Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 26.05.2022 - 01:41

Faktasider

ODs faktasider inneholder informasjon om petroleumsvirksomheten på
den norske kontinentalsokkelen. Synkroniseres daglig med ODs databaser.

Abonnement

For å motta nyheter om ODs faktasider via e-post, vennligst abonner her.

Tilbakemelding

Vi tilstreber stadig forbedring av dette produktet, og setter pris på din tilbakemelding. Vennligst send kommentarer og spørsmål til factweb@npd.no. Se også oversikt over tidligere oppdateringer av Faktasider og faktakart.

Bruk av innhold

Data på Oljedirektoratets faktasider kan benyttes i henhold til reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Vi understreker i denne sammenheng at det kan være begrensninger i adgangen til bruk av informasjon som er underlagt tredjeparts rettigheter, som rapporter, kjernebilder, logger mv.

Mobile enheter

Nettstedet Norsk Petroleum erstatter det trykte Faktaheftet, og inneholder deler av den samme informasjonen som Faktasidene. Appen OilFacts er tilgjengelig i AppStore og Google Play. Denne appen inneholder også deler av innholdet på Faktasidene og er ment for raske oppslag på mobile enheter.
Petroleumsregister
Utvinningstillatelser
Transporttillatelser


Snarveier
Utnyttelsestillatelse
Feltproduksjon
Brønnstatistikk
Karttjenester
Faktakart
Personvern
Tilgjengelighet