Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
03.06.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

DONG Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  DONG Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  931713671
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  1853083
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  5.000000
  17.04.2002
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  34.000000
  17.04.2002
  TO
  TRANSFER
  34.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  17.04.2002
  TO
  TRANSFER
  35.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  17.04.2002
  TO
  TRANSFER
  9.300000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.300000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  17.04.2002
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.06.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.05.2004
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.08.2003
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  03.08.2004
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  22.08.2003
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.06.2002
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  14.08.2004
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  27.11.2003
  TO
  TRANSFER
  40.000000
  17.04.2002
  TO
  TRANSFER
  45.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  9.440000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  9.440000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  03.09.2003
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.03.2006
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  17.04.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  100.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  14.12.2005
  FROM
  TRANSFER
  80.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  45.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.03.2006
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  06.09.2006
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  06.09.2006
  FROM
  UNKNOWN
  1.860000
  06.09.2006
  FROM
  UNKNOWN
  10.342000
  01.01.2005
  TO
  UNKNOWN
  10.342000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  17.04.2002
  05.09.2006
  5.000000
  17.04.2002
  26.06.2002
  34.000000
  27.06.2002
  03.07.2003
  34.000000
  04.07.2003
  05.09.2006
  34.000000
  17.04.2002
  03.07.2003
  35.000000
  04.07.2003
  31.12.2003
  35.000000
  01.01.2004
  05.09.2006
  35.000000
  17.04.2002
  05.05.2003
  9.300000
  06.05.2003
  05.09.2006
  9.300000
  10.10.2005
  10.10.2005
  9.300000
  11.10.2005
  05.09.2006
  9.300000
  17.04.2002
  05.09.2006
  45.000000
  06.06.2002
  25.06.2006
  20.000000
  26.06.2006
  05.09.2006
  20.000000
  22.08.2003
  30.12.2003
  20.000000
  31.12.2003
  30.04.2004
  20.000000
  01.05.2004
  05.09.2006
  30.000000
  22.08.2003
  30.12.2003
  20.000000
  31.12.2003
  02.08.2004
  20.000000
  03.08.2004
  05.09.2006
  30.000000
  17.12.2004
  05.09.2006
  30.000000
  06.01.2006
  05.09.2006
  30.000000
  06.06.2002
  05.09.2006
  20.000000
  14.08.2004
  21.12.2004
  15.000000
  22.12.2004
  31.12.2004
  15.000000
  01.01.2005
  05.09.2006
  15.000000
  01.01.2005
  05.09.2006
  45.000000
  27.11.2003
  04.06.2005
  40.000000
  17.04.2002
  31.12.2002
  45.000000
  01.01.2005
  05.09.2006
  9.440000
  03.09.2003
  09.09.2003
  10.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  10.000000
  31.12.2003
  05.09.2006
  10.000000
  15.03.2002
  13.10.2002
  40.000000
  14.10.2002
  21.03.2006
  40.000000
  22.03.2006
  30.03.2006
  40.000000
  15.03.2002
  05.05.2003
  30.000000
  06.05.2003
  31.12.2003
  30.000000
  01.01.2004
  31.12.2005
  10.000000
  01.01.2006
  05.09.2006
  10.000000
  17.04.2002
  31.12.2004
  100.000000
  01.01.2005
  31.12.2005
  70.000000
  01.01.2006
  05.09.2006
  40.000000
  13.12.2005
  13.12.2005
  100.000000
  14.12.2005
  05.09.2006
  20.000000
  14.06.2002
  18.11.2002
  30.000000
  19.11.2002
  05.05.2003
  30.000000
  06.05.2003
  30.03.2005
  30.000000
  11.04.2003
  21.03.2006
  40.000000
  22.03.2006
  11.04.2006
  40.000000
  11.04.2003
  31.12.2004
  70.000000
  01.01.2005
  21.03.2006
  40.000000
  22.03.2006
  05.09.2006
  40.000000
  12.12.2003
  05.09.2006
  40.000000
  12.12.2003
  05.09.2006
  45.000000
  12.12.2003
  05.09.2006
  40.000000
  12.12.2003
  21.03.2006
  40.000000
  22.03.2006
  30.03.2006
  40.000000
  18.06.2004
  05.09.2006
  20.000000
  17.12.2004
  05.09.2006
  40.000000
  17.12.2004
  05.09.2006
  30.000000
  17.12.2004
  05.09.2006
  30.000000
  06.01.2006
  21.03.2006
  50.000000
  22.03.2006
  05.09.2006
  50.000000
  06.01.2006
  05.09.2006
  20.000000
  06.01.2006
  05.09.2006
  30.000000
  06.01.2006
  05.09.2006
  80.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  25.04.2005
  05.09.2006
  27.11.2003
  04.06.2005
  17.04.2002
  05.09.2006
  13.12.2005
  20.12.2005
  11.04.2003
  11.04.2006
  11.04.2003
  05.09.2006
  06.01.2006
  05.09.2006
  06.01.2006
  05.09.2006