Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
06.06.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Agora Oil & Gas AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Agora Oil & Gas AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  994434403
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  18386322
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.500000
  01.01.2011
  TO
  TRANSFER
  28.500000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2010
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.09.2010
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  28.09.2012
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  28.09.2012
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  20.04.2013
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2011
  27.09.2012
  28.500000
  28.09.2012
  19.04.2013
  28.500000
  30.09.2010
  30.07.2011
  30.000000
  31.07.2011
  23.03.2012
  30.000000
  24.03.2012
  19.04.2013
  30.000000
  04.02.2011
  30.07.2011
  30.000000
  31.07.2011
  23.03.2012
  30.000000
  24.03.2012
  19.04.2013
  30.000000
  30.09.2010
  31.12.2011
  20.000000
  01.01.2012
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  19.04.2013
  20.000000
  28.09.2012
  19.04.2013
  15.000000
  28.09.2012
  19.04.2013
  15.000000
  03.02.2012
  19.04.2013
  20.000000
  03.02.2012
  19.04.2013
  40.000000
  08.02.2013
  19.04.2013
  20.000000
  08.02.2013
  19.04.2013
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato