Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  318 C
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  18.06.2044
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463114
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  60.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  20.00000
  Petoro AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4424
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4845
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7825
  02.05.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.4.2014 at utvinningstllatelsen videreføres til forlengelsesperioden med varighet til 18.6.2044, jf. petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelse 318 C, punkt 1c.
  Andre meldinger
  12947
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16648
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger