Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Synchronized 06.12.2021 - 01:31

Table – Last updates

Export:    

Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".

Date updated at NPD
Survey name
Text
Description
NPDID for survey
02.12.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10221
30.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10221
30.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10226
30.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10221
26.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10221
26.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10221
26.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10221
25.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10226
25.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10226
24.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
9220
23.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fugro Galaxy skal gjennomføre resten av geoteknisk undersøkelsen i desember.
10195
23.11.2021
Status - satt av OD
Pause
10266
23.11.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10266
22.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Veldig dårlig vær. -
10221
19.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10260
19.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10260
18.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
På grunn av dårlige værforhold har surveyet tatt lenger tid en forventet slik at det er behov for å utvide sluttdato.
10226
16.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Performed Cone Penetration Testing between the Wisting and Johan Castberg field. - Perform CPT between Snøhvit and Johan Castberg. Perform sampling along the entire planned area (weather allowing)
10266
15.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Feil i forrige melding!
10221
15.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10221
15.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10221
15.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10221
15.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10226
15.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10226
15.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10203
14.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10203
13.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10252
13.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10252
12.11.2021
Status - satt av OD
Pågående
10252
12.11.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10252
12.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10160
12.11.2021
Status - satt av OD
Pågående
10260
12.11.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10260
12.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10224
12.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10177
12.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10160
12.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10177
11.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Er ferdig med transmittering av olje linjer og holder nå på å plukke opp noder. - All transmittering er planlagt, så de neste dagene blir det kun å plukke opp nodene.
10177
11.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10224
10.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10203
10.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10226
10.11.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10195
10.11.2021
Status - satt av OD
Pause
10195
10.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Fugro Venturer har gjort ferdig med gravity coring arbeid og kameraarbeid for miljøevalueringen. CPT arbeid har blitt satt på pause grunnet dårlig værvindu nå i november. Den delen av geotekniskearbeid har blitt planlagt til å gjenoppstarte i desember i år. -
10195
10.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Despina var ferdig med sine arbeid 21.11.2021
10195
10.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy Fugro Venturer har gjort en del av arbeidsplannen og er nå stoppet fra undersøkelsesarbeid grunnet dårlig værvindu nå i november. Den skal gjenoppstart geotekniske arbeidet i desember i år.
10195
10.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
10.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
På grunn av dårlig vær de siste 2 uker og et langtidsvarsel som gjør at det er nødvendig med en utvidelse for å ferdigstille surveyet.

Håper på en rask behandling
10203
10.11.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10224
10.11.2021
Status - satt av OD
Pågående
10224
10.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10224
10.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10221
10.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Hei,

På grunn av dårlig vær, må tids perioden for surveyen utvides.

Endringen var planlagt sendt in tidligere, men dette var ikke mulig siden meldesystemet ikke har virket!

Vennlig hilsen
Torleif Reiersen
10221
10.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Hei,

På grunn av dårlig vær, må tids perioden for surveyen utvides.

Endringen var planlagt sendt in tidligere, men dette var ikke mulig siden meldesystemet ikke har virket!

Vennlig hilsen
Torleif Reiersen
10221
06.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10223
06.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10223
05.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Fugro Venterer er ferdig med geofysiske delen av undersøkelsen i denne periode. - I denne periode blir det kun geotekniske CPT, gravity coring, og noen kameraarbeid for miljøevaluering igjen i undersøkelsesområdet.
10195
05.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10261
05.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10261
04.11.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10223
04.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10223
04.11.2021
Status - satt av OD
Pågående
10223
04.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10223
04.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10223
03.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10154
03.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10154
02.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10177
02.11.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10177
02.11.2021
Status - satt av OD
Pågående
10177
02.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10037
02.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10037
01.11.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10266
01.11.2021
Status - satt av OD
Pågående
10266
01.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10221
01.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
01.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10226
01.11.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10203
01.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket grunnet annet arbeid og vær
10223
01.11.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket grunnet annet arbeid og vær
10224
01.11.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket grunnet annet arbeid og vær
10252
01.11.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10270
01.11.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10270
30.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10258
30.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10258
29.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
ventet flere dager på værvindu i Kristiansund. -
10195
29.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10260
29.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10258
29.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10258
29.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen er avsluttet, og ble utført mellom 25 og 28. Oktober.
10258
29.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10261
29.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10261
29.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10261
28.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10270
28.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10270
28.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Endelig mobiliseringsdato for fartøyet er kommunisert til oss.
10266
27.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Har kun igjen å transmittere en tauelinje og vil deretter starte å plukke opp nodene.
10037
27.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10270
27.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
På grunn av senere ferdigstillelse av den pågående innsamlingen EMG21251, kan det være at denne innsamlingen vil være ferdig først noen dager senere enn først planlagt. Ellers vil vi forholde oss til alle tidligere forhåndsregler som har blitt fortalt oss.
10177
27.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10037
27.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
På gunn av dårlig vær, forventes det at surveyet avsluttes senere enn antatt.


10226
26.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Sluttdato endret grunnet dårlig vær og mulig forsinkelse i opphenting av noder ut over den 30 oktober.
10154
26.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Nytt tel. nr. til Ken Tovås.
10260
26.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10226
26.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10226
26.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10226
25.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10221
25.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10203
25.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10258
25.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10258
25.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Sluttdato endret
10160
25.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
24.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10207
24.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10161
24.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
9220
24.10.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
9220
24.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10161
24.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10207
23.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10223
23.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10252
23.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy forsinket
10224
22.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Despina er ferdig med sitt geotekniske oppdrag og seilte tilbake til land, havnen i Kristiansund torsdag 21.10.2021. - Mengden innsamlet er avhengig av været i denne periode.
10195
22.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10221
22.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10221
21.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10037
20.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10146
20.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10156
20.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10270
20.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert polygon og endret oppstartsdato
10270
20.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10156
20.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10146
19.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10141
19.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10270
19.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10270
19.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10141
18.10.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10207
18.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10207
18.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10266
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Skuddlinjer over nodeområdet ble avsluttet den 13 oktober og seismikkskipet demobilisert. Nodene vil bli plukket opp mellom 19-30 oktober. - Fartøyet Olympic Delta vil plukke opp nodene i denne perioden. Det vil ikke bli skutt noe seismikk og derfor er det ikke noen FLO ombord i denne perioden.
10154
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
De siste linjer er insamlet, og alle noder er tatt opp. Skipene har ankommet havn for demobilisering - Innsamling for 2021 avsluttet
10156
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10146
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10203
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- undersøkelse satt på pause
10141
18.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10141
18.10.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10141
18.10.2021
Status - satt av OD
Pause
10141
16.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Brukes i tidligere versjon en polystrek i stedet for områdefunksjon for å angi området der undersøkelsen finner sted. Dette er korrigert i denne versjonen.
10260
16.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Unntak fra 10 dagers regelen: På grunn av skiftende værforhold på denne tiden av året og at VE21302 og VE21100 ligger ved siden av hverandre, vil det være mest effektivt å ha muligheten til å kunne ha operasjoner på begge områder.
10226
15.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Fugro Venturer arrived 9th October. Despina arrived 14th October. Both vessel working in field. -
10195
15.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Rettet opp polygon
10270
15.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket grunnet vær
10223
15.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket grunnet vær
10224
14.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10016
14.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10154
14.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10154
14.10.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10270
14.10.2021
Melding - Innmelding
Innmelding ABP21118 sendt til saksbehandling
10270
14.10.2021
Status - satt av OD
Utkast
10270
14.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10222
14.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10222
13.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10016
12.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Siste nodelinjer lagt ut, og veldig god produksjon under gode værforhold. - Dette blir siste uke med innsamling, og de siste 3900 noder blir tatt opp.
10156
12.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10177
12.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10177
12.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10177
12.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10037
11.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10226
11.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10146
11.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10203
11.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10154
11.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10016
11.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
09.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10157
09.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10161
09.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10161
09.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Måtte endre til hovedfartøy for å kunne sende oppstartsmelding.
10161
09.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10157
08.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10195
08.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10195
08.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10195
08.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsesområdet redusert etter gjennomgang av gjennomføringsplanen. 450km er total lengde av linjer som skal undersøkelses, alle punktene vil ligge langs eller i umiddelbar nærhet av linjene.
10195
08.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fugro Venturer vil gjøre grunne geotekniske undersøkelser i stedet for Siem Pride.
10195
08.10.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Kan kontaktes på tlf 51947449.
10195
08.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ref til melding fra fiskeridepartment, koordinater er korrigert. Mangekoordinater på samme punkt er slettet.
10260
08.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10226
08.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10258
08.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10261
08.10.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10266
08.10.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21168 sendt til saksbehandling
10266
08.10.2021
Status - satt av OD
Utkast
10266
07.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10140
07.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10140
06.10.2021
Status - satt av OD
Pågående
10203
06.10.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10203
06.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Fortsatte produksjonen nordover, men vanskerlige værforhold forsinket aktiviteten. - Fortsetter å skyte nordover, samt plukke opp noder fra sør.
10156
04.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Utvidet tidsperiode pga av forsinkelse av båt og dårlig vær.
9220
04.10.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Utvidet tidsperiode pga av forsinkelse av båt og dårlig vær.
10161
04.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Litt nedetid på grunn av vær, så ble et mindre område enn planlagt den første uken. -
10037
04.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Dårlig vær i perioden - Siste uken med PRM innsamling, fokuserer på områder med høyest prioriet
10140
04.10.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10252
03.10.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
03.10.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10118
02.10.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10118
01.10.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10260
01.10.2021
Melding - Innmelding
Innmelding SPI21300 sendt til saksbehandling
10260
01.10.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10261
01.10.2021
Melding - Innmelding
Innmelding OMV21102 sendt til saksbehandling
10261
01.10.2021
Status - satt av OD
Utkast
10261
01.10.2021
Status - satt av OD
Utkast
10260
01.10.2021
Melding - Innmelding
Innmelding OMV21101 sendt til saksbehandling
10258
01.10.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10258
01.10.2021
Status - satt av OD
Utkast
10258
30.09.2021
Melding - Innmelding
Innmelding ABP21117 sendt til saksbehandling
10252
30.09.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10252
30.09.2021
Status - satt av OD
Utkast
10252
29.09.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10203
28.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Mye nedtid pga dårlige værforhold. Begge skip delvis i havn. - Fortsette å flytte nodelinjer, samt å fortsette å skyte linjer videre nordover.
10156
27.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10146
27.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10085
27.09.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10203
27.09.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
9220
27.09.2021
Status - satt av OD
Pause
9220
27.09.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Pga forsinkelser av fartøy, samt forsinkelser pga dårlig vær tar grunnundersøkelsen lengre tid enn ventet. Sluttdato er flyttet til 31. oktober.
10157
27.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Dårlig vær hele perioden -
10140
27.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10203
27.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10118
27.09.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10118
27.09.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10085
24.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10177
24.09.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Survey-område er justert basert på endring av interesse fra kunde.
10177
24.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
24.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10037
24.09.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10037
23.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Updated phone number to the bridge phone number on Atlantic Guardian
10037
23.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10037
23.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
9220
23.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
9220
23.09.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
9220
23.09.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
9220
22.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10154
22.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
ROV-skip for nodeopptak
10154
22.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Nodene har ligget på havbunnen hele perioden, og noen seismiske linjer er samlet inn over området -
10154
22.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10016
22.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Hyperion ligger fortiden på været.
10146
21.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10085
21.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10118
21.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Redusert produksjon på grunn av værforholdene. - Fortsetter nordover med nodeutlegg og skyting. Norman Tonjer i have for mannskapsbytte. Sanco Spirit i havn for bunkring. Marginale værforhold di neste dager.
10156
20.09.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Utsatt sluttdato. Det har vært veldig mye teknisk nedetid og mye dårlig vær.
10141
20.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10141
20.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10157
20.09.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10157
20.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fugro Synergy er hovedfartøy
10157
20.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10131
20.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Dårlig vær i slutten av perioden - Forventer forsatt ustabilt og dårlig vær i perioden
10140
20.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Antar at Kristiansund blir havn dersom været blir dårlig.
10221
20.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10221
20.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10221
20.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10160
20.09.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10131
17.09.2021
Status - satt av OD
Pause
10207
17.09.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10207
17.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10158
17.09.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10158
16.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10207
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10207
16.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10207
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
9220
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10189
16.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10131
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10131
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10158
16.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10158
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10088
16.09.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10085
16.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10085
16.09.2021
Status - satt av OD
Ferdig
9220
16.09.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10088
16.09.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10189
14.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10189
14.09.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10189
14.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10189
14.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Rimelig god progresjon nordover. Norman Tonjer ruller nodene nordover, mens Sanco Spirit skyter over nodene. - Fortsetter produksjonen videre nordover.
10156
14.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Kun ROV arbeid gjenstår
10131
13.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10189
13.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10146
13.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Mannskapsbytte i Bergen 15 Sept.
10140
13.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10154
13.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10016
13.09.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10131
13.09.2021
Status - satt av OD
Pause
10131
13.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Survey i pause modus den aktuelle uken. Tilbake pågående modus fra 13 september. -
10088
13.09.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10088
13.09.2021
Status - satt av OD
Pågående
10088
13.09.2021
Status - satt av OD
Pause
10158
13.09.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10158
13.09.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10158
12.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10088
12.09.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10088
12.09.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet dårligere vær i Barentshavet enn antatt
10088
12.09.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10130
Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".