Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  037 C
  Gyldig fra dato
  14.01.2000
  Gyldig til dato
  31.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  853671
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1153
  27.11.2000
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1260
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1631
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1907
  09.12.2002
  Mobil Development Norway AS har overdratt sin 15,0% andel i tillatelsen til Esso Exploration and Production Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2073
  20.08.2003
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2074
  20.08.2003
  Norske Conoco AS har endret navn til Norske ConocoPhillips AS.
  Andre meldinger
  2455
  02.11.2004
  Norske ConocoPhillips AS har overdratt sin 12.083% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2458
  03.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2506
  25.11.2004
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 1.041667% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2505
  25.11.2004
  A/S Norske Shell har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Revus Energy AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2864
  03.08.2006
  Revus Energy AS har endret navn til Revus Energy ASA.
  Andre meldinger
  3109
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3682
  08.03.2008
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 51.875% andel i tillatelsen til Revus Enegy ASA med virkning 31.10.2007.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4082
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  6326
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  14439
  23.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.12.2017 at utvinningstillatelse 037 C anses som oppgitt med virkning fra 31.12.2017, jf. lov 29 november nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 3-15.
  Andre meldinger