Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

OER Oil AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  OER Oil AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  934651758
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  2258813
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.600000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  20.600000
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  3.200000
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  3.200000
  18.11.2003
  FROM
  TRANSFER
  3.200000
  10.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  10.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  3.200000
  01.01.2002
  TO
  TRANSFER
  3.200000
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.000000
  02.12.2003
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  49.000000
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.500000
  01.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  7.500000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  10.01.2005
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  4.442400
  01.01.2002
  TO
  UNKNOWN
  4.442400
  10.01.2005
  FROM
  UNKNOWN
  2.500000
  01.01.2002
  TO
  UNKNOWN
  2.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  01.01.2002
  18.03.2002
  20.600000
  19.03.2002
  31.12.2004
  20.600000
  01.01.2002
  18.03.2002
  3.200000
  19.03.2002
  03.03.2003
  3.200000
  04.03.2003
  09.09.2003
  3.200000
  10.09.2003
  30.12.2003
  3.200000
  31.12.2003
  31.12.2003
  3.200000
  01.01.2004
  30.09.2004
  3.200000
  01.10.2004
  31.12.2004
  3.200000
  01.01.2002
  18.03.2002
  3.200000
  19.03.2002
  03.03.2003
  3.200000
  04.03.2003
  09.09.2003
  3.200000
  10.09.2003
  30.12.2003
  3.200000
  31.12.2003
  31.12.2003
  3.200000
  01.01.2004
  30.09.2004
  3.200000
  01.10.2004
  31.12.2004
  3.200000
  27.06.2003
  17.11.2003
  3.200000
  01.01.2002
  18.03.2002
  2.500000
  19.03.2002
  21.03.2003
  2.500000
  22.03.2003
  23.09.2003
  2.500000
  24.09.2003
  04.07.2004
  2.500000
  05.07.2004
  01.01.2005
  2.500000
  02.01.2005
  09.01.2005
  2.500000
  01.01.2002
  18.03.2002
  2.500000
  19.03.2002
  21.03.2003
  2.500000
  22.03.2003
  23.09.2003
  2.500000
  24.09.2003
  04.07.2004
  2.500000
  05.07.2004
  01.01.2005
  2.500000
  02.01.2005
  09.01.2005
  2.500000
  01.01.2002
  18.03.2002
  3.200000
  19.03.2002
  03.03.2003
  3.200000
  04.03.2003
  09.09.2003
  3.200000
  10.09.2003
  30.12.2003
  3.200000
  31.12.2003
  31.12.2003
  3.200000
  01.01.2004
  30.09.2004
  3.200000
  01.10.2004
  31.12.2004
  3.200000
  02.12.2003
  31.12.2004
  49.000000
  11.04.2003
  31.12.2003
  4.442400
  01.01.2004
  30.09.2004
  4.442400
  01.10.2004
  31.12.2004
  4.442400
  17.12.2004
  31.12.2004
  7.500000
  17.12.2004
  31.12.2004
  7.500000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato