Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  522
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  01.01.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463248
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5665
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  5935
  29.08.2011
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr. 5665, registrert 31.1.2011) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20% til 10%. Panthaver DnB NOR Bank ASA samtykker i reduksjon fra 20% til 10% i brev datert 25.8.2011.
  8157
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4428
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  5050
  23.12.2009
  Aker Exploration AS har endret navn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5269
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5649
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5631
  31.01.2011
  Pantobligasjon stor NOK 4,500,000,000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr.5269) hvor Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 23.12.2010.
  Sletting av pant
  5665
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5935
  29.08.2011
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr. 5665, registrert 31.1.2011) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20% til 10%. Panthaver DnB NOR Bank ASA samtykker i reduksjon fra 20% til 10% i brev datert 25.8.2011.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5937
  02.09.2011
  Det norske oljeselskap ASA overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6409
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7244
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 522 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6409) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7327
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8157
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8256
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7327) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8345
  21.11.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.11.2014 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 01.01.2015, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger