Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
27.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Enterprise Oil Norge AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Enterprise Oil Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  929559428
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  1853786
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  28.05.2003
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.10.2003
  FROM
  TRANSFER
  28.333333
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.333333
  02.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  28.333333
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.333333
  21.01.2003
  FROM
  TRANSFER
  14.167333
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  14.167333
  01.01.2006
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  28.05.2003
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  02.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2003
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  1.041667
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.041667
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  1.041667
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  1.041667
  09.06.2004
  FROM
  TRANSFER
  1.041667
  02.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  1.041667
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  4.900000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.900000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  6.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  17.06.2003
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  14.06.2002
  FROM
  TRANSFER
  1.041667
  14.06.2002
  TO
  TRANSFER
  1.041667
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  02.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  22.12.2004
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.450000
  01.01.2005
  TO
  TRANSFER
  6.450000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.450000
  01.01.2010
  TO
  TRANSFER
  6.450000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.450000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.450000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.450000
  01.07.2003
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  24.06.2003
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  02.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  02.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  30.08.2002
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.08.2002
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.08.2002
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  12.06.2003
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  03.09.2003
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  28.04.2003
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  02.01.2007
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.06.2003
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  24.06.2003
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  01.07.2005
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2003
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  6.450000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  24.10.2006
  FROM
  UNKNOWN
  45.000000
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  45.000000
  01.01.2004
  FROM
  UNKNOWN
  0.231200
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  0.231200
  01.01.2005
  FROM
  UNKNOWN
  6.000000
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  6.000000
  30.08.2002
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.12.2001
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  24.06.2003
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  40.000000
  30.06.2007
  FROM
  UNKNOWN
  28.082500
  01.01.2005
  FROM
  UNKNOWN
  1.180600
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  1.180600
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  0.890300
  01.01.2002
  TO
  UNKNOWN
  0.890300
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  0.520830
  01.01.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  0.520830
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  0.572900
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  0.572900
  01.01.2014
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  3.225000
  01.01.2010
  FROM
  TRANSFER
  28.093760
  31.12.2001
  TO
  UNKNOWN
  28.093760
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.12.2001
  27.05.2003
  50.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  28.333333
  12.03.2002
  05.05.2003
  28.333333
  06.05.2003
  27.10.2003
  28.333333
  31.12.2001
  11.03.2002
  28.333333
  12.03.2002
  05.05.2003
  28.333333
  06.05.2003
  25.06.2006
  28.333333
  26.06.2006
  31.12.2009
  28.333333
  01.01.2010
  01.01.2010
  28.333333
  31.12.2001
  11.03.2002
  14.167333
  12.03.2002
  20.01.2003
  14.167333
  31.12.2001
  30.09.2004
  50.000000
  01.10.2004
  31.12.2005
  50.000000
  31.12.2001
  27.05.2003
  50.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  25.000000
  06.05.2003
  25.06.2006
  25.000000
  26.06.2006
  31.12.2009
  25.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  25.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.03.2002
  05.05.2003
  25.000000
  06.05.2003
  25.06.2006
  25.000000
  26.06.2006
  31.12.2009
  25.000000
  01.01.2010
  01.01.2010
  25.000000
  31.12.2001
  31.12.2002
  50.000000
  01.01.2003
  31.12.2003
  25.000000
  31.12.2001
  31.12.2001
  1.041667
  01.01.2002
  21.03.2003
  1.041667
  22.03.2003
  30.09.2004
  1.041667
  01.10.2004
  31.12.2006
  1.041667
  01.01.2007
  30.09.2007
  1.041667
  01.10.2007
  31.12.2008
  1.041667
  01.01.2009
  01.11.2009
  1.041667
  02.11.2009
  31.12.2009
  1.041667
  31.12.2001
  31.12.2001
  1.041667
  01.01.2002
  21.03.2003
  1.041667
  22.03.2003
  31.12.2003
  1.041667
  08.06.2004
  08.06.2004
  1.041667
  10.12.2004
  31.12.2004
  1.041667
  01.01.2005
  01.01.2005
  1.041667
  31.12.2001
  31.12.2004
  4.900000
  31.12.2001
  30.12.2003
  10.000000
  31.12.2003
  31.12.2004
  10.000000
  31.12.2001
  30.12.2003
  6.000000
  31.12.2003
  31.12.2004
  6.000000
  31.12.2001
  31.12.2002
  25.000000
  31.12.2001
  18.03.2002
  40.000000
  19.03.2002
  13.06.2002
  40.000000
  14.06.2002
  31.12.2002
  40.000000
  01.01.2003
  16.06.2003
  40.000000
  31.12.2001
  31.12.2006
  40.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  40.000000
  22.12.2004
  31.12.2004
  25.000000
  31.12.2001
  31.12.2002
  10.000000
  01.01.2005
  31.12.2006
  6.450000
  01.01.2007
  30.09.2007
  6.450000
  01.10.2007
  31.12.2008
  6.450000
  01.01.2009
  01.11.2009
  6.450000
  02.11.2009
  29.04.2012
  6.450000
  30.04.2012
  31.12.2013
  6.450000
  01.01.2010
  12.01.2012
  6.450000
  13.01.2012
  29.04.2012
  6.450000
  30.04.2012
  31.12.2013
  6.450000
  04.02.2011
  29.04.2012
  6.450000
  30.04.2012
  31.12.2013
  6.450000
  21.12.2011
  12.01.2012
  6.450000
  13.01.2012
  29.04.2012
  6.450000
  30.04.2012
  31.12.2013
  6.450000
  03.02.2012
  30.08.2012
  6.450000
  31.08.2012
  31.12.2013
  6.450000
  31.12.2001
  03.03.2003
  25.000000
  04.03.2003
  30.06.2003
  25.000000
  31.12.2001
  18.03.2002
  15.000000
  19.03.2002
  23.06.2003
  15.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.03.2002
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  25.000000
  14.06.2002
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  25.000000
  31.12.2001
  01.02.2002
  15.000000
  31.12.2001
  03.03.2003
  10.000000
  04.03.2003
  05.05.2003
  10.000000
  06.05.2003
  09.09.2003
  10.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  10.000000
  31.12.2003
  31.12.2006
  10.000000
  01.01.2007
  30.09.2007
  10.000000
  01.10.2007
  01.11.2009
  10.000000
  02.11.2009
  31.12.2013
  10.000000
  31.12.2001
  29.08.2002
  15.000000
  31.12.2001
  29.08.2002
  15.000000
  31.12.2001
  29.08.2002
  15.000000
  31.12.2001
  22.10.2002
  15.000000
  23.10.2002
  03.03.2003
  15.000000
  04.03.2003
  04.03.2003
  15.000000
  05.03.2003
  05.05.2003
  15.000000
  06.05.2003
  09.09.2003
  15.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  15.000000
  31.12.2003
  31.12.2003
  15.000000
  31.12.2001
  21.03.2002
  35.000000
  31.12.2001
  11.06.2003
  50.000000
  31.12.2001
  16.04.2002
  25.000000
  17.04.2002
  31.12.2002
  25.000000
  31.12.2001
  03.03.2003
  25.000000
  04.03.2003
  02.09.2003
  25.000000
  31.12.2001
  18.11.2002
  30.000000
  19.11.2002
  27.04.2003
  30.000000
  31.12.2001
  11.03.2002
  25.000000
  12.03.2002
  31.12.2006
  25.000000
  01.01.2007
  01.01.2007
  25.000000
  31.12.2001
  30.09.2004
  15.000000
  01.10.2004
  31.12.2004
  15.000000
  31.12.2001
  23.06.2003
  40.000000
  24.06.2003
  21.03.2006
  30.000000
  22.03.2006
  22.03.2006
  30.000000
  23.03.2006
  22.12.2006
  30.000000
  31.12.2001
  23.06.2003
  40.000000
  24.06.2003
  21.03.2006
  30.000000
  22.03.2006
  22.03.2006
  30.000000
  23.03.2006
  22.12.2006
  30.000000
  31.12.2001
  05.05.2003
  30.000000
  06.05.2003
  30.12.2003
  30.000000
  31.12.2003
  30.06.2005
  30.000000
  15.03.2002
  31.12.2002
  50.000000
  01.01.2003
  31.12.2003
  25.000000
  08.02.2013
  31.12.2013
  6.450000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.01.2002
  22.12.2006
  01.01.2002
  22.12.2006