Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  534
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.05.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463753
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5900
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  8081
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4440
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4899
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5900
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6353
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7061
  28.05.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.5.2013 forlenges den initielle perioden til 15.5.2013, jf. petroleumsloven § 3-9
  Andre meldinger
  8081
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8115
  07.10.2014
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til Wintershall Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 2.10.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8106
  07.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.10.2014 at initiell periode forlenges til 15.5.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8384
  02.12.2014
  BG Norge AS har overdratt 30 % andeler i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.5.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8385
  02.12.2014
  BG Norge AS har overdratt sine 10 % andeler i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.5.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8410
  05.12.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt 20 % andeler i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.5.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11012
  30.05.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.5.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 15.5.2016, jf. utvinningstillatelse 534 pkt. 4b.
  Andre meldinger