Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Synchronized 17.06.2021 - 01:37

Table – Last updates

Export:    

Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".

Date updated at NPD
Survey name
Text
Description
NPDID for survey
16.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10064
16.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10063
16.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10063
16.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10063
16.06.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10120
16.06.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10114
15.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10056
15.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10030
15.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21314 sendt til saksbehandling
10120
15.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Anmoder om hurtigbehandling av denne, grunnet forsinkelser på foregående arbeid.
10071
15.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21164 sendt til saksbehandling
10114
14.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Sigurd Vedøy ombord som FLO trainee - Sigurd Vedøy ombord som FLO trainee
10016
14.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
I produksjon - I produksjon
10051
14.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10035
14.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10083
14.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10077
14.06.2021
Status - satt av OD
Pause
10080
14.06.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10080
11.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10036
11.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10036
09.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10033
09.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding ABP21309 sendt til saksbehandling
10141
08.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Endring av prioritering av innsamling av undersøkelsen.
10034
08.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10040
08.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10030
08.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10033
07.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Meget gode værforhold -
10051
07.06.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10140
07.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21205 sendt til saksbehandling
10140
07.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- 1-2 dager igjen , avsluttningsfase
10033
07.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Ronald vil være ombord en periode til og han vil derfor ikke skiftes ut ved mannskapskiftet13 juli
10064
07.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10083
07.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10077
07.06.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10141
07.06.2021
Status - satt av OD
Utkast
10141
07.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10009
07.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10064
07.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding VE21201 sendt til saksbehandling
10133
07.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21204 sendt til saksbehandling
10139
07.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Område justert for å få med to tielinjer
10063
07.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Samlet inn i UK også -
10035
07.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10009
06.06.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10080
06.06.2021
Status - satt av OD
Pågående
10080
06.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10081
05.06.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10030
05.06.2021
Status - satt av OD
Pågående
10030
05.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10055
05.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10081
04.06.2021
Status - satt av OD
Pågående
10040
04.06.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10040
04.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10056
04.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Vil avsluttes 6 eller 7 Juni
10009
04.06.2021
Status - satt av OD
Utkast
10140
04.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10063
04.06.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10139
04.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding ABP21308 sendt til saksbehandling
10131
04.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
I tillegg samler vi inn data i UK og Færøyene - I tillegg samler vi inn data i UK og Færøyene
10035
04.06.2021
Status - satt av OD
Utkast
10139
04.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10050
04.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10050
04.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10050
04.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10055
03.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10003
02.06.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10133
02.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10089
02.06.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10127
02.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21316 sendt til saksbehandling
10127
02.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det kan være at fartøyet kommer tidligere enn planlagt.
10063
02.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10036
02.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10071
02.06.2021
Melding - Innmelding
Innmelding ABP21307 sendt til saksbehandling
10130
02.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10089
02.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10003
01.06.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ved gjennomføring av datainnsamlingen vil vi i hovedsak holde oss vest for 4 grader øst. Men vi ser nå at all aktiviteten i området kan gjøre dette utfordrende og at det er mulig at vi må gjennomføre lengre linjeskift mot øst for å muliggjøre samhandling med de andre operasjonene og fiske i området. Vi søker derfor om å utvide bruttoområdet østover slik at vi har muligheten til å gjennomføre lengre linjeskift dersom dette skulle være nødvendig.
10016
01.06.2021
Status - satt av OD
Pågående
10003
01.06.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10003
01.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10092
01.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10079
01.06.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Sigurd K.Vedoy ombord som trainee FLO fra 19 mai - Sigurd K.Vedoy ombord som trainee FLO
10016
01.06.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10017
01.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert FLO tel-nr og start/slutt-dato
10040
01.06.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10017
01.06.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10092
31.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10070
31.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10126
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
I produksjon -
10051
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Sluttdato endret fra 1 til 9 Juni
10009
31.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding VE21002 sendt til saksbehandling
10126
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Basert på tilbakemeldinger fra Fiskerdepartementet så flytter vi innsamlingen med en måned. Håper dette fører til godkjennelse for at innsamlingen kan gå som planlagt. Vi vil fortsatt dele opp innsamlingen i samme mindre segmenter som foreslått tidligere.
10037
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Pga avkorting av program på foregående undersøkelser anmoder vi om å få mulighet for oppstart for NEP21300 23. Mai. Undersøkelsen er tidligere meldt for oppstart 16. mai, deretter endret til 25. mai, men vi ønsker nå å ha muligheten for oppstart 23. mai.
10079
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Pga marginalt vær vil det være aktuelt å veksle mellom ULA og Valhall surveyene.
10080
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10105
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Endring av tidsrom for å matche resten av kampanjen på NOAKA. Utvidet området for å kunne legge til en tie-linje til en brønn.
10070
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10009
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Utlegg av bunn noder hele perioden - planlagt start av produksjon tirsdag
10083
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10077
31.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10076
31.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10133
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Ukemelding -
10033
31.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10064
31.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10064
31.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10064
31.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10092
31.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10092
31.05.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10003
31.05.2021
Status - satt av OD
Pause
10003
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Testing på JS
10003
31.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10052
31.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10080
31.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10086
31.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10055
31.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10017
31.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10070
31.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10086
31.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10079
30.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10052
29.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10086
29.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10086
29.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10023
29.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10023
28.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10089
28.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10089
28.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10125
28.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10118
28.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
final preplot V2
10083
28.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21315 sendt til saksbehandling
10125
28.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding VE21301 sendt til saksbehandling
10118
28.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10057
28.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10057
27.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10051
27.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10051
27.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10131
27.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10131
27.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10130
27.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10130
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Vil være ombord på skytebåten Skandi Nova
10056
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10056
27.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10056
27.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10056
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen vil sannsynligvis ikke bli startet før begynnelsen av Juni.
10030
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen vi sannsynligvis ikke bli startet før begynnelsen av Juni.
10030
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10030
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen kommer senere enn opprinnelig tenkt, og i tillegg til endrede perioder vil vi også gjøre bytte av Fiskerikyndig
10034
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Datoer endret etter om prioritering av undersøkelsen
10034
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy kan komme tidligere enn Equinor opprinnelig hadde planlagt for undersøkelsen
10063
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Basert på info fra fartøy kontraktør, kan det være at undersøkelsen startes opp tidligere.
10063
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatering basert på info fra fartøy kontraktør.
10063
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatering basert på informasjon fra fartøy kontraktør
10076
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10076
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10076
27.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10076
27.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10070
27.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10070
27.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10066
27.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10066
26.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Undersøkelse har vært på pause hele perioden. - Fullføre to gjenstående borehull.
10057
26.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10057
26.05.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10057
26.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10126
25.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10127
25.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10127
25.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10055
25.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10105
25.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10088
25.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21159 sendt til saksbehandling
10105
25.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21313 sendt til saksbehandling
10088
25.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ønsker mer fleskibilitet pga mulig fiske.
10086
25.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart pga dårlig vær på tidligere jobber. Lenger varighet pga usikkerhet mht vær og SIMOPS.
10081
25.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10079
25.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Endret til to dager tidligere, fortsatt innenfor forrige godkjente tidsrom. Endring tilbake for å kunne ha muligheten til å starte opp på ABP21301 i tilfelle ABP21300 har begrensninger mtp fiskeri når vi kommer ut på feltet.
10066
25.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10016
25.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10126
25.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10101
25.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10052
25.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10003
24.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10033
24.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10083
24.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10083
24.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Forventer å bli ferdige ila uken
10017
24.05.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10017
24.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10017
24.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10018
24.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10018
23.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10079
23.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10079
23.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10065
23.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10065
22.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10077
22.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10077
22.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10077
22.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10101
21.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10070
21.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10089
21.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Blir utført etter crewchange
10086
21.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Planlagt etter c-x
10086
21.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10081
21.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10081
21.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10009
21.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10066
21.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10066
21.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10079
21.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10030
21.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10071
21.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ønsker mer fleskibilitet pga mulig fiske.
10089
20.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10022
20.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10023
20.05.2021
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10023
20.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10101
20.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10101
20.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet Sanco Swift følger prosjektet helt frem til slutt, antatt å være 7.august.2021
10077
20.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
rettet stavefeil i navnet på båten
10077
20.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Arild Vatsø står ombord hele perioden
10077
20.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10125
20.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10125
20.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10022
19.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10068
19.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
19 av 21 borehull er fullført. - Pause til antatt ny oppstart 26.05.
10057
19.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Tidligere oppstart enn forventet. Mer fleksibilitet pga fiske.
10065
19.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10036
19.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10022
19.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10022
19.05.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10023
19.05.2021
Status - satt av OD
Pause
10023
19.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10068
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Teknisk problem , ikke startet som planlagt -
10033
18.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10118
18.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10055
18.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10055
18.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10028
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10028
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10052
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
- Fortsetter på ABP21002
10017
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
Innsamling pauset, startet opp på ABP21002 - Fortsetter med ABP21002
10017
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10018
18.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
God produksjon gjennom hele perioden. -
10018
18.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10028
17.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10068
17.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10068
17.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10003
16.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10065
16.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10065
16.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10032
15.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10033
15.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10033
15.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10032
14.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10035
14.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10035
14.05.2021
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10057
14.05.2021
Status - satt av OD
Pause
10057
14.05.2021
Status - satt av OD
Under behandling
10120
14.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10009
14.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10120
14.05.2021
Status - satt av OD
Utkast
10118
14.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10084
14.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding EQ21311 sendt til saksbehandling
10084
14.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppstart av selve surveyen er fremdeles beregnet til 15.5, men det vil være ønskelig å teste ut kanonene fra 10.5. Dette vil være av svært begrenset varighet.
10036
13.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10064
13.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10016
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10083
12.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10036
12.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10036
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10036
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10036
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
10036
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart pga vær på tidligere survey.
10070
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart pga vær på tidligere survey.
10066
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart pga vær på tidligere survey.
10065
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart pga vær på tidligere survey
10080
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Forsinket oppstart pga vær på tidligere survey.
10081
12.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Endret rekkefølge.
10086
11.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10079
11.05.2021
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy forlater Stavanger kveld 11. mai for å teste utstyr og begynne innsamlingen
10035
11.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Tidsrom utvidet da estimert ferdigstilling for innsamlingen er i juni. Mer eksakt er estimatet per nå 5. juni, men utvidelsen tar høyde for ekstra standby.
Planlagt oppstart igjen på Bøyla er 1.juni
10017
11.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding NEP21300 sendt til saksbehandling
10079
11.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10022
11.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Mulig tidligere oppstart pga sim-ops problemer med andre surveyer.Usikker sluttdato pga forventet mulig fiskeriaktivitet.
10086
11.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10023
11.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart pga forsinkelser på tidligere jobb. Usikker sluttdato pga sim-ops med andre surveyer og forventet mulig fiskeriaktivitet.
10066
11.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10023
11.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10023
11.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10026
11.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10026
11.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10032
11.05.2021
Status - satt av OD
Ferdig
10026
10.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10003
10.05.2021
Status - satt av OD
Planlagt
10083
10.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
-
10052
10.05.2021
Melding - Innmelding
Innmelding LU21200 sendt til saksbehandling
10083
10.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet har hatt forsinkelser og har fått utsatt oppstart. Innsamlingsperioden er også utvided. Selskapet har noen tidskritiske data som skal samles inn i ABP21002 og kan måtte gå imellom disse to innsamlingene for å møte tidsfristene.
Selskapet annerkjenner den økte fiskeriaktiviteten i andre halvdel av mai og juni og vil vurdere situasjonen og eventuelle ekstratiltak fortløpende.
10017
10.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Basert på tilbakemeldinger fra Fiskeri, så har vi valgt å flytte innsamlingen noen måneder. Tidligst oppstart vil være midten av august, men mest sannsynlig tidlig september.
10037
10.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart pga dårlig vær tidligere jobber og forlenget varighet pga usikkerhet mht vær.
10080
10.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fugro Galaxy er forsinket fra forrige jobb.
10065
10.05.2021
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10068
10.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10026
10.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10026
10.05.2021
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10021
10.05.2021
Melding - Ordinær ukemelding
+ 7 CPT Målinger -
10028
09.05.2021
Status - satt av OD
Pågående
10052
09.05.2021
Melding - Undersøkelsen startes opp
10052
Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".