Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  027 B
  Gyldig fra dato
  15.12.1999
  Gyldig til dato
  01.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  917344
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1155
  27.11.2000
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1625
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2588
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  2916
  05.12.2006
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 50% andel i tillatelsen til Ener Petroleum ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3650
  03.02.2008
  Ener Petroleum ASA har endret navn til Dana Petroleum Norway ASA med virkning 10.08.2007.
  Andre meldinger
  3655
  03.02.2008
  Dana Petroleum Norway ASA har endret navn til Dana Petroleum Norway AS med virkning 04.10.2007.
  Andre meldinger
  10368
  31.12.2015
  Dana Petroleum Norway AS har overdratt sin 50 % andel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 01.01.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11980
  01.11.2017
  Operatørskapet er overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS til Point Resources AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.10.2017, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  11977
  01.11.2017
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 100 % deltakerandel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12002
  09.11.2017
  Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12055
  13.12.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.12.2017 at deler av arealet anses som tilbakelevert med virkning fra 31.12.2017 jf. petroleumsloven § 3-14 første ledd.
  Andre meldinger
  13497
  10.12.2018
  Pantobligasjon pålydende USD 840,000,000 skriver United States Dollars eight hundred and forty million, hvor Point Resources AS pantsetter sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.11.2017 (dok.nr.: 12002) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 10.12.2018
  Sletting av pant
  13619
  10.12.2018
  I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
  Andre meldinger
  13576
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger