Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  529
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  12.04.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463559
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4435
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  5765
  12.04.2011
  Eni Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Repsol Exploration Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5916
  29.07.2011
  Wintershall Norge AS har fusjonert med Winteshall Norge ASA som overtakende selskap med virkning fra 16.7.2011.
  Andre meldinger
  6352
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  10051
  04.09.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.9.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 12.4.2015, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger