Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
06.06.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Chevron Texaco Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Chevron Texaco Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  930322784
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  2154473
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  19.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  17.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  17.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.560000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  01.01.2004
  FROM
  TRANSFER
  70.000000
  28.04.2003
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  17.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  65.000000
  15.12.2003
  TO
  TRANSFER
  65.000000
  01.01.2005
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  19.11.2002
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  17.09.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  19.11.2002
  18.09.2005
  7.560000
  19.11.2002
  16.09.2005
  20.000000
  19.11.2002
  16.09.2005
  7.560000
  19.11.2002
  12.05.2003
  25.000000
  19.11.2002
  27.04.2003
  40.000000
  28.04.2003
  30.12.2003
  70.000000
  31.12.2003
  31.12.2003
  70.000000
  15.12.2003
  16.09.2005
  65.000000
  19.11.2002
  31.12.2004
  30.000000
  19.11.2002
  03.03.2003
  30.000000
  04.03.2003
  21.03.2003
  30.000000
  22.03.2003
  09.09.2003
  30.000000
  10.09.2003
  30.12.2003
  30.000000
  31.12.2003
  31.10.2004
  30.000000
  19.11.2002
  21.03.2003
  25.000000
  22.03.2003
  16.09.2005
  25.000000
  19.11.2002
  05.05.2003
  30.000000
  06.05.2003
  30.03.2005
  30.000000
  18.06.2004
  16.09.2005
  30.000000
  18.06.2004
  16.09.2005
  40.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  19.11.2002
  04.02.2004
  15.12.2003
  16.09.2005
  18.06.2004
  16.09.2005