Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
25.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Atlantic Petroleum Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Atlantic Petroleum Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  996460088
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  22513163
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  12.01.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  9.000000
  28.11.2014
  FROM
  TRANSFER
  6.000000
  13.08.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  9.000000
  28.11.2014
  FROM
  TRANSFER
  6.000000
  13.08.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  12.01.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  12.01.2015
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  02.05.2017
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  7.500000
  29.05.2015
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  20.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.12.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  12.01.2013
  01.01.2015
  15.000000
  07.02.2014
  07.02.2015
  15.000000
  13.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  28.11.2014
  30.11.2014
  9.000000
  01.12.2014
  01.07.2015
  9.000000
  02.07.2015
  05.10.2015
  9.000000
  06.10.2015
  18.05.2016
  9.000000
  19.05.2016
  19.01.2017
  9.000000
  13.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  28.11.2014
  30.11.2014
  9.000000
  01.12.2014
  01.07.2015
  9.000000
  02.07.2015
  05.10.2015
  9.000000
  06.10.2015
  18.05.2016
  9.000000
  19.05.2016
  19.01.2017
  9.000000
  12.01.2013
  19.11.2013
  10.000000
  20.11.2013
  19.02.2014
  10.000000
  12.01.2015
  01.07.2015
  10.000000
  02.07.2015
  13.11.2015
  10.000000
  30.12.2014
  28.05.2015
  10.000000
  29.05.2015
  29.10.2015
  7.500000
  30.10.2015
  01.05.2017
  7.500000
  31.03.2014
  01.07.2015
  10.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  10.000000
  19.05.2016
  29.09.2016
  10.000000
  30.09.2016
  08.12.2016
  10.000000
  09.12.2016
  19.01.2017
  10.000000
  21.06.2013
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  18.05.2016
  19.01.2017
  30.000000
  21.06.2013
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  12.01.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  18.05.2016
  19.01.2017
  30.000000
  07.02.2014
  01.07.2015
  30.000000
  02.07.2015
  05.10.2015
  30.000000
  06.10.2015
  07.05.2016
  30.000000
  06.02.2015
  25.05.2016
  20.000000
  26.05.2016
  19.01.2017
  20.000000
  06.02.2015
  05.10.2015
  20.000000
  06.10.2015
  30.12.2015
  20.000000
  31.12.2015
  12.01.2016
  10.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  10.000000
  18.05.2016
  19.01.2017
  10.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato