Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.05.2023 - 01:46
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Conoco Norway Inc.

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Conoco Norway Inc.
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  934527410
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  210
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.12.1976
  FROM
  UNKNOWN
  23.750000
  01.01.1975
  FROM
  UNKNOWN
  23.750000
  01.05.1971
  TO
  UNKNOWN
  47.500000
  31.12.1976
  FROM
  UNKNOWN
  23.750000
  01.01.1975
  FROM
  UNKNOWN
  23.750000
  01.05.1971
  TO
  UNKNOWN
  47.500000
  31.12.1976
  FROM
  UNKNOWN
  23.750000
  01.01.1975
  FROM
  UNKNOWN
  23.750000
  01.05.1971
  TO
  UNKNOWN
  47.500000
  02.03.1996
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  05.12.1978
  FROM
  UNKNOWN
  15.000000
  31.05.1976
  FROM
  UNKNOWN
  60.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  18.300000
  10.12.1970
  TO
  UNKNOWN
  66.700000
  02.03.1996
  FROM
  UNKNOWN
  9.375000
  29.04.1988
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  31.05.1976
  FROM
  UNKNOWN
  60.000000
  01.01.1975
  TO
  UNKNOWN
  28.340000
  10.12.1970
  TO
  UNKNOWN
  56.660000
  14.04.1989
  FROM
  UNKNOWN
  10.000000
  01.01.1988
  FROM
  UNKNOWN
  5.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  01.01.1981
  FROM
  UNKNOWN
  8.409320
  24.11.1979
  FROM
  UNKNOWN
  0.479180
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.05.1971
  31.12.1974
  47.500000
  01.01.1975
  30.12.1976
  23.750000
  01.05.1971
  31.12.1974
  47.500000
  01.01.1975
  30.12.1976
  23.750000
  01.05.1971
  31.12.1974
  47.500000
  01.01.1975
  30.12.1976
  23.750000
  10.12.1970
  31.12.1974
  66.700000
  01.01.1975
  30.05.1976
  85.000000
  31.05.1976
  04.12.1978
  25.000000
  05.12.1978
  01.03.1996
  10.000000
  12.09.1977
  31.12.1984
  19.375000
  01.01.1985
  28.04.1988
  19.375000
  29.04.1988
  01.03.1996
  9.375000
  10.12.1970
  31.12.1974
  56.660000
  01.01.1975
  30.05.1976
  85.000000
  31.05.1976
  31.12.1987
  25.000000
  10.08.1973
  31.12.1984
  10.000000
  01.01.1985
  13.04.1989
  10.000000
  06.04.1979
  31.12.1984
  5.000000
  01.01.1985
  31.05.1986
  5.000000
  01.06.1986
  31.12.1986
  5.000000
  01.01.1987
  31.12.1987
  5.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  01.05.1971
  30.12.1976
  01.05.1971
  30.12.1976
  01.05.1971
  30.12.1976
  10.12.1970
  30.05.1976
  01.09.1965
  31.12.1977