Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
22.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Marathon Oil Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Marathon Oil Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  923702962
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  20485291
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.904000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  46.904000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  30.09.2011
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  12.000000
  28.06.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  27.06.2013
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  28.06.2013
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  27.06.2013
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  31.10.2011
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  09.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  04.07.2011
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  16.10.2014
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  04.07.2011
  15.10.2014
  65.000000
  04.07.2011
  15.10.2014
  46.904000
  04.07.2011
  15.10.2014
  65.000000
  04.07.2011
  15.10.2014
  65.000000
  04.07.2011
  15.10.2014
  65.000000
  04.07.2011
  15.10.2014
  65.000000
  08.02.2013
  15.10.2014
  65.000000
  30.09.2011
  22.01.2014
  30.000000
  04.07.2011
  27.06.2013
  65.000000
  28.06.2013
  15.10.2014
  65.000000
  04.07.2011
  27.06.2013
  65.000000
  28.06.2013
  15.10.2014
  65.000000
  04.07.2011
  17.12.2011
  12.000000
  04.07.2011
  26.06.2013
  35.000000
  27.06.2013
  27.06.2013
  10.000000
  04.07.2011
  26.06.2013
  35.000000
  27.06.2013
  27.06.2013
  10.000000
  04.07.2011
  30.10.2011
  30.000000
  31.10.2011
  31.12.2011
  10.000000
  01.01.2012
  29.11.2012
  10.000000
  30.11.2012
  15.05.2014
  10.000000
  04.07.2011
  19.02.2012
  40.000000
  04.07.2011
  08.12.2013
  20.000000
  04.07.2011
  04.02.2014
  30.000000
  03.02.2012
  15.10.2014
  30.000000
  03.02.2012
  03.02.2014
  30.000000
  08.02.2013
  15.10.2014
  20.000000
  07.02.2014
  15.10.2014
  65.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  04.07.2011
  15.10.2014
  01.10.2012
  15.10.2014
  04.07.2011
  15.10.2014
  04.07.2011
  15.10.2014
  04.07.2011
  15.10.2014
  04.07.2011
  15.10.2014
  08.02.2013
  15.10.2014
  04.07.2011
  15.10.2014
  04.07.2011
  15.10.2014
  04.07.2011
  31.12.2012
  04.07.2011
  31.12.2012
  04.07.2011
  30.10.2011
  04.07.2011
  19.02.2012
  07.02.2014
  15.10.2014