Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Det Norske Oljeselskap AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Det Norske Oljeselskap AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  953935996
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  1340609
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  21.01.2003
  TO
  TRANSFER
  89.999999
  02.02.2001
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.03.2005
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.04.2004
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  20.10.2003
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  25.01.2001
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.05.2003
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  05.07.2002
  TO
  TRANSFER
  37.500000
  06.02.2001
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2000
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  01.09.2005
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  12.06.2003
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  27.01.2003
  TO
  TRANSFER
  70.000000
  09.05.2001
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  23.11.2000
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  35.000000
  17.06.2003
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  08.11.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  23.11.2000
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  29.06.2007
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  29.06.2007
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.09.2005
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.01.2005
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2004
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  100.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  07.01.2006
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.06.2007
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  22.06.2007
  FROM
  UNKNOWN
  2.000000
  01.01.2004
  FROM
  UNKNOWN
  7.000000
  01.01.2002
  TO
  UNKNOWN
  3.750000
  01.01.2001
  TO
  UNKNOWN
  2.000000
  23.11.2000
  TO
  UNKNOWN
  1.250000
  10.05.2001
  FROM
  UNKNOWN
  35.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2005
  31.12.2005
  50.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  35.000000
  02.02.2001
  17.12.2001
  10.000000
  18.12.2001
  30.12.2001
  10.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  10.000000
  12.03.2002
  20.01.2003
  10.000000
  21.01.2003
  31.12.2003
  100.000000
  01.01.2005
  31.12.2005
  50.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  35.000000
  31.03.2005
  19.06.2007
  20.000000
  01.01.2004
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  19.06.2007
  25.000000
  20.10.2003
  29.04.2004
  15.000000
  25.01.2001
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  16.04.2002
  10.000000
  17.04.2002
  05.05.2003
  10.000000
  06.05.2003
  05.09.2006
  10.000000
  06.09.2006
  19.06.2007
  10.000000
  10.10.2005
  10.10.2005
  10.000000
  11.10.2005
  05.09.2006
  10.000000
  06.09.2006
  27.11.2006
  10.000000
  28.11.2006
  19.06.2007
  10.000000
  30.05.2003
  31.12.2003
  15.000000
  01.01.2000
  05.02.2001
  12.500000
  06.02.2001
  09.05.2001
  32.500000
  10.05.2001
  16.06.2001
  32.500000
  17.06.2001
  04.07.2002
  32.500000
  05.07.2002
  31.12.2003
  70.000000
  01.09.2005
  21.03.2006
  35.000000
  22.03.2006
  12.10.2006
  35.000000
  13.10.2006
  01.01.2007
  35.000000
  23.11.2000
  08.05.2001
  10.000000
  09.05.2001
  26.01.2003
  30.000000
  27.01.2003
  11.06.2003
  100.000000
  12.06.2003
  31.12.2003
  50.000000
  17.06.2003
  31.12.2003
  35.000000
  08.11.2002
  31.12.2003
  20.000000
  11.04.2003
  31.12.2003
  20.000000
  23.11.2000
  09.05.2001
  15.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  15.000000
  17.06.2001
  18.03.2002
  15.000000
  19.03.2002
  13.06.2002
  15.000000
  14.06.2002
  21.03.2003
  15.000000
  22.03.2003
  31.12.2003
  15.000000
  01.01.2004
  19.06.2007
  15.000000
  27.04.2007
  19.06.2007
  15.000000
  01.01.2005
  31.12.2005
  50.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  35.000000
  01.01.2005
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  28.06.2007
  30.000000
  06.01.2006
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  28.06.2007
  30.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  15.000000
  02.01.2005
  31.08.2005
  40.000000
  01.09.2005
  19.06.2007
  30.000000
  01.01.2004
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  19.06.2007
  25.000000
  11.04.2003
  31.12.2003
  100.000000
  12.12.2003
  31.12.2004
  60.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  40.000000
  02.01.2005
  31.12.2005
  40.000000
  01.01.2006
  11.01.2006
  30.000000
  12.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  17.12.2004
  03.05.2005
  40.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  40.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  17.12.2004
  30.03.2005
  30.000000
  31.03.2005
  31.03.2005
  30.000000
  01.04.2005
  31.12.2005
  30.000000
  01.01.2006
  28.02.2006
  20.000000
  01.03.2006
  19.06.2007
  20.000000
  17.12.2004
  31.12.2005
  40.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  17.12.2004
  03.05.2005
  40.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  40.000000
  01.01.2006
  19.06.2007
  30.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  50.000000
  01.03.2006
  19.06.2007
  50.000000
  07.01.2006
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  19.06.2007
  25.000000
  06.01.2006
  06.01.2006
  20.000000
  07.01.2006
  19.06.2007
  20.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  30.000000
  01.03.2006
  19.06.2007
  30.000000
  06.01.2006
  28.02.2006
  50.000000
  01.03.2006
  19.06.2007
  50.000000
  28.04.2006
  19.06.2007
  30.000000
  15.06.2007
  15.06.2007
  30.000000
  16.06.2007
  19.06.2007
  30.000000
  15.06.2007
  19.06.2007
  60.000000
  15.06.2007
  19.06.2007
  20.000000
  15.06.2007
  19.06.2007
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.06.2005
  19.06.2007
  21.01.2003
  31.12.2003
  01.06.2005
  19.06.2007
  05.07.2002
  31.12.2003
  27.01.2003
  31.12.2003
  01.06.2005
  19.06.2007
  11.04.2003
  31.12.2003
  12.12.2003
  19.06.2007
  17.12.2004
  19.06.2007
  17.12.2004
  19.06.2007
  06.01.2006
  19.06.2007
  06.01.2006
  19.06.2007
  15.06.2007
  19.06.2007
  15.06.2007
  19.06.2007
  15.06.2007
  19.06.2007