Faktasider Oljedirektoratet

SELSKAP – attributtbeskrivelse

Eksport: 
  • Hovednivå

    Hovednivå
    Overskrift
    Beskrivelse
    Tagg
    Datatype
    NPDID for selskap
    ODs entydige nøkkel for selskap
    cmpNpdidCompany
    int
    Navn
    Selskapets offisielle navn.
    cmpLongName
    varchar(100)
    Gruppe
    Betegense på selskapsgruppe som selskapet forbindes med. Denne ble 1.2.2013 satt til NA (not applicable) fordi data kvaliteten på denne attributten blir vurdert til å være for dårlig. Pga kompatibilitetsårsaker blir ikke attributten slettet.
    cmpGroup
    varchar(100)
    Organisasjonsnummer
    Offisielt norsk organisasjonnummer.
    cmpOrgNumberBrReg
    varchar(100)
    Nasjonskode
    2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
    cmpNationCode
    varchar(2)
    Faktaside
    Url til selskapets faktaside på ODs FaktaWEB
    cmpFactPageUrl
    varchar(200)
    Er nå aktiv på NS
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er aktiv på Norsk sokkel
    cmpActiveOnNcsCurrent
    varchar(1)
    Har vært aktiv på norsk sokkel
    Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært aktiv på Norsk sokkel
    cmpActiveOnNcsFormer
    varchar(1)
    Er nå operatør for utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for utvinningstillatelser
    cmpLicenceOperCurrent
    varchar(1)
    Har vært operatør for utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet tidligere har vært operatør for utvinningstillatelser
    cmpLicenceOperFormer
    varchar(1)
    Er nå rettighethaver i utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i utvinningstillatelser
    cmpLicenceLicenseeCurrent
    varchar(1)
    Har vært rettighethaver i utv.till.
    Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i utvinningstillatelser
    cmpLicenceLicenseeFormer
    varchar(1)
    Er nå operatør for avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for avtalebasert områder
    cmpBsnsArrAreaOperCurrent
    varchar(1)
    Har vært operatør for avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for avtalebasert områder
    cmpBsnsArrAreaOperFormer
    varchar(1)
    Er nå rettighetshaver i avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighethaver i avtalebasert områder
    cmpBsnsArrAreaPartnerCurrent
    varchar(1)
    Har vært rettighetsh. i avtalebas. omr.
    Indikator som forteller om selskapet har vært rettighethaver i avtalebasert områder
    cmpBsnsArrAreaPartnerFormer
    varchar(1)
    Er nå operatør for TUF
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
    cmpTufOperCurrent
    varchar(1)
    Har vært operatør for TUF
    Indikator som forteller om selskapet har vært operatør for Transport og UtnyttelsesAnlegg
    cmpTufOperFormer
    varchar(1)
    Er nå rettighetshaver i TUF
    Indikator som forteller om selskapet for tiden er rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
    cmpTufPartnerCurrent
    varchar(1)
    Har vært rettighetshaver i TUF
    Indikator som forteller om selskapet har vært rettighetshaver i Transport og UtnyttelsesAnlegg
    cmpTufPartnerFormer
    varchar(1)
    Ansvarlig for flyttbare innretninger
    Indikator som forteller om selskapet er ansvarlig for flyttbare innretninger
    cmpFacilityMoveableResponsible
    varchar(1)
    Operatør for faste innretninger
    Indikator som forteller om selskapet er operatør for faste innretninger
    cmpFacilityFixedOperator
    varchar(1)
    Survey prefiks
    Prefiks i surveynavn. I "ST14001" er ST prefiks for Statoil.
    cmpSurveyPrefix
    varchar(4)