Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
09.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Rettighetshavere

Eksport:  EXCEL ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Navn
Fra dato
Til dato
Selskap, langnavn
Andel [%]
SDØE [%]
NPDID for avtalebasert område
NPDID for selskap
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
BLANE UNIT
15.05.2019
Repsol Norge AS
18.000000
3437667
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.05.2019
Repsol Sinopec Resources UK Limited
25.001200
3437667
28222413
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.05.2019
DNO North Sea (ROGB) Limited
1.004990
3437667
34780052
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.05.2019
DNO North Sea (UK) Limited
43.493210
3437667
34780063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.05.2019
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2017
14.05.2019
Repsol Norge AS
18.000000
3437667
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2017
14.05.2019
Faroe Petroleum (UK) Limited
43.493210
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2017
14.05.2019
Faroe Petroleum (ROGB) Limited
1.004990
3437667
27122716
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2017
14.05.2019
Repsol Sinopec Resources UK Limited
25.001200
3437667
28222413
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2017
14.05.2019
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2017
30.10.2017
Faroe Petroleum (UK) Limited
29.499710
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2017
30.10.2017
Faroe Petroleum (ROGB) Limited
1.004990
3437667
27122716
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2017
30.10.2017
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2017
30.10.2017
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2017
30.10.2017
Repsol Norge AS
18.000000
3437667
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2017
30.10.2017
Repsol Sinopec Resources UK Limited
25.001200
3437667
28222413
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.07.2016
31.12.2016
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.07.2016
31.12.2016
Repsol Sinopec Resources UK Limited
25.001200
3437667
28222413
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.07.2016
31.12.2016
Repsol Norge AS
18.000000
3437667
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.07.2016
31.12.2016
Faroe Petroleum (ROGB) Limited
12.500600
3437667
27122716
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.07.2016
31.12.2016
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.07.2016
31.12.2016
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
11.11.2015
03.07.2016
Faroe Petroleum (ROGB) Limited
12.500600
3437667
27122716
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
11.11.2015
03.07.2016
Talisman Sinopec Energy UK Limited
25.001200
3437667
26336523
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
11.11.2015
03.07.2016
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
11.11.2015
03.07.2016
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
11.11.2015
03.07.2016
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
11.11.2015
03.07.2016
Repsol Norge AS
18.000000
3437667
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
06.10.2015
10.11.2015
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
06.10.2015
10.11.2015
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
06.10.2015
10.11.2015
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
06.10.2015
10.11.2015
Talisman Sinopec Energy UK Limited
25.001200
3437667
26336523
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
06.10.2015
10.11.2015
Repsol Norge AS
18.000000
3437667
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
06.10.2015
10.11.2015
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Talisman Sinopec Energy UK Limited
25.001200
3437667
26336523
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Repsol Exploration Norge AS
18.000000
3437667
17237506
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
17.12.2012
31.08.2015
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
17.12.2012
31.08.2015
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
17.12.2012
31.08.2015
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
17.12.2012
31.08.2015
Talisman Sinopec Energy UK Limited
25.001200
3437667
26336523
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
17.12.2012
31.08.2015
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
17.12.2012
31.08.2015
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.01.2011
16.12.2012
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.01.2011
16.12.2012
JX Nippon Exploration and Production (UK) Limited
13.993500
3437667
20415923
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.01.2011
16.12.2012
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.01.2011
16.12.2012
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.01.2011
16.12.2012
Talisman Energy (UK) Limited
25.001200
3437667
20415938
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
04.01.2011
16.12.2012
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2010
03.01.2011
Faroe Petroleum (UK) Limited
18.004100
3437667
21614063
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2010
03.01.2011
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2010
03.01.2011
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2010
03.01.2011
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2010
03.01.2011
Nippon Oil Exploration and Production UKl Limited
13.993500
3437667
17237695
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2010
03.01.2011
Talisman Energy (UK) Limited
25.001200
3437667
20415938
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Dana Petroleum (BVUK) Limited
12.500600
3437667
20415896
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Nippon Oil Exploration and Production UKl Limited
13.993500
3437667
17237695
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.01.2010
30.06.2010
Talisman Energy (UK) Limited
25.001200
3437667
20415938
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Talisman North Sea Limited
25.001200
3437667
4462398
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Bow Valley Petroleum (UK) Limited
12.500600
3437667
3437741
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Nippon Oil Exploration and Production UKl Limited
13.993500
3437667
17237695
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
15.07.2008
31.12.2009
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Moc Exploration (U.K.) Limited
13.993500
3437667
3437719
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Bow Valley Petroleum (UK) Limited
12.500600
3437667
3437741
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Talisman North Sea Limited
25.001200
3437667
4462398
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
31.10.2006
14.07.2008
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Moc Exploration (U.K.) Limited
13.993500
3437667
3437719
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Talisman Energy Norge AS
18.000000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Talisman Expro Limited
25.001200
3437667
3987589
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
13.10.2006
30.10.2006
Bow Valley Petroleum (UK) Limited
12.500600
3437667
3437741
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Moc Exploration (U.K.) Limited
13.993500
3437667
3437719
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Talisman Energy Norge AS
6.300000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Talisman Expro Limited
25.001200
3437667
3987589
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Talisman Resources Norge AS
11.700000
3437667
3987574
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Bow Valley Petroleum (UK) Limited
12.500600
3437667
3437741
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Bow Valley Petroleum (UK) Limited
12.500600
3437667
3437741
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Paladin Resources Norge AS
11.700000
3437667
1577943
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Moc Exploration (U.K.) Limited
13.993500
3437667
3437719
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Talisman Energy Norge AS
6.300000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
19.12.2005
21.03.2006
Talisman Expro Limited
25.001200
3437667
3987589
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Moc Exploration (U.K.) Limited
13.993500
3437667
3437719
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Eni ULX Limited
4.107300
3437667
3437708
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Roc Oil (GB) Limited
12.500600
3437667
3437730
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Paladin Expro Limited
25.001200
3437667
3437686
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Eni UK Limited
13.896800
3437667
3437697
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Bow Valley Petroleum (UK) Limited
12.500600
3437667
3437741
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Talisman Energy Norge AS
6.300000
3437667
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BLANE UNIT
01.07.2005
18.12.2005
Paladin Resources Norge AS
11.700000
3437667
1577943
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2022
Lime Petroleum AS
33.843400
40432
29491716
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2022
M Vest Energy AS
4.442400
40432
28222457
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2022
Vår Energi ASA
12.257500
40432
50000032
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2022
DNO Norge AS
14.256700
40432
29468270
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2022
OKEA ASA
35.200000
40432
34925006
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.03.2022
31.10.2022
Lime Petroleum AS
33.843400
40432
29491716
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.03.2022
31.10.2022
DNO Norge AS
14.256700
40432
29468270
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.03.2022
31.10.2022
Wintershall Dea Norge AS
35.200000
40432
35318843
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.03.2022
31.10.2022
Vår Energi ASA
12.257500
40432
50000032
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.03.2022
31.10.2022
M Vest Energy AS
4.442400
40432
28222457
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.01.2022
30.03.2022
Wintershall Dea Norge AS
35.200000
40432
35318843
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.01.2022
30.03.2022
DNO Norge AS
14.256700
40432
29468270
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.01.2022
30.03.2022
Lime Petroleum AS
33.843400
40432
29491716
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.01.2022
30.03.2022
Vår Energi ASA
12.257500
40432
50000032
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.01.2022
30.03.2022
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.12.2021
27.01.2022
Wintershall Dea Norge AS
35.200000
40432
35318843
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.12.2021
27.01.2022
DNO Norge AS
14.256700
40432
29468270
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.12.2021
27.01.2022
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.12.2021
27.01.2022
Lime Petroleum AS
33.843400
40432
29491716
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.12.2021
27.01.2022
Vår Energi AS
12.257500
40432
33360957
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
19.12.2019
30.12.2021
DNO Norge AS
14.256700
40432
29468270
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
19.12.2019
30.12.2021
Wintershall Dea Norge AS
35.200000
40432
35318843
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
19.12.2019
30.12.2021
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
19.12.2019
30.12.2021
Vår Energi AS
12.257500
40432
33360957
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
19.12.2019
30.12.2021
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.11.2019
18.12.2019
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.11.2019
18.12.2019
Wintershall Dea Norge AS
35.200000
40432
35318843
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.11.2019
18.12.2019
Vår Energi AS
12.257500
40432
33360957
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.11.2019
18.12.2019
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.11.2019
18.12.2019
DNO North Sea (Norge) AS
14.256700
40432
34779971
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
21.05.2019
12.11.2019
Vår Energi AS
12.257500
40432
33360957
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
21.05.2019
12.11.2019
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
21.05.2019
12.11.2019
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
21.05.2019
12.11.2019
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
21.05.2019
12.11.2019
DNO North Sea (Norge) AS
14.256700
40432
34779971
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.12.2018
20.05.2019
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.12.2018
20.05.2019
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.12.2018
20.05.2019
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.12.2018
20.05.2019
Vår Energi AS
12.257500
40432
33360957
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.12.2018
20.05.2019
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
03.12.2018
09.12.2018
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
03.12.2018
09.12.2018
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
03.12.2018
09.12.2018
Point Resources AS
12.257500
40432
28183464
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
03.12.2018
09.12.2018
Neptune Energy Norge AS
4.442400
40432
31123361
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
03.12.2018
09.12.2018
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
12.10.2018
02.12.2018
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
12.10.2018
02.12.2018
Point Resources AS
12.257500
40432
28183464
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
12.10.2018
02.12.2018
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
12.10.2018
02.12.2018
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
12.10.2018
02.12.2018
Neptune E&P Norge AS
4.442400
40432
33279417
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2016
11.10.2018
Point Resources AS
12.257500
40432
28183464
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2016
11.10.2018
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2016
11.10.2018
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2016
11.10.2018
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2016
11.10.2018
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
06.10.2015
25.05.2016
Core Energy AS
12.257500
40432
20460080
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
06.10.2015
25.05.2016
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
06.10.2015
25.05.2016
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
06.10.2015
25.05.2016
Repsol Norge AS
33.843400
40432
27052812
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
06.10.2015
25.05.2016
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Core Energy AS
12.257500
40432
20460080
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.09.2015
05.10.2015
Repsol Exploration Norge AS
33.843400
40432
17237506
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.10.2014
31.08.2015
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.10.2014
31.08.2015
Core Energy AS
12.257500
40432
20460080
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.10.2014
31.08.2015
Wintershall Norge AS
35.200000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.10.2014
31.08.2015
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.10.2014
31.08.2015
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.07.2013
30.10.2014
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.07.2013
30.10.2014
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.07.2013
30.10.2014
Wintershall Norge AS
32.700000
40432
21666830
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.07.2013
30.10.2014
Core Energy AS
12.257500
40432
20460080
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.07.2013
30.10.2014
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
31.07.2013
30.10.2014
Tullow Oil Norge AS
2.500000
40432
23173852
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.02.2013
30.07.2013
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.02.2013
30.07.2013
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.02.2013
30.07.2013
Statoil Petroleum AS
32.700000
40432
17237817
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.02.2013
30.07.2013
Core Energy AS
12.257500
40432
20460080
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.02.2013
30.07.2013
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.02.2013
30.07.2013
Tullow Oil Norge AS
2.500000
40432
23173852
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.07.2011
12.02.2013
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.07.2011
12.02.2013
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.07.2011
12.02.2013
Spring Energy Norway AS
2.500000
40432
5072514
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.07.2011
12.02.2013
Core Energy AS
12.257500
40432
20460080
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.07.2011
12.02.2013
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.07.2011
12.02.2013
Statoil Petroleum AS
32.700000
40432
17237817
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2011
30.06.2011
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2011
30.06.2011
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2011
30.06.2011
Statoil Petroleum AS
32.700000
40432
17237817
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2011
30.06.2011
Faroe Petroleum Norge AS
14.256700
40432
4062883
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2011
30.06.2011
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2011
30.06.2011
Spring Energy Norway AS
2.500000
40432
5072514
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2010
31.12.2010
Spring Energy Norway AS
2.500000
40432
5072514
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2010
31.12.2010
Statoil Petroleum AS
32.700000
40432
17237817
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2010
31.12.2010
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2010
31.12.2010
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2010
31.12.2010
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2010
31.12.2010
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2009
31.12.2009
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2009
31.12.2009
Statoil Petroleum AS
32.700000
40432
17237817
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2009
31.12.2009
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2009
31.12.2009
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2009
31.12.2009
Wintershall Norge ASA
2.500000
40432
5442509
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.11.2009
31.12.2009
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2009
31.10.2009
StatoilHydro Petroleum AS
32.700000
40432
4511658
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2009
31.10.2009
Wintershall Norge ASA
2.500000
40432
5442509
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2009
31.10.2009
VNG Norge AS
4.442400
40432
17237193
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2009
31.10.2009
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2009
31.10.2009
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2009
31.10.2009
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2009
30.09.2009
VNG Norge (Operations) AS
4.442400
40432
5497155
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2009
30.09.2009
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2009
30.09.2009
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2009
30.09.2009
StatoilHydro Petroleum AS
32.700000
40432
4511658
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2009
30.09.2009
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
26.05.2009
30.09.2009
Wintershall Norge ASA
2.500000
40432
5442509
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
17.01.2009
25.05.2009
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
17.01.2009
25.05.2009
Wintershall Norge ASA
2.500000
40432
5442509
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
17.01.2009
25.05.2009
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
17.01.2009
25.05.2009
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
17.01.2009
25.05.2009
StatoilHydro Petroleum AS
32.700000
40432
4511658
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
17.01.2009
25.05.2009
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2009
16.01.2009
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2009
16.01.2009
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2009
16.01.2009
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2009
16.01.2009
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2009
16.01.2009
StatoilHydro Petroleum AS
32.700000
40432
4511658
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2009
16.01.2009
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
StatoilHydro ASA
12.700000
40432
4511854
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.10.2007
31.12.2008
StatoilHydro Petroleum AS
20.000000
40432
4511658
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Norsk Hydro Petroleum AS
20.000000
40432
4524355
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2007
30.09.2007
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Altinex Oil Norway AS
12.257500
40432
4446230
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Norsk Hydro Produksjon AS
20.000000
40432
430
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
28.11.2006
31.12.2006
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Talisman Energy Norge AS
33.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Altinex Oil AS
12.257500
40432
2835200
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
13.10.2006
27.11.2006
Norsk Hydro Produksjon AS
20.000000
40432
430
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Talisman Energy Norge AS
13.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Altinex Oil AS
12.257500
40432
2835200
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Talisman Resources Norge AS
20.000000
40432
3987574
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
22.03.2006
12.10.2006
Norsk Hydro Produksjon AS
20.000000
40432
430
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Talisman Energy Norge AS
13.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Paladin Resources Norge AS
20.000000
40432
1577943
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Altinex Oil AS
12.257500
40432
2835200
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
01.01.2006
21.03.2006
Norsk Hydro Produksjon AS
20.000000
40432
430
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Revus Energy ASA
2.500000
40432
3431773
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Paladin Resources Norge AS
20.000000
40432
1577943
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Norsk Hydro Produksjon AS
20.000000
40432
430
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Eni Norge AS
12.257500
40432
2388594
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Talisman Energy Norge AS
13.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
04.05.2005
31.12.2005
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Paladin Resources Norge AS
20.000000
40432
1577943
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Statoil ASA (old)
12.700000
40432
1622484
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Norsk Hydro Produksjon AS
20.000000
40432
430
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Talisman Energy Norge AS
13.843400
40432
2425093
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Endeavour Energy Norge AS
4.442400
40432
3113213
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Eni Norge AS
12.257500
40432
2388594
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Revus Energy AS
2.500000
40432
2455850
28.11.2022
09.06.2023
BRAGE UNIT
10.01.2005
03.05.2005
Petoro AS
14.256700
40432
1626839
28.11.2022
09.06.2023
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.