Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
22.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Aquitaine Norge A/S

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Aquitaine Norge A/S
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  111
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  10.792000
  31.08.1967
  TO
  UNKNOWN
  0.142000
  01.01.1967
  FROM
  UNKNOWN
  2.475000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  10.792000
  01.01.1972
  TO
  UNKNOWN
  0.142000
  01.01.1967
  FROM
  UNKNOWN
  2.662000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  10.792000
  30.11.1967
  TO
  UNKNOWN
  0.142000
  01.01.1967
  FROM
  UNKNOWN
  2.662000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  3.550000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  3.550000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  2.698000
  01.01.1977
  FROM
  UNKNOWN
  0.852000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  3.550000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  2.698000
  01.01.1971
  FROM
  UNKNOWN
  0.852000
  01.01.1968
  TO
  UNKNOWN
  3.550000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  14.530000
  25.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  4.670000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  13.800000
  25.05.1973
  FROM
  UNKNOWN
  0.730000
  01.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  4.670000
  01.01.1977
  FROM
  UNKNOWN
  14.530000
  25.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  4.670000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  14.530000
  01.04.1972
  FROM
  UNKNOWN
  4.670000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  2.906000
  23.03.1972
  TO
  UNKNOWN
  2.906000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  9.600000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  7.265000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  2.615000
  01.07.1977
  FROM
  UNKNOWN
  2.010000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.09.1965
  31.12.1966
  13.125000
  01.01.1967
  19.06.1967
  10.650000
  20.06.1967
  30.08.1967
  10.650000
  31.08.1967
  30.06.1977
  10.792000
  01.09.1965
  31.12.1966
  13.312000
  01.01.1967
  19.06.1967
  10.650000
  20.06.1967
  29.11.1967
  10.650000
  30.11.1967
  31.12.1971
  10.650000
  01.01.1972
  30.06.1977
  10.792000
  01.09.1965
  31.12.1966
  13.312000
  01.01.1967
  19.06.1967
  10.650000
  20.06.1967
  29.11.1967
  10.650000
  30.11.1967
  30.06.1977
  10.792000
  01.01.1968
  30.06.1977
  3.550000
  01.01.1968
  31.12.1976
  3.550000
  01.01.1977
  30.06.1977
  2.698000
  01.01.1968
  31.12.1970
  3.550000
  01.01.1971
  30.06.1977
  2.698000
  23.05.1969
  24.04.1972
  19.200000
  25.04.1972
  30.06.1977
  14.530000
  23.05.1969
  31.03.1972
  19.200000
  01.04.1972
  24.05.1973
  14.530000
  25.05.1973
  30.06.1977
  13.800000
  23.05.1969
  24.04.1972
  19.200000
  25.04.1972
  31.12.1976
  14.530000
  23.05.1969
  31.03.1972
  19.200000
  01.04.1972
  30.06.1977
  14.530000
  23.03.1972
  30.06.1977
  2.906000
  01.04.1975
  30.06.1977
  9.600000
  18.02.1977
  30.06.1977
  7.265000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato