Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
26.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Innhold

Selskaper på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hvert selskap.