Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.10.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Petrolia Norway AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Petrolia Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  997015231
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  21593704
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.01.2012
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  03.10.2012
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  03.10.2012
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  03.10.2012
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  03.10.2012
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  09.09.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  09.09.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  09.09.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  09.09.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  09.09.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  09.09.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2012
  06.01.2013
  10.000000
  03.10.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  30.000000
  27.06.2013
  01.07.2015
  30.000000
  02.07.2015
  23.07.2015
  30.000000
  03.10.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  30.000000
  27.06.2013
  01.07.2015
  30.000000
  02.07.2015
  23.07.2015
  30.000000
  03.10.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  30.000000
  27.06.2013
  01.07.2015
  30.000000
  02.07.2015
  03.08.2015
  30.000000
  03.10.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  26.06.2013
  30.000000
  27.06.2013
  01.07.2015
  30.000000
  02.07.2015
  23.07.2015
  30.000000
  30.04.2014
  19.05.2015
  10.000000
  30.09.2014
  19.02.2015
  10.000000
  31.10.2013
  03.02.2015
  10.000000
  08.02.2013
  30.10.2014
  50.000000
  31.10.2014
  12.01.2016
  35.000000
  13.01.2016
  08.02.2016
  35.000000
  28.10.2014
  27.11.2014
  35.000000
  28.11.2014
  12.01.2016
  35.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  35.000000
  18.05.2016
  08.09.2016
  35.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  35.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  35.000000
  18.05.2016
  08.09.2016
  35.000000
  07.02.2014
  08.09.2016
  20.000000
  06.02.2015
  08.09.2016
  30.000000
  05.02.2016
  08.09.2016
  30.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  18.05.2016
  08.09.2016
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato