Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  OSEBERG TRANSPORTSYSTEM
  Gyldig fra dato
  28.11.1984
  Gyldig til dato
  01.03.2031
  NPDID for TUF
  124301
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  48.38379
  Equinor Energy AS
  36.23462
  TotalEnergies EP Norge AS
  12.98159
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  2.40000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  942
  06.08.1997
  Transportsystemtillatelse 7 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. OEDs oversikt.
  Ny tillatelse
  1870
  09.10.2002
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6706
  11.12.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 4,33 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Total E&P Norge AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6702
  11.12.2012
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS med virkning fra 6.5.2003.
  Andre meldinger
  6699
  11.12.2012
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har fusjonert med Total Norge AS med virkning fra 20.9.2001.
  Andre meldinger
  6695
  11.12.2012
  Saga Petroleum AS er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS med virkning fra 15.12.1999.
  Andre meldinger
  6704
  11.12.2012
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6705
  11.12.2012
  Mobil Development Norway AS har overdratt sin 4,3272 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 1.1.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6701
  11.12.2012
  Norske Conoco A/S endrer navn til Norske ConocoPhillips AS med virkning fra 22.3.2003.
  Andre meldinger
  6698
  11.12.2012
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS med virkning fra 11.7.2000.
  Andre meldinger
  6696
  11.12.2012
  Norsk Hydro Produksjon AS overfører alle deltakerandeler i transportsystemtillatelsen til Norsk Hydro Petroleum AS som følge av fisjon med virkning fra 21.4.2007.
  Andre meldinger
  6703
  11.12.2012
  Norske ConocoPhillips AS har besluttet å innfusjonere, overtagende selskap er ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning fra 25.9.2007
  Andre meldinger
  6697
  11.12.2012
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.10.2007.
  Andre meldinger
  6700
  11.12.2012
  Petoro AS overdrar en 2,4 % deltakerandel i transportsystemtillatelsen til Norske Conoco A/S med virkning fra 1.10.2002.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8953
  03.03.2015
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2014 at tillatelse til anlegg og drift av Oseberg transportsystem forlenges til 31.1.2015 i medhold av petroleumsloven § 4-3 tredje ledd.
  Andre meldinger
  8955
  03.03.2015
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.2.2015 at tillatelse til anlegg og drift av Oseberg transportsystem forlenges til 1.3.2031 i medhold av petroleumsloven § 4-3 tredje ledd.
  Andre meldinger
  8954
  03.03.2015
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.1.2015 at tillatelse til anlegg og drift av Oseberg transportsystem forlenges til 28.2.2015 i medhold av petroleumsloven § 4-3 tredje ledd.
  Andre meldinger
  12795
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16122
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger