Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
26.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Bridge Energy Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Bridge Energy Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  988682039
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  18178215
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  13.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  28.09.2012
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.09.2012
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.08.2013
  FROM
  TRANSFER
  12.143000
  01.04.2012
  TO
  TRANSFER
  3.643000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.500000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  12.143000
  01.04.2012
  TO
  TRANSFER
  3.643000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.500000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  12.143000
  30.06.2010
  FROM
  TRANSFER
  12.500000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  31.08.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2011
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  30.03.2010
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  31.08.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.05.2011
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  31.08.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  27.05.2014
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  13.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  29.08.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  28.11.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  3.023000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.03.2010
  12.12.2013
  10.000000
  30.08.2013
  11.12.2013
  10.000000
  12.12.2013
  27.11.2014
  10.000000
  30.03.2010
  29.09.2010
  10.000000
  30.09.2010
  09.02.2013
  10.000000
  30.03.2010
  10.02.2012
  20.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  28.08.2014
  20.000000
  30.03.2010
  31.05.2013
  30.000000
  01.06.2013
  28.08.2014
  30.000000
  29.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  04.02.2011
  31.05.2013
  30.000000
  01.06.2013
  28.08.2014
  30.000000
  29.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  03.02.2012
  31.05.2013
  30.000000
  01.06.2013
  28.08.2014
  30.000000
  29.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  30.03.2010
  27.09.2012
  30.000000
  28.09.2012
  19.04.2013
  15.000000
  20.04.2013
  23.01.2014
  15.000000
  30.03.2010
  27.09.2012
  30.000000
  28.09.2012
  19.04.2013
  15.000000
  20.04.2013
  23.01.2014
  15.000000
  30.03.2010
  31.12.2011
  8.500000
  01.01.2012
  31.03.2012
  8.500000
  01.04.2012
  29.08.2013
  12.143000
  30.03.2010
  31.03.2012
  8.500000
  01.04.2012
  27.11.2014
  12.143000
  30.08.2013
  11.12.2013
  12.143000
  12.12.2013
  27.11.2014
  12.143000
  30.03.2010
  29.06.2010
  20.000000
  30.06.2010
  15.07.2011
  7.500000
  16.07.2011
  23.03.2012
  7.500000
  24.03.2012
  12.02.2013
  7.500000
  13.02.2013
  23.07.2014
  7.500000
  30.03.2010
  19.02.2012
  30.000000
  30.03.2010
  31.12.2010
  60.000000
  01.01.2011
  30.05.2011
  60.000000
  31.05.2011
  30.08.2014
  20.000000
  31.08.2014
  27.11.2014
  30.000000
  04.02.2011
  04.02.2011
  60.000000
  05.02.2011
  30.05.2011
  60.000000
  31.05.2011
  30.08.2014
  20.000000
  31.08.2014
  27.11.2014
  30.000000
  07.02.2014
  30.08.2014
  20.000000
  31.08.2014
  27.11.2014
  30.000000
  03.02.2012
  26.06.2013
  15.000000
  27.06.2013
  27.11.2014
  15.000000
  03.02.2012
  26.05.2014
  20.000000
  27.05.2014
  03.08.2014
  33.000000
  03.02.2012
  27.11.2014
  40.000000
  08.02.2013
  27.11.2014
  40.000000
  29.08.2014
  30.10.2014
  15.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  15.000000
  07.02.2014
  27.11.2014
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  30.03.2010
  30.05.2011
  04.02.2011
  30.05.2011
  03.02.2012
  13.03.2014
  08.02.2013
  13.03.2014