Faktasider Oljedirektoratet

Explora Petroleum AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Explora Petroleum AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  997295684
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  22223266
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  31.12.2014
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  31.12.2014
  TO
  TRANSFER
  17.500000
  31.10.2014
  TO
  TRANSFER
  7.500000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  15.01.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.08.2013
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  30.04.2015
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  01.11.2013
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  31.12.2013
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.12.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  01.07.2015
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  01.10.2012
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  20.11.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  31.10.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  28.05.2014
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  24.02.2016
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  31.03.2014
  09.09.2015
  20.000000
  10.09.2015
  31.12.2015
  20.000000
  31.12.2014
  31.08.2015
  17.500000
  01.09.2015
  05.10.2015
  17.500000
  06.10.2015
  23.02.2016
  17.500000
  31.12.2014
  10.01.2015
  17.500000
  09.12.2015
  29.12.2015
  17.500000
  30.12.2015
  06.01.2016
  17.500000
  31.10.2014
  12.03.2015
  7.500000
  13.03.2015
  16.02.2016
  7.500000
  01.08.2013
  14.01.2014
  20.000000
  15.01.2014
  30.10.2014
  30.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  10.000000
  28.11.2014
  28.02.2015
  10.000000
  01.11.2013
  30.03.2014
  20.000000
  31.03.2014
  29.09.2014
  20.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  20.000000
  30.04.2015
  03.09.2015
  25.000000
  04.09.2015
  23.02.2016
  25.000000
  20.12.2013
  30.12.2013
  10.000000
  31.12.2013
  31.12.2014
  25.000000
  01.01.2015
  19.02.2015
  25.000000
  01.10.2012
  29.06.2015
  30.000000
  30.06.2015
  30.06.2015
  30.000000
  20.11.2013
  19.02.2014
  10.000000
  08.02.2013
  08.02.2016
  30.000000
  08.02.2013
  08.02.2016
  40.000000
  08.02.2013
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  08.02.2016
  20.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  10.000000
  28.11.2014
  01.07.2015
  10.000000
  02.07.2015
  09.09.2015
  10.000000
  10.09.2015
  29.09.2015
  10.000000
  30.09.2015
  29.10.2015
  10.000000
  30.10.2015
  12.01.2016
  10.000000
  13.01.2016
  23.02.2016
  10.000000
  07.02.2014
  07.02.2015
  50.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  40.000000
  28.05.2014
  23.02.2016
  30.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  30.000000
  06.02.2015
  01.07.2015
  20.000000
  02.07.2015
  23.02.2016
  20.000000
  06.02.2015
  23.02.2016
  20.000000
  06.02.2015
  23.02.2016
  20.000000
  06.02.2015
  23.02.2016
  20.000000
  06.02.2015
  23.02.2016
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato