031.
  Andre meldinger
  12238
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12838
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13377
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14746
  02.12.2019
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15765
  04.01.2021
  A/S Norske Shell har overdratt sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16004
  25.05.2021
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Stor USD 600 000 000, skriver United States Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 3.5.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17178
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 6,45 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse