Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
25.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

North Energy ASA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  North Energy ASA
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  891797702
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  18082156
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  28.09.2012
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  01.07.2010
  TO
  TRANSFER
  11.000000
  31.07.2011
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.07.2011
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.09.2012
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.07.2011
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  31.08.2012
  FROM
  TRANSFER
  12.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  18.11.2013
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  28.11.2014
  TO
  TRANSFER
  18.000000
  31.10.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2013
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.12.2012
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.09.2013
  FROM
  TRANSFER
  12.500000
  31.12.2012
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  30.09.2013
  FROM
  TRANSFER
  12.500000
  31.12.2012
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  06.02.2011
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  05.02.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  30.04.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.04.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.11.2013
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  30.04.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.11.2013
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  01.01.2013
  FROM
  TRANSFER
  80.000000
  12.10.2012
  TO
  TRANSFER
  80.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.12.2009
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.07.2012
  TO
  TRANSFER
  6.670000
  15.05.2012
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  20.04.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.07.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  30.06.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  05.02.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.09.2013
  FROM
  TRANSFER
  5.000000
  31.03.2016
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  29.11.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.12.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  29.11.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.10.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  01.06.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  28.09.2012
  19.04.2013
  20.000000
  20.04.2013
  30.07.2013
  20.000000
  31.07.2013
  31.12.2014
  10.000000
  01.07.2010
  30.08.2010
  11.000000
  31.08.2010
  03.07.2011
  11.000000
  04.07.2011
  17.12.2011
  11.000000
  31.07.2011
  23.03.2012
  10.000000
  24.03.2012
  19.04.2013
  10.000000
  20.04.2013
  06.07.2013
  10.000000
  31.07.2011
  23.03.2012
  10.000000
  24.03.2012
  19.04.2013
  10.000000
  20.04.2013
  06.07.2013
  10.000000
  20.04.2010
  15.07.2011
  15.000000
  16.07.2011
  30.07.2011
  15.000000
  31.07.2011
  27.09.2012
  35.000000
  28.09.2012
  30.12.2012
  15.000000
  31.12.2012
  06.09.2013
  15.000000
  20.04.2010
  27.02.2011
  12.000000
  28.02.2011
  10.02.2012
  12.000000
  11.02.2012
  30.08.2012
  12.000000
  01.01.2011
  17.11.2013
  15.000000
  18.11.2013
  01.03.2014
  20.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  20.000000
  28.11.2014
  28.02.2015
  38.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  30.03.2014
  20.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  12.500000
  01.01.2015
  07.11.2015
  12.500000
  05.02.2011
  05.02.2011
  25.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  12.500000
  01.01.2015
  07.11.2015
  12.500000
  07.02.2014
  31.12.2014
  12.500000
  01.01.2015
  07.10.2015
  12.500000
  30.09.2014
  29.04.2015
  10.000000
  29.11.2013
  10.12.2013
  40.000000
  11.12.2013
  12.12.2013
  40.000000
  13.12.2013
  30.03.2014
  40.000000
  31.03.2014
  29.04.2014
  55.000000
  30.04.2014
  23.07.2014
  35.000000
  07.02.2014
  23.07.2014
  40.000000
  29.11.2013
  10.12.2013
  40.000000
  11.12.2013
  12.12.2013
  40.000000
  13.12.2013
  30.03.2014
  40.000000
  31.03.2014
  29.04.2014
  55.000000
  30.04.2014
  23.07.2014
  35.000000
  20.04.2010
  10.02.2012
  20.000000
  11.02.2012
  11.10.2012
  20.000000
  12.10.2012
  31.12.2012
  100.000000
  01.01.2013
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  23.01.2016
  20.000000
  17.12.2009
  25.05.2010
  30.000000
  26.05.2010
  07.10.2011
  30.000000
  08.10.2011
  30.10.2012
  30.000000
  31.10.2012
  23.01.2013
  30.000000
  20.04.2010
  25.05.2010
  30.000000
  26.05.2010
  07.10.2011
  30.000000
  08.10.2011
  30.10.2012
  30.000000
  31.10.2012
  23.01.2013
  30.000000
  20.04.2010
  10.02.2012
  40.000000
  11.02.2012
  14.05.2012
  40.000000
  15.05.2012
  30.07.2012
  60.000000
  31.07.2012
  15.05.2013
  66.670000
  20.04.2010
  25.05.2010
  20.000000
  26.05.2010
  28.07.2011
  20.000000
  29.07.2011
  23.05.2012
  20.000000
  24.05.2012
  30.10.2012
  20.000000
  31.10.2012
  30.12.2012
  20.000000
  31.12.2012
  12.03.2013
  20.000000
  20.04.2010
  30.09.2010
  20.000000
  01.10.2010
  23.05.2012
  20.000000
  24.05.2012
  30.12.2012
  20.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  20.000000
  27.06.2013
  29.09.2013
  20.000000
  30.09.2013
  15.05.2014
  20.000000
  21.06.2013
  26.06.2013
  20.000000
  27.06.2013
  28.11.2013
  20.000000
  29.11.2013
  11.12.2013
  20.000000
  12.12.2013
  15.05.2014
  20.000000
  20.04.2010
  25.05.2010
  20.000000
  26.05.2010
  30.10.2012
  20.000000
  31.10.2012
  15.11.2012
  20.000000
  20.04.2010
  29.11.2010
  10.000000
  30.11.2010
  10.02.2012
  10.000000
  11.02.2012
  30.12.2012
  10.000000
  31.12.2012
  19.02.2013
  10.000000
  20.04.2010
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  19.08.2013
  20.000000
  04.02.2011
  31.12.2014
  40.000000
  01.01.2015
  04.02.2015
  40.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  40.000000
  24.03.2012
  30.07.2013
  40.000000
  31.07.2013
  04.08.2015
  30.000000
  07.02.2014
  04.08.2015
  30.000000
  30.06.2014
  29.09.2014
  10.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  15.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  15.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  15.000000
  30.06.2014
  29.09.2014
  10.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  15.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  15.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  15.000000
  06.02.2015
  29.04.2015
  15.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  15.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  15.000000
  04.02.2011
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  04.02.2013
  20.000000
  05.02.2011
  31.12.2014
  40.000000
  01.01.2015
  04.02.2015
  40.000000
  13.05.2011
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  23.05.2012
  20.000000
  24.05.2012
  30.12.2012
  20.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  20.000000
  27.06.2013
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  11.01.2015
  20.000000
  12.01.2015
  01.07.2015
  20.000000
  02.07.2015
  13.11.2015
  20.000000
  03.02.2012
  30.12.2012
  20.000000
  31.12.2012
  29.09.2013
  20.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  15.000000
  01.01.2015
  29.06.2015
  15.000000
  30.06.2015
  31.05.2016
  15.000000
  03.02.2012
  10.02.2012
  10.000000
  11.02.2012
  05.10.2015
  10.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  10.000000
  13.01.2016
  03.02.2016
  10.000000
  08.02.2013
  31.12.2014
  15.000000
  01.01.2015
  21.11.2015
  15.000000
  21.06.2013
  28.11.2013
  20.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  10.000000
  01.01.2015
  30.03.2016
  10.000000
  21.06.2013
  28.11.2013
  20.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  10.000000
  01.01.2015
  30.12.2015
  10.000000
  21.06.2013
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  31.05.2016
  20.000000
  21.06.2013
  31.05.2016
  20.000000
  21.06.2013
  28.08.2014
  20.000000
  29.08.2014
  30.10.2014
  20.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  10.000000
  28.11.2014
  01.07.2015
  10.000000
  02.07.2015
  09.09.2015
  10.000000
  10.09.2015
  29.09.2015
  10.000000
  30.09.2015
  29.10.2015
  10.000000
  07.02.2014
  31.05.2016
  20.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  20.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  31.05.2016
  20.000000
  06.02.2015
  23.02.2016
  20.000000
  24.02.2016
  31.05.2016
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  21.11.2013
  23.07.2014
  07.02.2014
  23.07.2014
  21.11.2013
  23.07.2014
  12.10.2012
  31.12.2012
  20.04.2010
  15.05.2013
  04.02.2011
  04.08.2015
  07.02.2014
  04.08.2015