Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
05.12.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

E.ON E&P Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  E.ON E&P Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  985740909
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  21631209
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  23.10.2014
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  10.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  01.08.2013
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  12.10.2012
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.07.2012
  TO
  TRANSFER
  13.330000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  30.09.2015
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.11.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  30.09.2015
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  3.023000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.082500
  11.02.2012
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.082500
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  11.02.2012
  12.01.2016
  30.000000
  11.02.2012
  29.04.2015
  30.000000
  30.04.2015
  12.01.2016
  30.000000
  11.02.2012
  12.01.2016
  30.000000
  11.02.2012
  29.04.2015
  30.000000
  30.04.2015
  12.01.2016
  30.000000
  11.02.2012
  12.01.2016
  30.000000
  11.02.2012
  12.01.2016
  40.000000
  11.02.2012
  30.10.2013
  40.000000
  31.10.2013
  12.01.2016
  40.000000
  11.02.2012
  12.01.2016
  40.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  40.000000
  11.02.2012
  14.05.2013
  25.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  25.000000
  11.02.2012
  14.05.2013
  25.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  25.000000
  11.02.2012
  14.05.2013
  25.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  25.000000
  30.04.2014
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  12.01.2016
  20.000000
  30.04.2014
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  12.01.2016
  20.000000
  11.02.2012
  14.05.2013
  25.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  25.000000
  11.02.2012
  12.01.2016
  17.500000
  11.02.2012
  12.01.2016
  17.500000
  13.02.2015
  29.04.2015
  17.500000
  30.04.2015
  12.01.2016
  17.500000
  11.02.2012
  17.09.2012
  40.000000
  11.02.2012
  17.09.2012
  40.000000
  11.02.2012
  16.02.2012
  50.000000
  11.02.2012
  30.08.2012
  15.000000
  31.08.2012
  22.10.2014
  15.000000
  23.10.2014
  12.01.2016
  25.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  20.000000
  24.03.2012
  28.08.2014
  20.000000
  29.08.2014
  29.09.2014
  20.000000
  11.02.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  31.07.2013
  30.000000
  01.08.2013
  14.01.2014
  10.000000
  15.01.2014
  30.10.2014
  10.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  10.000000
  28.11.2014
  28.02.2015
  10.000000
  11.02.2012
  11.10.2012
  20.000000
  11.02.2012
  15.05.2012
  40.000000
  11.02.2012
  14.05.2012
  20.000000
  15.05.2012
  30.07.2012
  20.000000
  31.07.2012
  15.05.2013
  33.330000
  11.02.2012
  14.05.2013
  30.000000
  15.05.2013
  29.09.2014
  30.000000
  30.09.2014
  19.02.2015
  30.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  25.000000
  24.03.2012
  19.02.2013
  25.000000
  11.02.2012
  30.12.2012
  30.000000
  31.12.2012
  19.02.2013
  30.000000
  11.02.2012
  12.02.2013
  20.000000
  13.02.2013
  31.12.2014
  20.000000
  30.09.2014
  31.12.2014
  15.000000
  01.01.2015
  12.01.2016
  15.000000
  11.02.2012
  29.09.2015
  60.000000
  30.09.2015
  12.01.2016
  35.000000
  11.02.2012
  12.02.2013
  40.000000
  13.02.2013
  12.01.2016
  40.000000
  11.02.2012
  23.03.2012
  25.000000
  24.03.2012
  03.02.2013
  25.000000
  11.02.2012
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  30.000000
  08.02.2013
  30.10.2014
  50.000000
  31.10.2014
  12.01.2016
  50.000000
  28.10.2014
  27.11.2014
  50.000000
  28.11.2014
  12.01.2016
  30.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  30.000000
  06.02.2015
  08.06.2015
  10.000000
  30.09.2014
  08.06.2015
  10.000000
  08.02.2013
  08.08.2014
  40.000000
  08.02.2013
  12.01.2016
  50.000000
  21.06.2013
  05.10.2015
  40.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  40.000000
  21.06.2013
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  30.000000
  21.06.2013
  12.01.2016
  30.000000
  21.06.2013
  12.01.2016
  30.000000
  30.09.2015
  29.10.2015
  15.000000
  30.10.2015
  12.01.2016
  15.000000
  07.02.2014
  03.09.2015
  30.000000
  04.09.2015
  12.01.2016
  30.000000
  06.02.2015
  03.09.2015
  30.000000
  04.09.2015
  12.01.2016
  30.000000
  07.02.2014
  12.01.2016
  70.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  70.000000
  06.02.2015
  03.09.2015
  30.000000
  04.09.2015
  12.01.2016
  30.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  40.000000
  06.02.2015
  05.01.2016
  20.000000
  06.01.2016
  12.01.2016
  20.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  20.000000
  06.02.2015
  05.10.2015
  20.000000
  06.10.2015
  30.12.2015
  20.000000
  31.12.2015
  12.01.2016
  20.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  50.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  11.02.2012
  17.09.2012
  11.02.2012
  17.09.2012
  11.02.2012
  16.02.2012
  11.02.2012
  15.05.2012
  11.02.2012
  19.02.2015
  11.02.2012
  19.02.2013
  11.02.2012
  12.01.2016
  11.02.2012
  12.01.2016
  11.02.2012
  12.01.2016
  08.02.2013
  12.01.2016
  28.10.2014
  27.11.2014
  08.02.2013
  12.01.2016
  21.06.2013
  12.01.2016
  21.06.2013
  12.01.2016
  07.02.2014
  12.01.2016
  06.02.2015
  12.01.2016
  06.02.2015
  12.01.2016
  06.02.2015
  12.01.2016