Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 23.09.2021 - 01:29

Tabell – Oversikt

Eksport:    
Navn
Type
Dato for godkjenning
Gyldig fra
Gyldig til
Faktaside
Faktakart
NPDID for avtalebasert område
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert OD
UNITIZED
01.07.2005
01.07.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3437667
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3437667
3437667
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
27.12.1993
27.12.1993
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40432
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40432
40432
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
EXPLOITATION LICENCE
11.01.2019
11.01.2019
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=34751726
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=34751726
34751726
24.06.2021
11.06.2021
23.09.2021
UNITIZED
01.07.2005
01.07.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3437805
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3437805
3437805
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
18.03.2016
09.09.2016
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=29395339
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=29395339
29395339
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
04.07.2013
07.06.2013
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=23410876
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=23410876
23410876
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
12.12.1977
12.12.1977
31.12.2014
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=45634
45634
03.10.2019
03.10.2019
23.09.2021
UNITIZED
19.08.1992
19.08.1992
31.12.2002
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41175
41175
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
16.10.2006
22.06.2006
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=4007192
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=4007192
4007192
24.06.2021
03.06.2021
23.09.2021
UNITIZED
28.06.2013
19.12.2012
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=23412556
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=23412556
23412556
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
SLIDING SCALE
13.01.1995
01.01.1995
13.04.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40885
40885
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
13.04.2000
13.04.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1031365
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1031365
1031365
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
15.12.2020
15.12.2020
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=38215610
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=38215610
38215610
24.06.2021
09.02.2021
23.09.2021
UNITIZED
18.12.2001
18.12.2001
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1854695
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1854695
1854695
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
13.12.1991
27.11.1991
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40490
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40490
40490
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
PARCELL
11.04.1975
02.05.1975
12.10.2003
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41470
41470
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
01.09.1998
05.12.1997
06.04.2015
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41189
41189
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
05.07.2010
21.05.2010
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=27122635
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=27122635
27122635
04.08.2021
04.08.2021
23.09.2021
UNITIZED
29.10.2014
30.06.2014
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=25307128
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=25307128
25307128
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
27.02.2012
05.01.2012
31.12.2019
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=21077388
21077388
18.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
20.08.2015
12.02.2015
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=26312510
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=26312510
26312510
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
23.12.1997
01.01.1998
31.12.2017
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40655
40655
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
19.12.2005
07.09.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3812119
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3812119
3812119
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
06.06.2001
06.06.2001
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1629477
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1629477
1629477
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
09.12.1980
01.04.1979
31.12.2017
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=42302
42302
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
27.03.1995
23.02.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40585
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40585
40585
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
25.11.1980
01.07.1980
31.12.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=42225
42225
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
SLIDING SCALE
09.03.1995
09.03.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40672
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40672
40672
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
02.04.2004
03.12.2003
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=2588637
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=2588637
2588637
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
14.09.2004
16.06.2004
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3500071
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3500071
3500071
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
30.06.1997
20.12.1996
16.06.2004
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40638
40638
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
10.08.1987
28.03.1985
16.06.2004
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41040
41040
08.01.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
25.11.2005
17.11.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3505593
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3505593
3505593
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
30.04.2002
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1630961
1630961
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
30.05.2010
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631138
1631138
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
10.09.2008
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631341
1631341
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
15.05.2007
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631599
1631599
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
SEISMIC AREA
27.04.2001
27.04.2001
22.12.2006
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631767
1631767
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
27.03.2017
21.12.2016
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=29400473
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=29400473
29400473
24.06.2021
03.06.2021
23.09.2021
UNITIZED
20.12.2007
28.06.2007
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=4468539
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=4468539
4468539
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
20.01.1994
01.07.1994
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40848
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40848
40848
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
PARCELL
23.12.1992
15.01.1993
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41211
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41211
41211
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
30.05.1988
11.05.1988
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40906
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40906
40906
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
21.07.2000
21.07.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1333943
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1333943
1333943
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
09.12.1980
01.06.1979
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41686
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41686
41686
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
19.11.1991
26.06.1991
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41233
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41233
41233
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
05.07.1999
16.12.1998
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=96205
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=96205
96205
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
04.02.2009
01.01.2006
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=4999504
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=4999504
4999504
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
PARCELL
12.06.1986
12.06.1986
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41411
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41411
41411
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
01.01.1976
10.12.1975
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=45891
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=45891
45891
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
24.12.1986
01.01.1987
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41105
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41105
41105
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
20.02.2006
23.06.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3488806
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3488806
3488806
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021
UNITIZED
17.01.2017
30.06.2016
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=28975129
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=28975129
28975129
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
23.06.2011
27.09.2010
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=18403644
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=18403644
18403644
24.06.2021
07.01.2021
23.09.2021
UNITIZED
01.01.1983
28.09.1982
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41657
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41657
41657
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
16.06.2011
01.03.2011
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=20459640
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=20459640
20459640
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
SLIDING SCALE
19.12.1994
01.01.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40726
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40726
40726
24.06.2021
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
24.09.1987
01.12.1987
31.12.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41313
41313
03.10.2019
30.10.2020
23.09.2021
UNITIZED
10.04.1995
01.01.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40564
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40564
40564
24.06.2021
15.07.2021
23.09.2021