Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 18.08.2022 - 01:41

Forkortelse

BAA er forkortelse for "Business arrangement area" (avtalebasert område).

Innhold

Avtalebaserte områder på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert område.

Definisjon

Et avtalebasert område i denne sammenheng er et område som er et resultat av unitisering, glideskalaregler eller andre avtaleforhold som har endret betingelsene for den opprinnelige utvinningstillatelsen.

I 2019 ble det tildelt den første utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokkel. På Faktasidene finnes dette under fanen "BAA"/ "Utnyttelsestillatelse".