Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
08.12.2023 - 01:34
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

TotalFinaElf Exploration Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  TotalFinaElf Exploration Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  927066440
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  1340884
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  43.333333
  15.02.2001
  TO
  TRANSFER
  28.333333
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  21.01.2003
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.896000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  31.870000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.026000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.896000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  31.870000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.026000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.896000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.130000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.710000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  26.420000
  20.06.2001
  FROM
  TRANSFER
  8.200000
  06.02.2001
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  24.07.2000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  33.200000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.130000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.710000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.420000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.243000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  5.541000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.702000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.400000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  43.200000
  01.01.2001
  TO
  TRANSFER
  3.200000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  24.07.2000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.800000
  24.07.2000
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  21.800000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.800000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.500000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  24.500000
  24.03.2003
  FROM
  TRANSFER
  18.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  18.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  18.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.03.2002
  FROM
  TRANSFER
  4.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  4.667000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.333000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.208980
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  2.104480
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.104500
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.500000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  24.500000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  5.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.333000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  33.333000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  1.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  1.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.690960
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.600000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.600000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.800000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  9.800000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.650000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.500000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  37.500000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.800000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.200000
  06.02.2003
  TO
  TRANSFER
  2.200000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2003
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.500000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  01.11.2001
  TO
  TRANSFER
  0.235294
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.764706
  01.11.2001
  TO
  TRANSFER
  2.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.11.2001
  TO
  TRANSFER
  2.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.650000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  7.650000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.243000
  18.12.2001
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  5.541000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.702000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  24.07.2000
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.896000
  24.03.2003
  FROM
  TRANSFER
  18.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  28.664000
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  12.596000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  16.068000
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  15.234600
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  24.757300
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  3.000000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  16.759000
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  4.820000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  11.939000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  24.332010
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  24.332010
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  19.03.2002
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  19.03.2002
  TO
  UNKNOWN
  1.345610
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  2.884800
  20.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  5.769590
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  9.411200
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  9.411200
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  5.951000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  5.951000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  18.400000
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  18.400000
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.800000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  2.800000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  2.520000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  2.520000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  20.230000
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  20.230000
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  48.198790
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  27.826940
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  20.371850
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  3.690960
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  1.345480
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  2.345480
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  15.718710
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  15.718710
  06.05.2003
  FROM
  UNKNOWN
  7.700000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  7.700000
  24.07.2000
  TO
  UNKNOWN
  37.225400
  06.05.2003
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.650000
  18.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  7.650000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  24.07.2000
  14.02.2001
  15.000000
  15.02.2001
  30.12.2001
  43.333333
  31.12.2001
  11.03.2002
  43.333333
  12.03.2002
  05.05.2003
  43.333333
  09.10.2000
  30.12.2001
  15.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  15.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  15.000000
  09.10.2000
  01.02.2001
  15.000000
  02.02.2001
  17.12.2001
  15.000000
  18.12.2001
  30.12.2001
  15.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  15.000000
  12.03.2002
  20.01.2003
  15.000000
  24.07.2000
  19.12.2000
  8.026000
  20.12.2000
  10.01.2001
  8.026000
  11.01.2001
  09.05.2001
  8.026000
  10.05.2001
  16.06.2001
  8.026000
  17.06.2001
  17.12.2001
  8.026000
  18.12.2001
  22.10.2002
  39.896000
  23.10.2002
  04.03.2003
  39.896000
  05.03.2003
  05.05.2003
  39.896000
  24.07.2000
  19.12.2000
  8.026000
  20.12.2000
  10.01.2001
  8.026000
  11.01.2001
  09.05.2001
  8.026000
  10.05.2001
  16.06.2001
  8.026000
  17.06.2001
  17.12.2001
  8.026000
  18.12.2001
  22.10.2002
  39.896000
  23.10.2002
  04.03.2003
  39.896000
  05.03.2003
  05.05.2003
  39.896000
  20.12.2002
  04.03.2003
  39.896000
  05.03.2003
  05.05.2003
  39.896000
  24.07.2000
  09.05.2001
  26.420000
  10.05.2001
  17.12.2001
  26.420000
  18.12.2001
  05.05.2003
  47.130000
  24.07.2000
  05.02.2001
  33.200000
  06.02.2001
  09.05.2001
  8.200000
  10.05.2001
  19.06.2001
  8.200000
  24.07.2000
  09.05.2001
  41.420000
  10.05.2001
  17.12.2001
  41.420000
  18.12.2001
  05.05.2003
  62.130000
  24.07.2000
  30.12.2001
  25.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  25.000000
  04.05.2001
  30.12.2001
  25.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  25.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  10.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  10.000000
  18.12.2001
  18.03.2002
  20.000000
  19.03.2002
  05.05.2003
  20.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  18.702000
  11.01.2001
  17.12.2001
  18.702000
  18.12.2001
  05.05.2003
  24.243000
  01.01.2001
  09.05.2001
  3.200000
  10.05.2001
  16.06.2001
  3.200000
  17.06.2001
  17.12.2001
  3.200000
  18.12.2001
  05.05.2003
  46.400000
  18.12.2001
  05.05.2003
  50.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  15.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  05.05.2003
  10.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  21.800000
  10.05.2001
  31.05.2001
  21.800000
  01.06.2001
  05.05.2003
  21.800000
  10.01.2001
  23.01.2001
  21.800000
  24.01.2001
  24.01.2001
  21.800000
  25.01.2001
  09.05.2001
  21.800000
  10.05.2001
  31.05.2001
  21.800000
  01.06.2001
  16.04.2002
  21.800000
  17.04.2002
  05.05.2003
  21.800000
  18.12.2001
  21.03.2003
  24.500000
  22.03.2003
  05.05.2003
  24.500000
  18.12.2001
  12.12.2002
  18.000000
  13.12.2002
  23.03.2003
  18.000000
  18.12.2001
  31.12.2001
  18.000000
  01.01.2002
  05.05.2003
  18.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  9.333000
  11.01.2001
  09.05.2001
  9.333000
  10.05.2001
  16.06.2001
  9.333000
  17.06.2001
  17.12.2001
  9.333000
  18.12.2001
  18.03.2002
  14.000000
  19.03.2002
  30.09.2002
  10.000000
  01.10.2002
  03.12.2002
  10.000000
  04.12.2002
  21.03.2003
  10.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  10.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  3.104500
  10.05.2001
  16.06.2001
  3.104500
  17.06.2001
  17.12.2001
  3.104500
  18.12.2001
  21.03.2003
  5.208980
  22.03.2003
  05.05.2003
  5.208980
  18.12.2001
  03.03.2003
  24.500000
  04.03.2003
  05.05.2003
  24.500000
  18.12.2001
  05.05.2003
  5.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  33.333000
  18.12.2001
  05.05.2003
  10.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  25.000000
  19.03.2002
  30.09.2002
  10.000000
  01.10.2002
  01.12.2002
  10.000000
  02.12.2002
  21.03.2003
  10.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  10.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  2.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  2.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  2.000000
  01.06.2001
  16.06.2001
  2.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  2.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  3.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  2.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  2.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  2.000000
  01.06.2001
  16.06.2001
  2.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  2.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  3.000000
  25.01.2002
  21.03.2003
  3.690960
  22.03.2003
  05.05.2003
  3.690960
  18.12.2001
  18.03.2002
  50.000000
  19.03.2002
  05.05.2003
  50.000000
  21.03.2003
  05.05.2003
  50.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  5.600000
  11.01.2001
  09.05.2001
  5.600000
  10.05.2001
  31.05.2001
  5.600000
  01.06.2001
  16.06.2001
  5.600000
  17.06.2001
  05.05.2003
  5.600000
  18.12.2001
  03.03.2003
  9.800000
  04.03.2003
  05.05.2003
  9.800000
  14.06.2002
  03.03.2003
  7.650000
  04.03.2003
  05.05.2003
  7.650000
  18.12.2001
  05.05.2003
  37.500000
  18.12.2001
  05.05.2003
  35.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  07.06.2001
  20.000000
  08.06.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  20.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  40.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  30.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  30.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  30.000000
  18.12.2001
  31.12.2002
  50.000000
  19.03.2002
  30.09.2002
  10.000000
  01.10.2002
  03.12.2002
  10.000000
  04.12.2002
  21.03.2003
  10.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  10.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  25.000000
  24.07.2000
  31.12.2000
  21.800000
  24.07.2000
  10.01.2001
  11.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  11.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  11.000000
  01.06.2001
  16.06.2001
  11.000000
  17.06.2001
  21.03.2003
  11.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  11.000000
  24.07.2000
  19.12.2000
  35.000000
  20.12.2000
  09.05.2001
  35.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  35.000000
  01.06.2001
  17.12.2001
  35.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  50.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  10.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  10.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  20.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  05.02.2003
  20.000000
  06.02.2003
  05.05.2003
  22.200000
  18.12.2001
  30.12.2001
  10.000000
  31.12.2001
  18.03.2002
  10.000000
  19.03.2002
  13.06.2002
  10.000000
  14.06.2002
  31.12.2002
  10.000000
  19.03.2002
  30.09.2002
  10.000000
  01.10.2002
  03.12.2002
  10.000000
  04.12.2002
  21.03.2003
  10.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  10.000000
  24.07.2000
  27.12.2000
  8.500000
  24.07.2000
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  10.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  10.000000
  18.12.2001
  18.03.2002
  20.000000
  19.03.2002
  05.05.2003
  20.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  5.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  5.000000
  01.06.2001
  16.06.2001
  5.000000
  17.06.2001
  05.05.2003
  5.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  20.000000
  01.06.2001
  05.05.2003
  20.000000
  18.12.2001
  30.12.2001
  25.000000
  31.12.2001
  01.02.2002
  25.000000
  18.12.2001
  30.12.2001
  15.000000
  31.12.2001
  03.03.2003
  15.000000
  04.03.2003
  05.05.2003
  15.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  11.764706
  11.01.2001
  09.05.2001
  11.764706
  10.05.2001
  31.05.2001
  11.764706
  01.06.2001
  31.10.2001
  11.764706
  01.11.2001
  30.04.2002
  12.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  10.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  31.10.2001
  10.000000
  01.11.2001
  30.04.2002
  12.000000
  24.07.2000
  10.01.2001
  10.000000
  11.01.2001
  09.05.2001
  10.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  10.000000
  01.06.2001
  31.10.2001
  10.000000
  01.11.2001
  30.04.2002
  12.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  30.000000
  10.05.2001
  31.05.2001
  30.000000
  01.06.2001
  14.05.2002
  30.000000
  18.12.2001
  03.03.2003
  7.650000
  04.03.2003
  05.05.2003
  7.650000
  24.07.2000
  10.01.2001
  18.702000
  11.01.2001
  17.12.2001
  18.702000
  18.12.2001
  05.05.2003
  24.243000
  24.07.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  11.03.2002
  20.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  20.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  11.03.2002
  20.000000
  12.03.2002
  21.03.2003
  20.000000
  22.03.2003
  05.05.2003
  20.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  05.05.2003
  20.000000
  24.07.2000
  09.05.2001
  25.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  25.000000
  17.06.2001
  05.05.2003
  25.000000
  15.03.2002
  05.05.2003
  39.896000
  15.03.2002
  23.03.2003
  18.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  17.10.2000
  05.05.2003
  24.07.2000
  05.05.2003
  24.07.2000
  05.05.2003
  01.01.2001
  05.05.2003
  18.12.2001
  05.05.2003
  18.12.2001
  05.05.2003
  24.07.2000
  05.05.2003
  24.07.2000
  31.12.2002
  24.07.2000
  31.12.2000
  24.07.2000
  05.05.2003
  18.12.2001
  16.06.2003
  24.07.2000
  14.05.2002
  24.07.2000
  05.05.2003