Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.12.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Gaz de France Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Gaz de France Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  983426417
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  1628733
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  21.01.2003
  FROM
  TRANSFER
  14.166000
  18.12.2001
  TO
  TRANSFER
  14.166000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  29.11.2006
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  14.08.2002
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.480000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  15.480000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  11.01.2001
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  24.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  23.12.2000
  TO
  TRANSFER
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.01.2001
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2003
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  29.11.2006
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  14.08.2002
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  19.03.2002
  TO
  TRANSFER
  22.500000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  23.12.2003
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  23.12.2003
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  23.12.2003
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  16.000000
  01.01.2008
  FROM
  TRANSFER
  14.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.05.2004
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.500000
  01.03.2008
  FROM
  TRANSFER
  17.500000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.06.2001
  TO
  UNKNOWN
  20.000000
  23.12.2003
  TO
  UNKNOWN
  15.000000
  01.01.2009
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  06.06.2001
  TO
  UNKNOWN
  12.000000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  18.12.2001
  30.12.2001
  14.166000
  31.12.2001
  11.03.2002
  14.166000
  12.03.2002
  20.01.2003
  14.166000
  14.08.2002
  28.11.2006
  12.500000
  29.11.2006
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  23.12.2000
  09.05.2001
  15.480000
  10.05.2001
  16.06.2001
  15.480000
  17.06.2001
  17.12.2001
  15.480000
  18.12.2001
  05.05.2003
  15.480000
  06.05.2003
  31.12.2003
  15.480000
  01.01.2004
  30.09.2007
  15.480000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.480000
  11.01.2001
  09.05.2001
  12.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  12.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  12.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  12.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  12.000000
  01.01.2004
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  23.12.2000
  09.05.2001
  12.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  12.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  12.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  12.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  12.000000
  01.01.2004
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  19.03.2002
  31.12.2006
  15.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.000000
  25.05.2005
  25.05.2005
  15.000000
  26.05.2005
  31.12.2006
  15.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  25.05.2005
  25.05.2005
  15.000000
  26.05.2005
  31.12.2006
  15.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  15.000000
  02.01.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  06.01.2006
  31.12.2006
  15.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  15.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  15.000000
  23.12.2000
  09.05.2001
  12.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  12.000000
  17.06.2001
  31.12.2003
  12.000000
  01.01.2004
  25.06.2006
  12.000000
  26.06.2006
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  23.12.2000
  09.05.2001
  12.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  12.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  12.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  12.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  12.000000
  01.01.2004
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  23.12.2000
  09.05.2001
  6.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  6.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  6.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  6.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  6.000000
  01.01.2004
  30.09.2007
  6.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  6.000000
  23.12.2000
  22.01.2001
  20.000000
  23.01.2001
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  31.12.2001
  20.000000
  01.01.2002
  18.03.2002
  20.000000
  19.03.2002
  21.03.2003
  20.000000
  22.03.2003
  23.09.2003
  20.000000
  24.09.2003
  04.07.2004
  20.000000
  05.07.2004
  01.01.2005
  20.000000
  02.01.2005
  09.01.2005
  20.000000
  10.01.2005
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.10.2008
  20.000000
  01.11.2008
  31.12.2008
  20.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  20.000000
  23.01.2009
  23.01.2009
  20.000000
  23.12.2000
  09.05.2001
  12.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  12.000000
  17.06.2001
  17.12.2001
  12.000000
  18.12.2001
  05.05.2003
  12.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  12.000000
  01.01.2004
  25.06.2006
  12.000000
  26.06.2006
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  17.12.2004
  26.10.2006
  12.000000
  27.10.2006
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  28.04.2006
  25.06.2006
  12.000000
  26.06.2006
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  11.01.2001
  22.01.2001
  20.000000
  23.01.2001
  09.05.2001
  20.000000
  10.05.2001
  16.06.2001
  20.000000
  17.06.2001
  31.12.2001
  20.000000
  01.01.2002
  18.03.2002
  20.000000
  19.03.2002
  21.03.2003
  20.000000
  22.03.2003
  23.09.2003
  20.000000
  24.09.2003
  04.07.2004
  20.000000
  05.07.2004
  01.01.2005
  20.000000
  02.01.2005
  09.01.2005
  20.000000
  10.01.2005
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  31.08.2008
  20.000000
  01.09.2008
  31.10.2008
  20.000000
  01.11.2008
  31.12.2008
  20.000000
  01.01.2003
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  30.000000
  19.03.2002
  21.03.2003
  17.500000
  22.03.2003
  31.12.2003
  17.500000
  14.08.2002
  28.11.2006
  12.500000
  29.11.2006
  30.09.2007
  25.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  25.000000
  19.03.2002
  10.09.2003
  22.500000
  23.12.2003
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  23.12.2003
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  23.12.2003
  30.09.2007
  15.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  15.000000
  14.06.2002
  30.12.2003
  30.000000
  31.12.2003
  14.06.2005
  30.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  30.000000
  22.03.2006
  05.09.2006
  30.000000
  06.09.2006
  06.09.2006
  30.000000
  07.09.2006
  31.12.2007
  30.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  16.000000
  01.05.2004
  31.12.2004
  25.000000
  01.01.2005
  31.12.2005
  25.000000
  01.01.2006
  31.12.2006
  25.000000
  17.12.2004
  24.04.2005
  25.000000
  25.04.2005
  31.12.2005
  25.000000
  01.01.2006
  31.12.2006
  25.000000
  18.06.2004
  31.12.2006
  30.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  18.06.2004
  05.09.2006
  20.000000
  06.09.2006
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  03.10.2007
  10.000000
  04.10.2007
  31.12.2008
  10.000000
  17.12.2004
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  20.000000
  22.03.2006
  30.06.2006
  20.000000
  01.07.2006
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  20.000000
  02.10.2007
  14.12.2007
  20.000000
  17.12.2004
  31.12.2004
  20.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  20.000000
  22.03.2006
  30.06.2006
  20.000000
  01.07.2006
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  01.10.2007
  20.000000
  02.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  06.01.2006
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2007
  20.000000
  01.01.2008
  31.12.2008
  20.000000
  28.04.2006
  31.12.2006
  20.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  20.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  20.000000
  16.02.2007
  30.09.2007
  30.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  30.000000
  15.06.2007
  30.09.2007
  12.000000
  01.10.2007
  31.12.2008
  12.000000
  29.02.2008
  31.12.2008
  12.000000
  29.02.2008
  29.02.2008
  70.000000
  01.03.2008
  31.12.2008
  52.500000
  29.02.2008
  31.12.2008
  12.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  16.02.2007
  31.12.2008
  29.02.2008
  31.12.2008