Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.03.2023 - 01:31
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  537
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.05.2049
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463849
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  35.00000
  Aker BP ASA
  35.00000
  Petoro AS
  20.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4443
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4574
  15.09.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5470
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5447
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.9.2009 (dok. nr. 4574) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.8.2010.
  Sletting av pant
  5571
  29.12.2010
  OMV (Norge) AS overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 29.12.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6531
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6514
  26.06.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5470) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er påtegnet panteobligasjonen, og datert 21.6.2012.
  Sletting av pant
  6895
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7883
  19.06.2014
  Olje og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.06.2014 at initiell periode i utvinnigstillatelsen forlenges til 15.05.2016
  Andre meldinger
  7899
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6531) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  10797
  20.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.4.2016 at initiell periode forlenges til 15.5.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11412
  03.01.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.7.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12594
  20.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.4.2018 at initiell periode forlenges til 15.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12956
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14154
  13.06.2019
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 12.6.2019 dispensasjon fra utvinningstillatelsen punkt 1 d), jf. punkt 9 i tillatelsen, slik at PL 537 overføres til forlengelsesperioden med varighet til 15.5.2049, jf. lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsloven § 3-9 første og annet ledd.
  Andre meldinger
  14752
  02.12.2019
  Operatørskapet er overført fra OMV (Norge) AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 10.10.2019, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15654
  30.11.2020
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16318
  17.12.2021
  OMV (Norge) AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 17.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16650
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17072
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17556
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse