Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Fortum Petroleum AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Fortum Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  918444734
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  102714
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.700000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  7.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  7.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.200000
  01.01.2000
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  22.06.2000
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2000
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  22.06.2000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  13.04.1999
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  04.03.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  04.03.2003
  FROM
  UNKNOWN
  12.257500
  13.04.1999
  TO
  UNKNOWN
  12.257500
  04.03.2003
  FROM
  UNKNOWN
  5.120640
  01.01.2000
  TO
  UNKNOWN
  0.120640
  13.04.1999
  TO
  UNKNOWN
  5.000000
  04.03.2003
  FROM
  UNKNOWN
  7.000000
  01.01.2002
  TO
  UNKNOWN
  7.000000
  04.03.2003
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  13.04.1999
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  04.03.2003
  FROM
  UNKNOWN
  7.000000
  13.04.1999
  TO
  UNKNOWN
  7.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  13.04.1999
  09.05.2001
  13.200000
  10.05.2001
  16.06.2001
  13.200000
  17.06.2001
  31.12.2001
  13.200000
  01.01.2002
  18.03.2002
  13.200000
  19.03.2002
  03.03.2003
  13.200000
  04.06.1999
  09.05.2001
  13.200000
  10.05.2001
  16.06.2001
  13.200000
  17.06.2001
  31.12.2001
  13.200000
  01.01.2002
  18.03.2002
  13.200000
  19.03.2002
  03.03.2003
  13.200000
  13.04.1999
  10.01.2001
  9.800000
  11.01.2001
  09.05.2001
  9.800000
  10.05.2001
  31.05.2001
  9.800000
  01.06.2001
  16.06.2001
  9.800000
  17.06.2001
  17.12.2001
  9.800000
  18.12.2001
  03.03.2003
  9.800000
  13.04.1999
  10.01.2001
  14.700000
  11.01.2001
  09.05.2001
  14.700000
  10.05.2001
  31.05.2001
  14.700000
  01.06.2001
  16.06.2001
  14.700000
  17.06.2001
  03.03.2003
  14.700000
  01.01.2002
  03.03.2003
  7.000000
  13.04.1999
  10.01.2001
  9.800000
  11.01.2001
  09.05.2001
  9.800000
  10.05.2001
  31.05.2001
  9.800000
  01.06.2001
  16.06.2001
  9.800000
  17.06.2001
  17.12.2001
  9.800000
  18.12.2001
  03.03.2003
  9.800000
  14.06.2002
  03.03.2003
  7.000000
  13.04.1999
  09.05.2001
  5.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  5.000000
  17.06.2001
  18.03.2002
  5.000000
  19.03.2002
  03.03.2003
  5.000000
  01.01.2002
  03.03.2003
  7.000000
  13.04.1999
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  10.000000
  17.06.2001
  18.03.2002
  10.000000
  19.03.2002
  03.03.2003
  10.000000
  13.04.1999
  31.12.1999
  10.000000
  13.04.1999
  09.05.2001
  13.200000
  10.05.2001
  16.06.2001
  13.200000
  17.06.2001
  31.12.2001
  13.200000
  01.01.2002
  18.03.2002
  13.200000
  19.03.2002
  03.03.2003
  13.200000
  13.04.1999
  31.12.1999
  10.000000
  13.04.1999
  21.06.2000
  15.000000
  13.04.1999
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  15.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  15.000000
  31.12.2001
  03.03.2003
  15.000000
  01.01.2000
  28.09.2000
  10.000000
  29.09.2000
  19.12.2000
  10.000000
  20.12.2000
  17.12.2001
  10.000000
  18.12.2001
  30.12.2001
  10.000000
  31.12.2001
  03.03.2003
  10.000000
  22.06.2000
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  15.000000
  01.06.2001
  03.03.2003
  15.000000
  13.04.1999
  10.01.2001
  10.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  10.000000
  31.12.2001
  29.08.2002
  10.000000
  30.08.2002
  03.03.2003
  10.000000
  13.04.1999
  10.01.2001
  10.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  10.000000
  31.12.2001
  29.08.2002
  10.000000
  30.08.2002
  03.03.2003
  10.000000
  13.04.1999
  10.01.2001
  10.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  10.000000
  31.12.2001
  29.08.2002
  10.000000
  30.08.2002
  03.03.2003
  10.000000
  13.04.1999
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  15.000000
  01.06.2001
  30.12.2001
  15.000000
  31.12.2001
  22.10.2002
  15.000000
  23.10.2002
  03.03.2003
  15.000000
  13.04.1999
  10.01.2001
  7.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  7.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  7.000000
  01.06.2001
  16.06.2001
  7.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  7.000000
  18.12.2001
  03.03.2003
  7.000000
  12.05.2000
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  25.000000
  17.06.2001
  30.12.2001
  25.000000
  31.12.2001
  03.03.2003
  25.000000
  27.04.2001
  18.11.2002
  30.000000
  19.11.2002
  03.03.2003
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato