Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Oversikt

Eksport:  EXCEL ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV
Navn
Type
Dato for godkjenning
Gyldig fra
Gyldig til
Faktaside
Faktakart
NPDID for avtalebasert område
Dato hovednivå oppdatert
Dato alle oppdatert
Dato synkronisert OD
UNITIZED
01.07.2005
01.07.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3437667
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3437667
3437667
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
27.12.1993
27.12.1993
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40432
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40432
40432
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
15.09.2021
15.09.2021
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=39099356
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=39099356
39099356
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
25.10.2022
01.01.2023
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41319867
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41319867
41319867
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
EXPLOITATION LICENCE
11.01.2019
11.01.2019
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=34751726
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=34751726
34751726
26.06.2023
23.07.2023
01.10.2023
UNITIZED
01.07.2005
01.07.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3437805
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3437805
3437805
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
EXPLORATION LICENCE
01.07.2022
10.06.2022
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40889547
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=40889547
40889547
26.06.2023
23.07.2023
01.10.2023
EXPLORATION LICENCE
01.07.2022
10.06.2022
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40889715
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=40889715
40889715
26.06.2023
23.07.2023
01.10.2023
EXPLORATION LICENCE
19.12.2022
11.11.2022
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41319880
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=41319880
41319880
26.06.2023
23.07.2023
01.10.2023
EXPLORATION LICENCE
01.06.2023
05.05.2023
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41319884
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=41319884
41319884
26.06.2023
23.07.2023
01.10.2023
EXPLORATION LICENCE
02.06.2023
05.05.2023
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41319885
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=EXLByNPDID&NPDID=41319885
41319885
26.06.2023
23.07.2023
01.10.2023
UNITIZED
18.03.2016
09.09.2016
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=29395339
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=29395339
29395339
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
04.07.2013
07.06.2013
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=23410876
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=23410876
23410876
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
12.12.1977
12.12.1977
31.12.2014
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=45634
45634
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
19.08.1992
19.08.1992
31.12.2002
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41175
41175
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
16.10.2006
06.10.2006
31.12.2022
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=4007192
4007192
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
28.06.2013
19.12.2012
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=23412556
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=23412556
23412556
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
SLIDING SCALE
13.01.1995
01.01.1995
13.04.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40885
40885
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
13.04.2000
13.04.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1031365
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1031365
1031365
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
15.12.2020
15.12.2020
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=38215610
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=38215610
38215610
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
18.12.2001
18.12.2001
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1854695
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1854695
1854695
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
13.12.1991
27.11.1991
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40490
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40490
40490
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
PARCELL
11.04.1975
02.05.1975
12.10.2003
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41470
41470
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
01.09.1998
05.12.1997
06.04.2015
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41189
41189
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
05.07.2010
21.05.2010
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=27122635
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=27122635
27122635
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
29.10.2014
30.06.2014
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=25307128
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=25307128
25307128
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
27.02.2012
05.01.2012
31.12.2019
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=21077388
21077388
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
20.08.2015
12.02.2015
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=26312510
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=26312510
26312510
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
23.12.1997
01.01.1998
31.12.2017
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40655
40655
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
19.12.2005
07.09.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3812119
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3812119
3812119
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
06.06.2001
06.06.2001
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1629477
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1629477
1629477
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
09.12.1980
01.04.1979
31.12.2017
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=42302
42302
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
27.03.1995
23.02.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40585
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40585
40585
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
25.11.1980
01.07.1980
31.12.1994
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=42225
42225
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
SLIDING SCALE
09.03.1995
09.03.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40672
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40672
40672
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
02.04.2004
03.12.2003
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=2588637
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=2588637
2588637
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
14.09.2004
16.06.2004
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3500071
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3500071
3500071
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
30.06.1997
20.12.1996
16.06.2004
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40638
40638
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
10.08.1987
28.03.1985
16.06.2004
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41040
41040
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
25.11.2005
17.11.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3505593
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3505593
3505593
26.06.2023
08.08.2023
01.10.2023
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
30.04.2002
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1630961
1630961
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
30.05.2010
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631138
1631138
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
10.09.2008
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631341
1631341
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
SEISMIC AREA
30.05.1997
30.05.1997
15.05.2007
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631599
1631599
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
SEISMIC AREA
27.04.2001
27.04.2001
22.12.2006
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1631767
1631767
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
27.03.2017
21.12.2016
31.12.2022
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=29400473
29400473
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
20.12.2007
28.06.2007
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=4468539
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=4468539
4468539
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
20.01.1994
01.07.1994
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40848
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40848
40848
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
PARCELL
23.12.1992
15.01.1993
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41211
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41211
41211
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
30.05.1988
11.05.1988
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40906
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40906
40906
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
21.07.2000
21.07.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=1333943
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=1333943
1333943
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
09.12.1980
01.06.1979
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41686
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41686
41686
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
19.11.1991
26.06.1991
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41233
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41233
41233
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
05.07.1999
16.12.1998
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=96205
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=96205
96205
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
04.02.2009
01.01.2006
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=4999504
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=4999504
4999504
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
06.11.2021
06.11.2021
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40915772
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40915772
40915772
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
PARCELL
12.06.1986
12.06.1986
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41411
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41411
41411
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
01.01.1976
10.12.1975
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=45891
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=45891
45891
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
23.09.2021
05.10.2021
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40662362
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40662362
40662362
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
24.12.1986
01.01.1987
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41105
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41105
41105
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
20.02.2006
23.06.2005
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=3488806
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=3488806
3488806
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
17.01.2017
30.06.2016
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=28975129
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=28975129
28975129
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
23.06.2011
27.09.2010
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=18403644
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=18403644
18403644
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
01.01.1983
28.09.1982
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41657
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41657
41657
11.08.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
16.06.2011
01.03.2011
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=20459640
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=20459640
20459640
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
19.12.2022
06.12.2022
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41319878
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=41319878
41319878
11.08.2023
11.08.2023
01.10.2023
SLIDING SCALE
19.12.1994
01.01.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40726
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40726
40726
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
24.09.1987
01.12.1987
31.12.2000
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=41313
41313
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023
UNITIZED
10.04.1995
01.01.1995
https://factpages.npd.no/factpages/default.aspx?nav1=bsns_arr_area&nav2=PageView|All&nav3=40564
https://factmaps.npd.no/factmaps/3_0/?run=BAAByNPDID&NPDID=40564
40564
26.06.2023
26.06.2023
01.10.2023