Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Synchronized 14.08.2022 - 01:42

Table – Last updates

Export:    

Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".

Date updated at NPD
Survey name
Text
Description
NPDID for survey
13.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10355
13.08.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10355
12.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Utvidelse av undersøkelsesområde med 1080 sqkm sørover
10321
12.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Det er Ronald Hansen som blir Fiskerikyndig for denne Undersøkelsen. Vi regner med oppstart en gang mellom 14 - 16 Augusr.
10458
12.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi bruker "Kommandor" for denne undersøkelsen. Det ligger nå an til en oppstart av undersøkelsen en gang mellom 14-16 August.
10458
12.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi er blitt forsinket med denne undersøkelsen, men nå ligger det an til oppstart en gang mellom 14-16 August
10458
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ukjent om havnen blir benyttet av fartøyet
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Ukjent om havnen blir benyttet av fartøyet
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10454
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
FLO after September 20th is not confirmed yet.
10444
11.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10444
11.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Båt forsinket så utvidet perioden fra 30.09 til 15.10
10463
11.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10402
11.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10320
11.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10320
10.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10332
10.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10321
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10321
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Blitt forsinket i forhold til planer. Blir det endring mhp Fiskerikyndig, gir vi beskjed.
10421
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Blitt forsinket i forhold til planer
10421
10.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Blitt forsinket i forhold til våre planer
10421
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinkelser grunnet vær.
10410
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinkelser grunnet mye vær på foregående undersøkelser
10410
10.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye vær har skapt forsinkelser
10410
09.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10467
09.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10467
09.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart grunnet mye dårlig vær i Nordsjøen
10418
09.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart grunnet mye dårlig vær i Nordsjøen
10418
09.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart grunnet mye dårlig vær i Nordsjøen
10418
09.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10439
09.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10378
09.08.2022
Status - satt av OD
Pause
10434
09.08.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10434
08.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10389
08.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10361
08.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Ruller nodene videre sørover. Olympic Taurus er nå en del av flåten, dette vil føre til raskere bevegelse sørover.
10331
08.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet har brukt lengre tid på oppdragene forut for denne surveyen, slik at oppstarten blir utsatt noe.
10436
08.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet har opparbeidet seg en stor forsinkelse, noe som gjør at oppstarten på WD22302 blir senere enn planlagt.
10435
08.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ønsker å endre sluttdato, fordi oppstarten ble forsinket, og fartøyet skal snart inn på verft for oppgradering.
Dette gjør at WD ønsker større margin for å sikre at surveyen blir ferdig.
10434
08.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ugunstig vær har hindret innsamlng - Med brukbart vær skal ikke urealistisk.
10319
08.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10434
08.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10434
08.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10389
06.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10361
05.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
05.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10459
05.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10459
05.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10320
05.08.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10320
05.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10320
05.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10359
05.08.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10424
05.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forbedring i fartøy schedule.
10469
05.08.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10470
05.08.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22108 sendt til saksbehandling
10470
05.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10359
05.08.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10424
04.08.2022
Status - satt av OD
Utkast
10470
04.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10319
04.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Mye dårlig
10319
04.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Mye dårlig vær
10319
03.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet mye dårlig vær vil det ta lenger tid å fullføre undesøkelsen
10378
03.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet mye dårlig vær vil det ta lenger tid å fullføre undesøkelsen
10378
03.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet mye dårlig vær vil det ta lenger tid å fullføre undesøkelsen
10378
03.08.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10439
03.08.2022
Status - satt av OD
Pågående
10439
02.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
02.08.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10355
02.08.2022
Status - satt av OD
Pause
10355
02.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ramform Atlas vil nå forlate området og det vil bli en pause i prosjektet intill Ramform Hyperion kommer ned for å fortsette på prosjetet. Dette er antatt til 12 august. Det blir da ingen innsamling på surveyet fra 2 august til 12 august. - Det vil bli en pause i innsamlingen i denne perioden
10355
02.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Vessel is delayed
10469
02.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
01.08.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Wintershall Dea ønsker å rotere innsamlingen slik at vi får samme retning som tidligere undersøkelse (WIN18301) i området.
10435
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10361
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
God produksjon hele uken - Regner med å bli ferdige med dette surveyet i kommende uke
10424
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Fortsetter å legge nodelinjer sørover, nå øker linje lengden noe.
10331
01.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Båt forsinket
10463
01.08.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Båt forsinket
10454
01.08.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Det er også utført 15 CPT målinger i perioden, slik at det tilsammen er 27 CPT målinger for surveyen. - Mannskap skifte i Bergen 4. August
10319
31.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10378
31.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10378
31.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10366
31.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10366
28.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10413
28.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10359
28.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10459
28.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket
10401
28.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet er forsinket
10402
28.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10413
27.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10466
27.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10468
27.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10463
27.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
26.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Erling er tilbake fra Ferie. Han overtar som kontakt for EQ22306.
10366
25.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10332
25.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10361
25.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Dette surveyet kjøres sammen med LU22002.
LU22002 ble avsluttet 25/7 og dermed startes dette surveyet opp - Start produksjon på dette surveyet 25/7
10424
25.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10427
25.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10366
25.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet mye dårlig vær tar undersøkelsen lenger tid å gjennomføre enn hva vi hadde planlagt
10366
25.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Grunnet mye dårlig vær tar undersøkelsen lenger tid å gjennomføre enn hva vi hadde planlagt
10366
25.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Grunnet mye dårlig vær søker vi om forlengelse av undersøkelsesperioden
10366
25.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10427
24.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
I tillegg er det utført 12 CPT målinger av havbunnen. -
10319
22.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
22.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
22.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
The start-up of the survey has been very slow due to technical issues experienced by the contractor and currents affecting the positioning of the nodes on the seabed. As a consequence, the completion date is anticipated to be delayed until end of August.
10373
22.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10332
22.07.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10332
22.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
22.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
22.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
22.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10321
22.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10332
22.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10331
21.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
21.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10355
21.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10355
21.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
21.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Endring av tidsperiode.
10410
21.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Endring av tids periode. I arbeidet vil det bare bli brukt ett fartøy, enten "Kommandor" eller "Ocean Reliance"
10410
21.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10410
20.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10469
20.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10467
20.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10399
20.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10399
20.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vos Star is an ROV vessel recovering the nodes on the seafloor
10321
20.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10428
20.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Båten er forsinket pga dårlig vær
10359
20.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Båten er forsinket
10401
20.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Båten er forsinket
10402
20.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10399
19.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Innsamlingen er inaktiv, planlagt oppstart igjen rundt 25 juli - Innsamlingen er inaktiv, planlagt oppstart igjen rundt 25 juli
10332
19.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10321
19.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10321
19.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10321
18.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10361
18.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10359
18.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinkelsen skyldes forutgående prosjekter som har tatt lengre tid enn planlagt
10436
18.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10435
18.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinkelser i andre pågående undersøkelser har medført denne forsinkelsen.
10434
18.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Jobber denne uken på LU22002 - Håper å starte på denne jobben. Begge disse surveyene blir gjort som et survey både LU22001 og LU22002
10424
18.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
God produksjon - Fortsett produksjon og muligens starte opp på LU22001
10427
18.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
184 seilings linje kilometer. -
10366
17.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10464
17.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10462
17.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10465
17.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10459
17.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10319
17.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10319
17.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10377
16.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10377
12.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10444
12.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Survey vessel will arrive later at location
10444
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
I produksjon fra 08.07 - Planlagt mannskapsskifte
10361
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Innsamlingen vil tas opp igjen i slutten av juli - Innsamlingen vil tas opp igjen i slutten av juli
10332
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10321
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Transit til feltet og setter ut utstyr
- Starter produksjon på LU22002. Bøye liiger på dette feltet og vil bli fjernet denne uken
10424
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Transit til feltet, starte utlegg av utstyr
- Starte produksjon og produsere hele uken
10427
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
34 km sail lines. - Om vi er heldige med været.
10366
11.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Denne undersøkelsen kommer senere grunnet omprioriteringer.
10328
11.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Denne undersøkelsen kommer senere grunnet omprioriteringer.
10328
11.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10328
11.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Denne undersøkelsen kommer senere grunnet omprioriteringer.
10328
11.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Denne undersøkelsen kommer senere grunnet omprioriteringer.
10328
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Fortsetter node utlegging fra nord, samt kildebåt aktivitet fra nord..
10331
11.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi håper å kunne starte opp EQ22301 senere denne uken. Elendige vær forhold sist uke gjorde at produksjonen ble minimal.
10319
11.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Vi håper å kunne starte opp EQ22301 senere denne uken. Elendige vær forhold sist uke gjorde at produksjonen ble minimal.
10319
11.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10319
11.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Perry Urkedak tok oversom Fiskerikyndig ved mannskap skiftet i Bergen 06-07-22. Mye dårlig vær gjorde at det ble utført lite arbeid i foregående uke. - Vi satser på at været er med oss og at vi kan avslutte EQ22309 undersøkelsen i løpet av uken.
10377
10.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10441
10.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10399
10.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10399
10.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10441
09.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10469
09.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22107 sendt til saksbehandling
10469
09.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10469
08.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22100 sendt til saksbehandling
10467
08.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10467
08.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
08.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10468
08.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22303 sendt til saksbehandling
10468
08.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10468
08.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10467
08.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10466
08.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22302 sendt til saksbehandling
10466
08.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10399
07.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10466
07.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10465
07.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22301 sendt til saksbehandling
10465
07.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10465
07.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding LU22300 sendt til saksbehandling
10462
07.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10462
07.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10464
07.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22306 sendt til saksbehandling
10464
07.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10464
07.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10359
07.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10424
07.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10424
07.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10427
07.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10427
07.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10420
07.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10420
06.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
06.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10355
06.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Endret til faktisk kilde ved oppstart
10361
06.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10361
06.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10361
06.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10441
06.07.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10441
06.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10399
05.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Waiting on weather
10413
05.07.2022
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10413
05.07.2022
Status - satt av OD
Pause
10413
05.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10461
05.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10458
05.07.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10457
04.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
I Erling Sundvor's ferie er det Bernt Christiansen som er kontakt person for EQ22306 undersøkelsen.
10366
04.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Undertegende har overtatt som kontakt person for EQ22301 undersøkelsen.
10319
04.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Ugunstig vær har gjort at det ikke er blitt samlet inn noe seismikk enda - Om det blir brukbart vær.
10366
04.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Med ny oppstarts dato blir det Perry Urkedal som Fiskerikyndig
10319
04.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatering av oppstarts dato slik det ser ut per i dag.
10319
04.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10319
04.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Undertegnede er kontakt person for undersøkelsen igjen.
10377
04.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10377
03.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10379
03.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10379
02.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10367
02.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10418
02.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10367
01.07.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10335
01.07.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10463
01.07.2022
Melding - Innmelding
Innmelding MCG22002 sendt til saksbehandling
10463
01.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10463
01.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10335
01.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
01.07.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10373
01.07.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Fortsetter å legge ut noder fra nord til sør. Kildebåt opererer i nordligste del av innsamlings området.
10331
01.07.2022
Status - satt av OD
Utkast
10462
01.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10401
01.07.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet er forsinket
10402
01.07.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10389
01.07.2022
Status - satt av OD
Pågående
10389
01.07.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10335
30.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10420
30.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10359
29.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
- Linjene spredt i hele området
10335
29.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10436
29.06.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10436
29.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10435
29.06.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10435
29.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10434
29.06.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10434
29.06.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Nettoområdet justert
10461
29.06.2022
Melding - Innmelding
Innmelding EQ22320 sendt til saksbehandling
10461
29.06.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10461
29.06.2022
Status - satt av OD
Utkast
10461
28.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
10361
28.06.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10454
28.06.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10448
28.06.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10450
28.06.2022
Status - satt av OD
Planlagt
10451
28.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Oppstart forsinket pga my dårlig vær Norsjøen i mai og juni
10378
28.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10366
28.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10367
28.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10377
27.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Vi har fått samlet inn en stor del av innsamlingen. Vi har vært i produksjon hele tiden, bare sett standby i form av extended lineturns pga tides and currents og survey design.
Ikke noen konflikt med fiskeri. - Vi forventer å bli ferdige med hele innsamlingen i den neste perioden.
2D linjene gjennom den nordlige delen av innmeldt område vil bli samlet inn tirsdag-onsdag denne uken.
10379
27.06.2022
Melding - Undersøkelsen startes opp
10413
27.06.2022
Status - satt av OD
Pågående
10413
26.06.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10412
26.06.2022
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10363
26.06.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10363
26.06.2022
Status - satt av OD
Ferdig
10412
25.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Justert datoer for Fiskerikyndige i henhold til endring på ønsket innsamlings periode.
10458
25.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Har lagt til de to nærmeste havnene for Sleipner. Dato er oppdatert med tanke på innsamlings periode.
10458
25.06.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det kan være at vi er klare til å starte denne undersøkelsen noe tidligere.
10458
24.06.2022
Status - satt av OD
Under behandling
10459
24.06.2022
Melding - Innmelding
Innmelding ABP22305 sendt til saksbehandling
10459
24.06.2022
Status - satt av OD
Utkast
10459
24.06.2022
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Endret pga forsinkelser med båt er det nødvendig å endre startup dato.
10428
24.06.2022
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10363
24.06.2022
Status - satt av OD
Pågående
10363
24.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
correct entity entered now
10454
24.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
En mer sannsynlig oppstarts dato ser nå ut til å være 1 Juli. Det kan med godt vær frem over bli tidligere.
10319
24.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Kollega Erling ser etter EQ22309 undersøkelsen en ukes tid mens jeg er borte.
10377
24.06.2022
Melding - Endringsmelding - til info
Kollega Erling er kontakt for EQ22301 undersøkelsen, en ukes tid fremover.
10319
24.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
-
10373
24.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Innsamlingen er på pause fra 1 mai til begynnelsen av august mens innsamling foregår på CGG22001 - Innsamlingen er på pause fra 1 mai til begynnelsen av august mens innsamling foregår på CGG22001
10332
24.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Innsamlingen er på pause fra 1 mai til begynnelsen av august mens innsamling foregår på CGG22001 - Innsamlingen er på pause fra 1 mai til begynnelsen av august mens innsamling foregår på CGG22001
10332
24.06.2022
Melding - Ordinær ukemelding
Innsamlingen er på pause fra 1 mai til begynnelsen av august mens innsamling foregår på CGG22001 - Innsamlingen er på pause fra 1 mai til begynnelsen av august mens innsamling foregår på CGG22001
10332
Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".