Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
Synchronized 26.10.2021 - 01:31

Table – Overview

Export:    
Information from Petroleum register. This information is only available in Norwegian.
Tillatelse
TUF
Gyldig fra dato
Gyldig til dato
NPDID for TUF
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert OD
ALVHEIM RIKGASSRØRLEDNING
ALVHEIM RIKGASSRØR
06.10.2004
02.02.2032
21078235
27.04.2017
23.02.2021
26.10.2021
FRANPIPE/DUNKERQUE TERMINAL DA
DUNKERQUE TERMINAL
15.08.1995
31.12.2028
124316
27.04.2017
23.04.2021
26.10.2021
Dvalin gassrør
DVALIN GASSRØR
21.03.2017
31.12.2041
29393948
27.04.2017
23.04.2021
26.10.2021
EDVARD GRIEG OLJERØRLEDNING
EDVARD GRIEG OLJERØR
10.01.2014
17.12.2029
22508023
31.05.2019
23.06.2021
26.10.2021
EUROPIPE
EUROPIPE I
11.12.1992
31.12.2028
124262
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
EUROPIPE II
EUROPIPE II
16.12.1996
31.12.2028
2454909
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
FRANPIPE
FRANPIPE
15.08.1995
31.12.2028
124202
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
FRIGG TRANSPORT
FRIGG TRANSPORT
10.05.1974
31.12.2028
124126
27.04.2017
23.04.2021
26.10.2021
GJØA GAS PIPELINE
GJØA GASSRØR
04.07.2010
31.12.2028
4480765
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
GJØA OLJERØRLEDNING
GJØA OLJERØR
08.07.1988
08.07.2028
4480786
27.04.2017
23.02.2021
26.10.2021
GRANE OLJERØR
GRANE OLJERØR
06.07.2000
01.03.2030
1036198
20.08.2019
23.02.2021
26.10.2021
HALTENPIPE
HALTENPIPE
09.03.1992
09.03.2024
124293
06.01.2021
23.02.2021
26.10.2021
KNARR GASSRØRLEDNING
KNARR GASSRØR
28.06.2011
06.01.2038
24689857
26.04.2019
23.02.2021
26.10.2021
KOLLSNES GASSBEHANDLINGSANLEGG
KOLLSNES GASSANLEGG
19.11.2002
31.12.2028
124354
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
KVITEBJØRN GASSTRANSPORT SYSTEM
KVITEBJØRN GASSRØR
01.10.2004
31.12.2028
2417249
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
KVITEBJØRN OLJETRANSPORT SYSTEM
KVITEBJØRN OLJERØR
02.08.2005
10.09.2031
917586
01.01.2021
17.07.2021
26.10.2021
GASSBEHANDLINGSANLEGGENE PÅ KÅRSTØ
KÅRSTØ GASSANLEGG
15.06.2001
31.12.2028
3471786
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
LANGELED
LANGELED
02.04.2004
31.12.2035
2450169
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
MARTIN LINGE
MARTIN LINGE GASSRØR
08.11.2012
31.12.2027
22223002
26.04.2019
23.02.2021
26.10.2021
NORNE GASSTRANSPORTSYSTEM
NORNE GASSTRANSPORT
05.02.2001
31.12.2020
1035984
31.12.2020
23.04.2021
26.10.2021
NORPIPE GASSRØR
NORPIPE GASSLEDNING
01.10.1977
31.12.2028
124165
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
NORPIPE OIL AS
NORPIPE OLJELEDNING
04.05.1973
31.12.2028
124133
10.10.2016
17.07.2021
26.10.2021
NYHAMNA LANDANLEGG
NYHAMNA LANDANLEGG
28.06.2017
31.12.2041
2455217
26.04.2019
01.10.2021
26.10.2021
OSEBERG GASSTRANSPORT
OSEBERG GASSTRANSPORT
15.01.1999
31.12.2028
124170
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
OSEBERG TRANSPORT SYSTEM (OTS)
OSEBERG TRANSPORTSYSTEM
28.11.1984
01.03.2031
124301
10.10.2016
17.07.2021
26.10.2021
POLARLED
POLARLED
07.11.2013
31.12.2041
17343422
27.04.2017
23.04.2021
26.10.2021
SLEIPNER ØST KONDENSAT
SLEIPNER KONDENSATRØR
21.12.1989
31.12.2028
124340
10.10.2016
17.07.2021
26.10.2021
STATPIPE
STATPIPE
10.06.1981
31.12.2028
123940
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
TAMPEN LINK
TAMPEN LINK
22.04.2005
30.09.2032
3113815
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
ULA
ULA OLJERØR
30.10.1984
31.12.2028
124285
27.04.2017
23.02.2021
26.10.2021
UTSIRAHØYDEN GASSRØRLEDNING
UTSIRAHØYDEN GASSRØR
04.04.2014
17.12.2029
22508017
31.05.2019
23.06.2021
26.10.2021
VALEMON GASSRØR
VALEMON GASSRØR
24.06.2011
10.09.2031
18451149
26.04.2019
23.02.2021
26.10.2021
VALEMON KONDENSATRØR
VALEMON KONDENSATRØR
24.06.2011
10.09.2031
18451188
26.04.2019
17.07.2021
26.10.2021
VESTERLED
VESTERLED
13.10.2000
31.12.2028
124280
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
VOLUND RØRLEDNING
VOLUND RØRLEDNING
18.01.2007
31.12.2021
21078212
27.04.2017
23.02.2021
26.10.2021
ZEEPIPE
ZEEPIPE
21.06.1988
31.12.2028
124227
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
ZEEPIPE FASE II-A
ZEEPIPE IIA
03.07.1992
31.12.2028
124244
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
ZEEPIPE FASE II-B
ZEEPIPE IIB
27.01.1995
31.12.2028
124253
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021
ZEEPIPE TERMINAL
ZEEPIPE TERMINAL
27.11.1990
31.12.2028
124271
27.04.2017
23.04.2021
26.10.2021
ÅSGARD TRANSPORT
ÅSGARD TRANSPORT
14.06.1996
31.12.2028
124211
10.10.2016
23.04.2021
26.10.2021