Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  535
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.05.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463791
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5667
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  6760
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7065
  29.05.2013
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet (dok. nr. 6425, registrert 9.5.2012) i Det Norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 24.5.2013.
  7064
  29.05.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet (dok. nr. 5667, registrert 31.1.2011) i Det Norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 24.5.2013.
  7158
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 13.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7968
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4441
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4522
  16.07.2009
  Rocksource ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA , som representant for en sammenslutning av banker. Delt førsteprioritet mellom pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner ethundreogfemtimillioner 00/100 og pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartemet har i brev av 15.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4521
  16.07.2009
  Rocksource ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA , som representant for en sammenslutning av banker. Delt førsteprioritet mellom pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner 00/100 og pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner ethundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartemet har i brev av 15.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5052
  23.12.2009
  Aker Exploration AS har endret navn til Det norske oljeselskap AS med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5271
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5335
  23.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100 datert 16.7.2009 (dok. nr. 4522) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 17.3.2010.
  Sletting av pant
  5342
  23.03.2010
  Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.3.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5334
  23.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 250,000,000 skriver norske kroner tohundreogfemtimillioner 00/100 datert 16.7.2009 (dok. nr. 4521) hvor Rocksource ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 17.3.2010.
  Sletting av pant
  5362
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5667
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5633
  31.01.2011
  Pantobligasjon stor NOK 4,500,000,000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr.5271) hvor Det norske oljeselskap AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 23.12.2010.
  Sletting av pant
  5651
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5692
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6213
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6201
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5692) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6425
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6474
  05.06.2012
  Reduksjon av pantsettelse (dok.nr.: 5342, registrert 23.3.2010) i Rocksource ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 7 %. Panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samtykker i reduksjon fra 20 % til 7 % i brev datert 11.4.2012.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6486
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdrar en 13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6760
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6750
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6213) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6821
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100 datert 5.6.2012 (dok. nr. 6474) hvor Rocksource ASA pantsetter en 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 3.1.2013.
  Sletting av pant
  6822
  07.01.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner 00/100 datert 23.3.2010 (dok. nr. 5342) er slettet som følge av sletting av dok. nr. 6474).
  Sletting av pant
  6835
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6849
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7065
  29.05.2013
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet (dok. nr. 6425, registrert 9.5.2012) i Det Norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 24.5.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7064
  29.05.2013
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet (dok. nr. 5667, registrert 31.1.2011) i Det Norske Oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 24.5.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7115
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7158
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 13.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7274
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 535 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6425) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7321
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7347
  01.10.2013
  Total E&P Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS.Ihht skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7371
  16.10.2013
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10 % eierandel i tillatelsen til Total Norge AS. Iht. skjøte er virkningsdato 30.9.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7606
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6849) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7614
  12.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7968
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7950
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 12.2.2014 (dok.nr.7614) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  7985
  04.08.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.7.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt i sin helhet fra og med 15.5.2014, jf. utvinningstillatelse 535 pkt. 1b.
  Andre meldinger
  8253
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7321) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant