Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
28.05.2023 - 01:45
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Statoil Petroleum AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Statoil Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  990888213
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  17237817
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.654000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.870000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.000000
  30.12.2015
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  24.000000
  31.03.2011
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  8.200000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.800000
  30.12.2015
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  37.870000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.870000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  28.853000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.443000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.443000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  28.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  29.443000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.875000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.875000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  51.000000
  13.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  2.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  51.000000
  13.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  2.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  51.000000
  13.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  2.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  16.06.2010
  FROM
  TRANSFER
  21.000000
  16.06.2010
  FROM
  TRANSFER
  21.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  51.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.600000
  22.12.2011
  FROM
  TRANSFER
  2.400000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  62.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.900000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  78.200000
  31.03.2011
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  31.12.2010
  FROM
  TRANSFER
  12.500000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  25.08.2017
  TO
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.600000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  22.500000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  18.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  34.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.418017
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.418017
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  32.600000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.600000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  32.600000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.600000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  28.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  32.600000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.520000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.520000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  22.12.2011
  TO
  TRANSFER
  9.600000
  31.08.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.08.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.767000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.767000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.833600
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.833600
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.390378
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.390378
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.081341
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.081341
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.500000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.500000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.100000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.450000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  37.450000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  48.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  11.250000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.750000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.500000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.500000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.08.2012
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  8.330000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.670000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.790000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  3.260000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  3.260000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064516
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.064520
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.450000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.450000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.05.2017
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954545
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954545
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954545
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954540
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.450000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.450000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.07.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  18.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.500000
  30.06.2017
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  30.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  47.500000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  57.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  32.600000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.600000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.000000
  30.12.2015
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  24.000000
  31.03.2011
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.12.2010
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.550000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.550000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  13.01.2012
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.550000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.550000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  13.01.2012
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  31.08.2012
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.550000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.330000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.330000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  24.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  24.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  13.11.2012
  FROM
  TRANSFER
  69.000000
  02.11.2009
  TO
  TRANSFER
  69.000000
  13.11.2012
  FROM
  TRANSFER
  69.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  69.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.03.2014
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  85.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.07.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.06.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  29.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  05.01.2018
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  28.853000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.853000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  23.650000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  23.650000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.07.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  79.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  79.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.750000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.604000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  29.04.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  11.02.2014
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  28.05.2011
  FROM
  TRANSFER
  40.400000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.817180
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.817180
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.10.2010
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  51.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  19.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  42.500000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  77.800000
  30.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.07.2013
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  27.03.2015
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  31.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  30.12.2010
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.12.2010
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.10.2010
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  30.09.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.07.2015
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  2.647000
  31.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  23.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  19.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.790000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  3.260000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.850000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.950000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  3.260000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2012
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  27.07.2011
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.444444
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.444444
  31.03.2016
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954550
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  63.954550
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.08.2013
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  15.05.2012
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2012
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.09.2011
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.08.2013
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  15.05.2012
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2012
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.09.2011
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.11.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.09.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  29.11.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.12.2010
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  30.11.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  31.05.2016
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.04.2013
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  02.05.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  7.500000
  30.10.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.05.2015
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  01.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.03.2017
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.09.2016
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  30.09.2016
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  31.10.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  29.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  03.02.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  29.12.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  11.02.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.09.2015
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2016
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  31.03.2017
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.10.2016
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  07.02.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.10.2015
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  23.04.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  06.02.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  29.04.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  23.04.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  29.04.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  29.04.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.12.2015
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  01.06.2017
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.700000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  31.03.2017
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.03.2017
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.165000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.000000
  30.12.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.04.2018
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  23.04.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  23.04.2018
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.473000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  75.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  32.700000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.700000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.780000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.780000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.471000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.200000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  32.156000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.133700
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.133700
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.700000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.613000
  09.03.2016
  FROM
  TRANSFER
  0.047500
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.660500
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.299100
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  55.299100
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  13.043160
  01.10.2012
  TO
  TRANSFER
  0.637480
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.405680
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  19.878510
  16.06.2010
  FROM
  TRANSFER
  1.157100
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  41.473000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.026700
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  19.03.2018
  TO
  TRANSFER
  51.000000
  13.01.2012
  FROM
  TRANSFER
  2.000000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  21.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  43.970000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  43.970000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  39.100000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.345200
  01.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  3.571700
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.916900
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.300000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.820000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.820000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  52.340000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.165000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.165000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.349440
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.349440
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.600000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  59.600000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.275560
  01.01.2014
  FROM
  TRANSFER
  0.041340
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.316900
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  36.790000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  3.260000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  33.530000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.336880
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  44.336880
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.687500
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  31.687500
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.706300
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.706300
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  42.380000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  42.380000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.639220
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.639220
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.583850
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.835500
  27.04.2011
  TO
  TRANSFER
  0.000400
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  58.835100
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  38.440000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  53.775000
  30.04.2012
  FROM
  TRANSFER
  13.000000
  13.01.2012
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  01.12.2014
  FROM
  TRANSFER
  24.525000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2013
  TO
  TRANSFER
  0.525000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  53.200000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  53.200000
  16.05.2018
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
  01.11.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.570000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  02.11.2009
  21.12.2009
  50.000000
  22.12.2009
  29.09.2016
  50.000000
  30.09.2016
  10.12.2017
  50.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  50.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  50.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  7.604000
  02.11.2009
  15.05.2018
  7.604000
  02.11.2009
  20.04.2010
  6.654000
  21.04.2010
  31.12.2010
  6.654000
  01.01.2011
  02.01.2011
  6.654000
  03.01.2011
  03.01.2011
  6.654000
  04.01.2011
  27.10.2011
  6.654000
  28.10.2011
  13.05.2018
  6.654000
  14.05.2018
  15.05.2018
  6.654000
  29.11.2011
  29.11.2011
  6.654000
  30.11.2011
  04.07.2012
  6.654000
  05.07.2012
  02.03.2015
  6.654000
  03.03.2015
  29.06.2016
  6.654000
  30.06.2016
  29.09.2016
  6.654000
  30.09.2016
  13.05.2018
  6.654000
  14.05.2018
  15.05.2018
  6.654000
  02.11.2009
  31.12.2014
  52.870000
  02.11.2009
  31.12.2009
  46.800000
  01.01.2010
  30.03.2011
  55.000000
  31.03.2011
  30.10.2013
  75.000000
  31.10.2013
  29.12.2015
  51.000000
  30.12.2015
  12.01.2016
  36.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  36.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  36.000000
  06.02.2015
  29.12.2015
  51.000000
  30.12.2015
  12.01.2016
  36.000000
  13.01.2016
  06.02.2017
  36.000000
  02.11.2009
  29.04.2012
  37.870000
  02.11.2009
  21.12.2009
  50.000000
  22.12.2009
  29.09.2016
  50.000000
  30.09.2016
  10.12.2017
  50.000000
  11.12.2017
  21.12.2017
  50.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  50.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  57.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  50.000000
  22.12.2009
  31.12.2011
  50.000000
  01.01.2012
  29.09.2016
  50.000000
  30.09.2016
  20.12.2016
  50.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  50.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  50.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  50.000000
  22.12.2009
  18.11.2015
  50.000000
  19.11.2015
  29.11.2015
  50.000000
  30.11.2015
  29.09.2016
  50.000000
  30.09.2016
  15.05.2018
  50.000000
  02.11.2009
  21.12.2009
  50.000000
  22.12.2009
  29.04.2012
  50.000000
  03.02.2012
  18.11.2015
  50.000000
  19.11.2015
  29.11.2015
  50.000000
  30.11.2015
  29.09.2016
  50.000000
  30.09.2016
  15.05.2018
  50.000000
  02.11.2009
  29.04.2012
  28.853000
  02.11.2009
  29.04.2012
  39.443000
  30.04.2012
  29.12.2013
  29.443000
  30.12.2013
  21.12.2017
  29.443000
  22.12.2017
  15.05.2018
  29.443000
  02.11.2009
  03.07.2011
  28.853000
  04.07.2011
  15.10.2014
  28.853000
  16.10.2014
  30.10.2014
  28.853000
  31.10.2014
  29.12.2014
  28.853000
  30.12.2014
  29.09.2016
  28.853000
  30.09.2016
  17.03.2017
  28.853000
  18.03.2017
  15.05.2018
  28.853000
  19.05.2017
  27.06.2017
  29.443000
  02.11.2009
  31.12.2009
  21.875000
  01.01.2010
  29.04.2012
  21.875000
  30.04.2012
  21.12.2017
  21.875000
  22.12.2017
  15.05.2018
  21.875000
  02.11.2009
  30.10.2013
  70.000000
  31.10.2013
  15.05.2018
  51.000000
  02.11.2009
  30.10.2013
  70.000000
  31.10.2013
  15.05.2018
  51.000000
  08.02.2013
  05.12.2014
  21.875000
  02.11.2009
  12.01.2012
  21.000000
  13.01.2012
  18.03.2018
  19.000000
  19.03.2018
  15.05.2018
  70.000000
  02.11.2009
  12.01.2012
  21.000000
  13.01.2012
  18.03.2018
  19.000000
  19.03.2018
  15.05.2018
  70.000000
  02.11.2009
  12.01.2012
  21.000000
  13.01.2012
  18.03.2018
  19.000000
  19.03.2018
  15.05.2018
  70.000000
  12.05.2010
  12.05.2010
  21.000000
  13.05.2010
  15.06.2010
  21.000000
  12.05.2010
  12.05.2010
  21.000000
  13.05.2010
  15.06.2010
  21.000000
  02.03.2018
  18.03.2018
  19.000000
  19.03.2018
  15.05.2018
  70.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  30.000000
  07.02.2014
  07.02.2017
  30.000000
  06.02.2015
  07.02.2017
  30.000000
  02.11.2009
  30.12.2015
  62.000000
  31.12.2015
  20.12.2016
  62.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  62.000000
  02.11.2009
  20.12.2016
  62.000000
  21.12.2016
  31.12.2017
  62.000000
  02.11.2009
  10.12.2017
  59.600000
  11.12.2017
  21.12.2017
  59.600000
  22.12.2017
  31.12.2017
  59.600000
  21.12.2011
  21.12.2011
  62.000000
  22.12.2011
  31.12.2014
  59.600000
  03.02.2012
  30.12.2015
  62.000000
  31.12.2015
  20.12.2016
  62.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  62.000000
  06.02.2015
  30.12.2015
  62.000000
  31.12.2015
  20.12.2016
  62.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  62.000000
  11.12.2015
  30.12.2015
  62.000000
  31.12.2015
  20.12.2016
  62.000000
  21.12.2016
  15.05.2018
  62.000000
  02.11.2009
  29.11.2017
  78.200000
  30.11.2017
  15.05.2018
  78.200000
  02.11.2009
  21.12.2009
  58.900000
  22.12.2009
  31.12.2015
  58.900000
  02.11.2009
  31.12.2009
  78.200000
  01.01.2010
  30.12.2012
  78.200000
  31.12.2012
  18.02.2013
  78.200000
  02.11.2009
  21.12.2009
  58.900000
  22.12.2009
  04.07.2012
  58.900000
  05.07.2012
  29.03.2016
  58.900000
  30.03.2016
  29.09.2016
  58.900000
  30.09.2016
  28.01.2018
  58.900000
  29.01.2018
  14.03.2018
  58.900000
  15.03.2018
  15.05.2018
  58.900000
  09.12.2010
  30.12.2010
  78.200000
  31.12.2010
  30.03.2011
  65.700000
  31.03.2011
  20.12.2016
  78.200000
  21.12.2016
  15.05.2018
  78.200000
  02.11.2009
  30.10.2013
  70.000000
  31.10.2013
  15.05.2018
  51.000000
  02.11.2009
  30.10.2013
  70.000000
  31.10.2013
  15.05.2018
  51.000000
  02.11.2009
  30.10.2013
  70.000000
  31.10.2013
  15.05.2018
  51.000000
  02.11.2009
  30.10.2013
  70.000000
  31.10.2013
  15.05.2018
  51.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  70.000000
  11.04.2012
  29.04.2012
  70.000000
  30.04.2012
  21.12.2017
  57.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  57.000000
  11.04.2012
  29.04.2012
  70.000000
  30.04.2012
  21.12.2017
  57.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  57.000000
  11.04.2012
  29.04.2012
  70.000000
  30.04.2012
  21.12.2017
  57.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  57.000000
  11.04.2012
  29.04.2012
  70.000000
  30.04.2012
  21.12.2017
  57.000000
  22.12.2017
  15.05.2018
  57.000000
  23.05.2016
  24.08.2017
  51.000000
  25.08.2017
  15.05.2018
  70.000000
  02.11.2009
  06.04.2015
  19.600000
  02.11.2009
  31.12.2010
  18.000000
  01.01.2011
  23.03.2012
  18.000000
  24.03.2012
  12.03.2015
  18.000000
  13.03.2015
  31.08.2015
  18.000000
  01.09.2015
  05.10.2015
  18.000000
  06.10.2015
  15.05.2018
  18.000000
  02.11.2009
  31.12.2010
  22.500000
  01.01.2011
  12.03.2015
  22.500000
  13.03.2015
  06.04.2015
  22.500000
  02.11.2009
  01.03.2011
  18.000000
  02.11.2009
  31.12.2011
  49.300000
  01.01.2012
  15.05.2018
  49.300000
  02.11.2009
  31.12.2010
  34.000000
  01.01.2011
  30.07.2013
  34.000000
  10.02.2017
  15.05.2018
  49.300000
  02.11.2009
  15.05.2018
  24.418017
  02.11.2009
  31.12.2009
  32.600000
  01.01.2010
  31.12.2010
  32.600000
  01.01.2011
  30.06.2011
  32.600000
  01.07.2011
  12.02.2013
  32.600000
  13.02.2013
  30.07.2013
  32.600000
  02.11.2009
  31.12.2009
  32.600000
  01.01.2010
  31.12.2010
  32.600000
  01.01.2011
  30.06.2011
  32.600000
  01.07.2011
  12.02.2013
  32.600000
  13.02.2013
  30.07.2013
  32.600000
  02.11.2009
  31.12.2011
  49.300000
  01.01.2012
  15.05.2018
  49.300000
  08.02.2013
  12.02.2013
  32.600000
  13.02.2013
  27.10.2013
  32.600000
  02.11.2009
  31.12.2010
  31.000000
  01.01.2011
  12.03.2015
  31.000000
  13.03.2015
  25.05.2016
  31.000000
  26.05.2016
  15.05.2018
  31.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  45.750000
  02.11.2009
  12.01.2016
  49.520000
  13.01.2016
  21.02.2018
  49.520000
  22.02.2018
  15.05.2018
  49.520000
  02.11.2009
  15.05.2018
  60.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  50.000000
  21.12.2011
  21.12.2011
  50.000000
  22.12.2011
  31.12.2014
  59.600000
  07.02.2014
  30.08.2015
  50.000000
  31.08.2015
  16.11.2016
  40.000000
  06.02.2015
  30.08.2015
  50.000000
  31.08.2015
  16.11.2016
  40.000000
  13.08.2015
  30.08.2015
  50.000000
  31.08.2015
  31.12.2016
  40.000000
  02.11.2009
  15.05.2018
  58.767000
  02.11.2009
  15.05.2018
  58.833600
  02.11.2009
  15.05.2018
  40.850000
  02.11.2009
  15.05.2018
  40.850000
  02.11.2009
  12.01.2016
  48.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  48.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  48.000000
  02.11.2009
  12.01.2016
  33.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  33.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  33.000000
  02.11.2009
  31.12.2011
  49.300000
  01.01.2012
  15.05.2018
  49.300000
  02.11.2009
  15.05.2018
  33.390378
  02.11.2009
  15.05.2018
  34.081341
  02.11.2009
  15.05.2018
  30.583850
  02.11.2009
  31.12.2011
  41.500000
  01.01.2012
  12.03.2015
  41.500000
  13.03.2015
  15.05.2018
  41.500000
  02.11.2009
  12.01.2016
  45.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  45.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  45.000000
  02.11.2009
  23.03.2012
  45.000000
  24.03.2012
  12.01.2016
  45.000000
  13.01.2016
  29.12.2016
  45.000000
  30.12.2016
  21.02.2018
  70.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  70.000000
  02.11.2009
  30.07.2013
  45.000000
  31.07.2013
  30.11.2014
  15.000000
  02.11.2009
  06.01.2010
  45.000000
  19.02.2010
  12.01.2016
  45.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  45.000000
  22.02.2018
  15.05.2018
  45.000000
  22.01.2013
  27.06.2013
  45.000000
  28.06.2013
  12.01.2016
  45.000000
  13.01.2016
  21.02.2018
  45.000000