Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.06.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Arco Norge A/S

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Arco Norge A/S
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  122
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  9.800000
  01.09.1988
  FROM
  UNKNOWN
  0.200000
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  13.06.1990
  FROM
  UNKNOWN
  5.000000
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  25.07.1990
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  06.04.1979
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  09.08.1987
  10.000000
  10.08.1987
  31.12.1987
  10.000000
  01.01.1988
  31.08.1988
  10.000000
  01.09.1988
  28.03.1990
  9.800000
  29.03.1990
  24.07.1990
  9.800000
  27.03.1981
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  24.07.1990
  10.000000
  21.08.1981
  31.12.1984
  5.000000
  01.01.1985
  12.06.1990
  5.000000
  23.04.1982
  31.12.1984
  15.000000
  01.01.1985
  24.07.1990
  15.000000
  23.04.1982
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  23.04.1988
  10.000000
  10.12.1982
  31.12.1984
  20.000000
  01.01.1985
  10.12.1988
  20.000000
  09.03.1984
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  15.12.1988
  10.000000
  16.12.1988
  24.07.1990
  10.000000
  09.03.1984
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  15.12.1988
  10.000000
  16.12.1988
  24.07.1990
  10.000000
  28.02.1986
  15.12.1988
  10.000000
  16.12.1988
  24.07.1990
  10.000000
  10.04.1987
  24.07.1990
  15.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato