Faktasider Oljedirektoratet

HALTEN ØST UNIT

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Det avtalebaserte områdets offisielle navn.
  HALTEN ØST UNIT
  NPDID for avtalebasert område
  ODs entydige nøkkel for avtalebasert område
  38215610
  Faktakart i nytt vindu
  Type
  Type avtalebasert område. Eksempler på lovlige verdier: PARCELL, SEISMIC AREA, SLIDING SCALE, UNITIZED
  UNITIZED
  Aktivt
  Indikator som forteller om det avtalebaserte området for tiden er aktivt.
  Y
  Gyldig fra
  Datoen avtalen for det avtaletalebaserte området er gydig fra ihht. godkjennelsen fra norske myndigheter.
  15.12.2020
  Gyldig til
  Datoen avtalen for det avtaletalebaserte området er gydig til ihht. godkjennelsen fra norske myndigheter.
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Fra dato
  Selskap, langnavn
  Andel [%]
  31.05.2022
  57.700000
  24.600000
  11.800000
  5.900000
 • Felt

  Felt
  NA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Selskap, langnavn
 • Areal – nåværende

  Areal – nåværende
  Fra dato polygon
  Nasjonskode
  Blokk navn
  Utvinningstillatelse
  Polygon nummer
  Polygon areal [km2]
  26.04.2021
  NO
  6407/5
  312 B
  1
  5.939
  NO
  6407/6
  312
  2
  29.683
  NO
  6407/5
  473
  3
  2.951
  NO
  6407/2
  473
  4
  11.788
  NO
  6407/2
  074 CS
  5
  38.214
  NO
  6407/2
  074 B
  6
  5.875
  NO
  6407/2
  263 B
  7
  4.385
  NO
  6507/10
  263
  8
  5.837
  NO
  6507/11
  263
  9
  74.239
  Sum
  178.911
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.05.2022
  FROM
  TRANSFER
  11.800000
  31.05.2022
  TO
  TRANSFER
  11.800000
  28.01.2022
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.600000
  28.01.2022
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.600000