Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
20.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Lime Petroleum Norway AS

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Lime Petroleum Norway AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  998726441
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  23269093
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  25.07.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  27.03.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.10.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  31.03.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2013
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.09.2013
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  30.09.2013
  TO
  TRANSFER
  12.500000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.04.2014
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.06.2015
  TO
  TRANSFER
  30.000000
  30.04.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.09.2014
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  30.04.2015
  TO
  TRANSFER
  20.000000
  30.06.2015
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.09.2013
  TO
  TRANSFER
  5.000000
  31.03.2016
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  29.11.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  29.11.2013
  TO
  TRANSFER
  10.000000
  30.10.2015
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  30.10.2015
  TO
  TRANSFER
  50.000000
  25.07.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  25.07.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  25.07.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  25.07.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  25.07.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  27.03.2015
  24.07.2017
  30.000000
  30.10.2015
  16.02.2017
  30.000000
  30.09.2013
  30.03.2014
  5.000000
  31.03.2014
  31.12.2014
  25.000000
  01.01.2015
  23.01.2015
  25.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  25.000000
  01.01.2015
  07.02.2016
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  12.500000
  01.01.2015
  07.11.2015
  12.500000
  30.09.2013
  31.12.2014
  12.500000
  01.01.2015
  07.11.2015
  12.500000
  07.02.2014
  31.12.2014
  12.500000
  01.01.2015
  07.10.2015
  12.500000
  30.04.2014
  23.07.2014
  20.000000
  30.04.2014
  23.07.2014
  20.000000
  30.06.2015
  30.06.2015
  30.000000
  01.07.2015
  28.02.2016
  30.000000
  29.02.2016
  17.11.2016
  30.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  5.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  25.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  25.000000
  30.09.2014
  29.04.2015
  5.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  25.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  25.000000
  06.02.2015
  29.04.2015
  5.000000
  30.04.2015
  29.11.2015
  25.000000
  30.11.2015
  26.04.2016
  25.000000
  30.09.2013
  31.12.2014
  5.000000
  01.01.2015
  29.06.2015
  5.000000
  30.06.2015
  31.05.2016
  15.000000
  01.06.2016
  29.06.2016
  15.000000
  30.06.2016
  03.08.2016
  15.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  10.000000
  01.01.2015
  30.03.2016
  10.000000
  31.03.2016
  21.12.2016
  20.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  10.000000
  01.01.2015
  30.12.2015
  10.000000
  31.12.2015
  18.05.2016
  10.000000
  19.05.2016
  17.04.2017
  10.000000
  30.10.2015
  31.12.2016
  50.000000
  30.10.2015
  31.12.2016
  50.000000
  05.02.2016
  31.12.2016
  50.000000
  07.02.2014
  31.05.2016
  20.000000
  01.06.2016
  29.06.2016
  20.000000
  30.06.2016
  29.09.2016
  20.000000
  30.09.2016
  29.11.2016
  20.000000
  30.11.2016
  24.07.2017
  20.000000
  07.02.2014
  07.02.2016
  20.000000
  07.02.2014
  31.12.2014
  20.000000
  01.01.2015
  31.05.2016
  20.000000
  01.06.2016
  07.02.2017
  20.000000
  05.02.2016
  24.07.2017
  20.000000
  05.02.2016
  29.09.2016
  30.000000
  30.09.2016
  24.07.2017
  30.000000
  05.02.2016
  24.07.2017
  20.000000
  05.02.2016
  17.03.2017
  20.000000
  18.03.2017
  24.07.2017
  20.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato