Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.12.2023 - 01:37
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tullow Oil Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Tullow Oil Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  991870830
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  23173852
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  28.11.2013
  TO
  TRANSFER
  2.500000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  28.11.2013
  FROM
  TRANSFER
  0.192000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  28.11.2013
  FROM
  TRANSFER
  0.192000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  28.11.2013
  FROM
  TRANSFER
  0.192000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.692000
  31.05.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  29.04.2016
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  29.08.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.08.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  29.08.2014
  TO
  TRANSFER
  15.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.03.2016
  FROM
  TRANSFER
  45.000000
  30.04.2015
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  31.03.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.11.2013
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  31.10.2013
  TO
  TRANSFER
  80.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  11.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  11.12.2013
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  31.03.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  01.07.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  80.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  31.05.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.11.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  14.05.2014
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.11.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.06.2014
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  14.05.2014
  TO
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  30.11.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2015
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  37.500000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  31.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.11.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2015
  FROM
  TRANSFER
  10.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  25.000000
  30.09.2015
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  31.07.2016
  TO
  TRANSFER
  25.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  10.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  60.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  64.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  30.09.2015
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  29.08.2014
  FROM
  TRANSFER
  15.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.01.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  50.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  22.06.2017
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  31.03.2017
  FROM
  TRANSFER
  40.000000
  09.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  30.000000
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
  30.12.2016
  FROM
  TRANSFER
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  31.10.2014
  FROM
  TRANSFER
  2.500000
  13.02.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  2.500000
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  28.11.2013
  30.10.2014
  2.500000
  13.02.2013
  30.07.2013
  2.692000
  31.07.2013
  27.11.2013
  2.692000
  28.11.2013
  30.10.2014
  2.500000
  13.02.2013
  30.07.2013
  2.500000
  31.07.2013
  27.11.2013
  2.500000
  28.11.2013
  30.10.2014
  2.500000
  13.02.2013
  27.10.2013
  2.692000
  28.10.2013
  27.11.2013
  2.692000
  28.11.2013
  30.10.2014
  2.500000
  13.02.2013
  30.07.2013
  2.692000
  31.07.2013
  27.11.2013
  2.692000
  28.11.2013
  30.10.2014
  2.500000
  29.04.2016
  30.05.2016
  20.000000
  13.02.2013
  08.12.2016
  15.000000
  13.02.2013
  14.02.2015
  15.000000
  13.02.2013
  30.10.2014
  17.500000
  31.10.2014
  12.03.2015
  17.500000
  13.03.2015
  16.02.2016
  17.500000
  13.02.2013
  29.05.2015
  30.000000
  29.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  28.11.2014
  09.09.2015
  15.000000
  10.09.2015
  23.01.2016
  15.000000
  29.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  28.11.2014
  09.09.2015
  15.000000
  10.09.2015
  23.01.2016
  15.000000
  29.08.2014
  27.11.2014
  15.000000
  28.11.2014
  09.09.2015
  15.000000
  10.09.2015
  23.01.2016
  15.000000
  13.02.2013
  23.07.2014
  40.000000
  13.02.2013
  23.07.2014
  40.000000
  13.02.2013
  30.10.2013
  20.000000
  31.10.2013
  31.10.2013
  100.000000
  01.11.2013
  30.03.2014
  80.000000
  31.03.2014
  29.09.2014
  70.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  60.000000
  30.04.2015
  03.09.2015
  65.000000
  04.09.2015
  23.02.2016
  65.000000
  24.02.2016
  30.03.2016
  65.000000
  31.03.2016
  28.04.2016
  20.000000
  29.04.2016
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  08.12.2016
  20.000000
  13.02.2013
  28.11.2013
  30.000000
  29.11.2013
  10.12.2013
  30.000000
  13.02.2013
  28.11.2013
  30.000000
  29.11.2013
  10.12.2013
  30.000000
  13.02.2013
  23.07.2014
  10.000000
  13.02.2013
  30.10.2014
  20.000000
  31.10.2014
  10.02.2016
  20.000000
  13.02.2013
  29.12.2016
  20.000000
  13.02.2013
  11.12.2013
  40.000000
  12.12.2013
  19.02.2014
  40.000000
  13.02.2013
  11.12.2013
  40.000000
  12.12.2013
  19.02.2014
  40.000000
  13.02.2013
  30.06.2013
  80.000000
  01.07.2013
  30.03.2014
  90.000000
  31.03.2014
  29.09.2016
  80.000000
  30.09.2016
  21.12.2016
  80.000000
  13.02.2013
  19.02.2016
  80.000000
  13.02.2013
  04.02.2014
  30.000000
  13.02.2013
  26.03.2015
  30.000000
  27.03.2015
  30.05.2015
  30.000000
  31.05.2015
  18.11.2015
  55.000000
  19.11.2015
  29.11.2015
  55.000000
  30.11.2015
  04.05.2016
  55.000000
  13.02.2013
  13.05.2014
  60.000000
  14.05.2014
  29.06.2014
  100.000000
  30.06.2014
  29.09.2014
  90.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  80.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  60.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  40.000000
  13.02.2013
  13.02.2013
  60.000000
  14.02.2013
  13.05.2014
  60.000000
  14.05.2014
  29.06.2014
  100.000000
  30.06.2014
  29.09.2014
  90.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  80.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  60.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  40.000000
  06.02.2015
  29.04.2015
  80.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  60.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  40.000000
  13.02.2013
  31.12.2014
  15.000000
  13.02.2013
  26.06.2013
  25.000000
  27.06.2013
  30.03.2014
  25.000000
  31.03.2014
  01.07.2015
  37.500000
  02.07.2015
  12.01.2016
  37.500000
  13.01.2016
  18.05.2016
  37.500000
  19.05.2016
  08.12.2016
  37.500000
  13.02.2013
  31.05.2015
  20.000000
  13.02.2013
  16.12.2014
  30.000000
  17.12.2014
  03.09.2015
  30.000000
  04.09.2015
  29.09.2016
  30.000000
  30.09.2016
  30.01.2017
  30.000000
  13.02.2013
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  28.01.2016
  20.000000
  29.01.2016
  21.06.2017
  20.000000
  13.02.2013
  03.02.2015
  30.000000
  13.02.2013
  29.09.2015
  20.000000
  30.09.2015
  05.10.2015
  10.000000
  06.10.2015
  29.10.2015
  10.000000
  30.10.2015
  29.11.2015
  10.000000
  30.09.2015
  12.01.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  18.05.2016
  08.12.2016
  25.000000
  13.02.2013
  12.01.2016
  35.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  35.000000
  18.05.2016
  30.07.2016
  35.000000
  31.07.2016
  03.02.2017
  60.000000
  13.02.2013
  26.06.2013
  10.000000
  27.06.2013
  30.03.2014
  10.000000
  31.03.2014
  01.07.2015
  15.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  15.000000
  19.05.2016
  29.09.2016
  15.000000
  30.09.2016
  08.12.2016
  15.000000
  13.02.2013
  08.06.2015
  30.000000
  13.02.2013
  31.05.2015
  20.000000
  13.02.2013
  08.02.2015
  30.000000
  13.02.2013
  08.02.2016
  30.000000
  07.02.2014
  08.02.2016
  30.000000
  13.02.2013
  08.02.2014
  60.000000
  13.02.2013
  08.02.2016
  64.000000
  13.02.2013
  18.11.2015
  20.000000
  19.11.2015
  29.11.2015
  20.000000
  30.11.2015
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  08.02.2017
  20.000000
  05.02.2016
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  08.02.2017
  20.000000
  13.02.2013
  29.12.2016
  40.000000
  13.02.2013
  13.02.2013
  30.000000
  14.02.2013
  12.01.2016
  30.000000
  13.01.2016
  29.06.2016
  30.000000
  30.06.2016
  29.09.2016
  30.000000
  30.09.2016
  08.12.2016
  30.000000
  21.06.2013
  12.01.2016
  40.000000
  13.01.2016
  21.06.2016
  40.000000
  21.06.2013
  12.01.2016
  20.000000
  13.01.2016
  21.06.2016
  20.000000
  21.06.2013
  28.08.2014
  30.000000
  29.08.2014
  30.10.2014
  15.000000
  31.10.2014
  27.11.2014
  15.000000
  28.11.2014
  01.07.2015
  15.000000
  02.07.2015
  09.09.2015
  15.000000
  10.09.2015
  29.09.2015
  15.000000
  07.02.2014
  07.02.2015
  30.000000
  07.02.2014
  07.02.2015
  30.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  60.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  40.000000
  07.02.2014
  01.07.2015
  30.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  30.000000
  19.05.2016
  21.06.2017
  30.000000
  07.02.2014
  05.10.2015
  60.000000
  06.10.2015
  07.02.2017
  60.000000
  05.02.2016
  07.02.2017
  60.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  20.000000
  06.02.2015
  08.09.2016
  40.000000
  09.09.2016
  06.02.2017
  40.000000
  05.02.2016
  08.09.2016
  40.000000
  09.09.2016
  06.02.2017
  40.000000
  06.02.2015
  09.09.2015
  40.000000
  10.09.2015
  25.05.2016
  40.000000
  26.05.2016
  30.01.2017
  40.000000
  06.02.2015
  21.06.2017
  40.000000
  06.02.2015
  01.07.2015
  40.000000
  02.07.2015
  23.02.2016
  40.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  40.000000
  29.04.2016
  18.05.2016
  40.000000
  19.05.2016
  08.12.2016
  40.000000
  06.02.2015
  12.01.2016
  50.000000
  13.01.2016
  21.06.2017
  50.000000
  06.02.2015
  01.07.2015
  50.000000
  02.07.2015
  18.05.2016
  50.000000
  19.05.2016
  21.06.2017
  50.000000
  05.02.2016
  08.12.2016
  20.000000
  05.02.2016
  18.05.2016
  30.000000
  19.05.2016
  21.06.2017
  30.000000
  05.02.2016
  30.03.2017
  40.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  30.000000
  18.05.2016
  08.12.2016
  30.000000
  05.02.2016
  18.05.2016
  20.000000
  19.05.2016
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  29.12.2016
  20.000000
  10.06.2016
  29.12.2016
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  30.09.2013
  17.02.2016
  13.02.2013
  21.12.2016
  13.02.2013
  19.02.2016
  13.02.2013
  04.05.2016
  13.02.2013
  26.04.2016
  13.02.2013
  26.04.2016
  06.02.2015
  26.04.2016
  13.02.2013
  03.02.2015
  13.02.2013
  08.02.2016
  07.02.2014
  08.02.2016
  13.02.2013
  08.02.2014
  13.02.2013
  08.02.2016
  07.02.2014
  07.02.2016
  07.02.2014
  07.02.2016
  07.02.2014
  07.02.2017
  05.02.2016
  07.02.2017
  06.02.2015
  06.02.2017
  05.02.2016
  06.02.2017
  06.02.2015
  17.01.2017
  06.02.2015
  30.03.2017
  06.02.2015
  01.12.2016
  05.02.2016
  02.03.2017