Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
24.03.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Paladin Resources Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Paladin Resources Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  977026792
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  1577943
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  27.000000
  24.03.2003
  TO
  TRANSFER
  18.000000
  23.01.2001
  TO
  TRANSFER
  9.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  18.11.2003
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  02.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  23.01.2001
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  02.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  23.01.2001
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.07.2004
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  12.02.2003
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  14.10.2002
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  01.07.2004
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  12.06.2003
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  12.02.2003
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  24.06.2003
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  24.06.2003
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  14.10.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  24.03.2003
  TO
  TRANSFER
  18.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  01.07.2004
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.07.2005
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  22.03.2006
  FROM
  UNKNOWN
  11.700000
  22.03.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.03.2002
  TO
  UNKNOWN
  20.000000
  22.03.2006
  FROM
  UNKNOWN
  0.497900
  22.05.2003
  TO
  UNKNOWN
  0.000020
  23.01.2001
  TO
  UNKNOWN
  0.497880
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  19.03.2002
  TO
  UNKNOWN
  7.500000
  23.01.2001
  TO
  UNKNOWN
  7.500000
  22.03.2006
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  24.06.2003
  TO
  UNKNOWN
  10.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  23.01.2001
  09.05.2001
  9.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  9.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  9.000000
  18.12.2001
  12.12.2002
  9.000000
  13.12.2002
  23.03.2003
  9.000000
  24.03.2003
  31.12.2004
  27.000000
  01.01.2005
  03.05.2005
  27.000000
  04.05.2005
  21.03.2006
  27.000000
  30.11.2001
  17.12.2001
  9.000000
  18.12.2001
  31.12.2001
  9.000000
  01.01.2002
  05.05.2003
  9.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  9.000000
  01.01.2004
  21.03.2006
  9.000000
  19.03.2002
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  20.000000
  19.03.2002
  03.03.2003
  20.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  20.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  20.000000
  31.12.2003
  31.12.2003
  20.000000
  01.01.2004
  30.09.2004
  20.000000
  01.10.2004
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  20.000000
  02.01.2005
  03.05.2005
  20.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  20.000000
  01.01.2006
  21.03.2006
  20.000000
  19.03.2002
  03.03.2003
  20.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  20.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  20.000000
  31.12.2003
  31.12.2003
  20.000000
  01.01.2004
  30.09.2004
  20.000000
  01.10.2004
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  20.000000
  02.01.2005
  03.05.2005
  20.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  20.000000
  01.01.2006
  21.03.2006
  20.000000
  27.06.2003
  17.11.2003
  20.000000
  23.01.2001
  09.05.2001
  7.500000
  10.05.2001
  16.06.2001
  7.500000
  17.06.2001
  31.12.2001
  7.500000
  01.01.2002
  18.03.2002
  7.500000
  19.03.2002
  21.03.2003
  15.000000
  22.03.2003
  23.09.2003
  15.000000
  24.09.2003
  04.07.2004
  15.000000
  05.07.2004
  01.01.2005
  15.000000
  23.01.2001
  09.05.2001
  7.500000
  10.05.2001
  16.06.2001
  7.500000
  17.06.2001
  31.12.2001
  7.500000
  01.01.2002
  18.03.2002
  7.500000
  19.03.2002
  21.03.2003
  15.000000
  22.03.2003
  23.09.2003
  15.000000
  24.09.2003
  04.07.2004
  15.000000
  05.07.2004
  01.01.2005
  15.000000
  14.10.2002
  11.02.2003
  35.000000
  12.02.2003
  05.05.2003
  65.000000
  06.05.2003
  30.06.2004
  65.000000
  01.07.2004
  21.03.2006
  35.000000
  27.06.2003
  31.12.2003
  65.000000
  01.01.2004
  21.03.2006
  65.000000
  27.06.2003
  31.12.2003
  65.000000
  01.01.2004
  30.06.2004
  65.000000
  01.07.2004
  31.08.2005
  45.000000
  01.09.2005
  21.03.2006
  45.000000
  12.06.2003
  31.12.2003
  50.000000
  01.01.2004
  21.03.2006
  50.000000
  19.03.2002
  03.03.2003
  20.000000
  04.03.2003
  09.09.2003
  20.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  20.000000
  31.12.2003
  31.12.2003
  20.000000
  01.01.2004
  30.09.2004
  20.000000
  01.10.2004
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  20.000000
  02.01.2005
  03.05.2005
  20.000000
  04.05.2005
  31.12.2005
  20.000000
  01.01.2006
  21.03.2006
  20.000000
  12.02.2003
  26.11.2003
  25.000000
  27.11.2003
  04.06.2005
  25.000000
  24.06.2003
  21.03.2006
  10.000000
  24.06.2003
  21.03.2006
  10.000000
  14.10.2002
  21.03.2006
  20.000000
  15.03.2002
  23.03.2003
  9.000000
  24.03.2003
  31.12.2004
  27.000000
  01.01.2005
  15.03.2005
  27.000000
  11.04.2003
  21.03.2006
  30.000000
  11.04.2003
  31.12.2004
  30.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  30.000000
  11.04.2003
  31.12.2003
  20.000000
  01.01.2004
  30.09.2004
  20.000000
  01.10.2004
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  01.01.2005
  20.000000
  02.01.2005
  03.05.2005
  20.000000
  04.05.2005
  11.04.2006
  20.000000
  12.12.2003
  30.06.2004
  100.000000
  01.07.2004
  21.03.2006
  80.000000
  12.12.2003
  21.03.2006
  20.000000
  12.12.2003
  21.03.2006
  40.000000
  18.06.2004
  29.03.2005
  50.000000
  30.03.2005
  03.05.2005
  50.000000
  04.05.2005
  30.06.2005
  50.000000
  01.07.2005
  01.07.2005
  40.000000
  02.07.2005
  28.02.2006
  40.000000
  01.03.2006
  21.03.2006
  40.000000
  17.12.2004
  21.03.2006
  18.000000
  17.12.2004
  31.12.2004
  17.500000
  01.01.2005
  21.03.2006
  17.500000
  17.12.2004
  31.12.2004
  17.500000
  01.01.2005
  21.03.2006
  17.500000
  06.01.2006
  21.03.2006
  50.000000
  06.01.2006
  21.03.2006
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  27.06.2003
  21.03.2006
  27.06.2003
  21.03.2006
  12.12.2003
  21.03.2006
  18.06.2004
  21.03.2006
  06.01.2006
  21.03.2006