Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 15:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  107 C
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  10.04.2034
  NPDID for utvinningstillatelser
  5115394
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  50.00000
  Equinor Energy AS
  27.50000
  Neptune Energy Norge AS
  22.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  13349
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 2,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15534
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 2.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4222
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  4605
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4686
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4742
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  4743
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009.
  Andre meldinger
  5953
  30.09.2011
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til GDF Suez E&P Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6031
  02.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6286
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6321
  19.04.2012
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8492
  12.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2014 at initiell periode forlenges til 23.1.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10461
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10403
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10976
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11618
  28.04.2017
  ENGIE E&P Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til DEA Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.4.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12425
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12884
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13207
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13252
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13349
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 2,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13472
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13979
  30.04.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt sin 7.5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13969
  30.04.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million i Faroe Petroleum Norge AS sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 21.11.2018 (dok.nr.: 13252) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 22.3.2019.
  Sletting av pant
  13970
  30.04.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars three hundred million i Faroe Petroleum Norge AS sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.4.2012 (dok.nr.: 6321) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 22.3.2019.
  Sletting av pant
  14728
  28.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14725
  28.11.2019
  Olje og energidepartementet godkjenner i brev datert 27.11.2019 at utvinningstillatelse 107 C overføres til forlengelsesperioden med virkning fra 23.1.2019 og frem til og med 10.4.2034 i medhold av petroleumslov § 3-9 og utvinningstillatelsens punkt 9.
  Andre meldinger
  14729
  28.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15534
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 2.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse