Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

PGNiG Upstream International AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  PGNiG Upstream International AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  991317155
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  23412029
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  29.630000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  29.630000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.243000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  24.243000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.243000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  24.243000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  6.000000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  6.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  24.243000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  24.243000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.917500
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  8.000000
  30.12.2014
  TO
  TRANSFER
  8.000000
  18.03.2017
  FROM
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.917500
  15.05.2013
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  11.917500
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  30.12.2014
  20.12.2016
  29.630000
  21.12.2016
  17.03.2017
  29.630000
  30.12.2014
  17.03.2017
  24.243000
  30.12.2014
  29.09.2016
  24.243000
  30.09.2016
  17.03.2017
  24.243000
  30.12.2014
  17.03.2017
  6.000000
  30.12.2014
  17.03.2017
  6.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  15.000000
  18.05.2016
  29.11.2016
  15.000000
  30.11.2016
  17.03.2017
  15.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  15.000000
  18.05.2016
  29.11.2016
  15.000000
  30.11.2016
  17.03.2017
  15.000000
  15.05.2013
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  15.000000
  18.05.2016
  29.11.2016
  15.000000
  30.11.2016
  17.03.2017
  15.000000
  30.12.2014
  17.03.2017
  24.243000
  15.05.2013
  12.01.2016
  15.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  15.000000
  18.05.2016
  29.11.2016
  15.000000
  30.11.2016
  17.03.2017
  15.000000
  15.05.2013
  15.08.2013
  35.000000
  15.05.2013
  29.09.2014
  30.000000
  30.09.2014
  19.02.2015
  30.000000
  15.05.2013
  13.05.2014
  20.000000
  15.05.2013
  13.02.2014
  30.000000
  15.05.2013
  03.02.2015
  20.000000
  15.05.2013
  03.11.2014
  50.000000
  21.06.2013
  21.06.2016
  40.000000
  21.06.2013
  17.03.2017
  40.000000
  21.06.2013
  28.11.2013
  30.000000
  29.11.2013
  31.12.2014
  30.000000
  01.01.2015
  30.03.2016
  30.000000
  31.03.2016
  21.12.2016
  30.000000
  21.06.2013
  21.06.2015
  20.000000
  07.02.2014
  01.07.2015
  50.000000
  02.07.2015
  07.02.2016
  50.000000
  06.02.2015
  23.02.2016
  40.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  40.000000
  29.04.2016
  06.02.2017
  40.000000
  05.02.2016
  29.09.2016
  8.000000
  30.09.2016
  20.12.2016
  8.000000
  21.12.2016
  17.03.2017
  8.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  40.000000
  18.05.2016
  08.12.2016
  40.000000
  09.12.2016
  17.03.2017
  40.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  11.917500
  18.05.2016
  29.11.2016
  11.917500
  30.11.2016
  17.03.2017
  11.917500
  05.02.2016
  17.03.2017
  20.000000
  10.06.2016
  17.03.2017
  25.000000
  10.02.2017
  17.03.2017
  40.000000
  10.02.2017
  17.03.2017
  30.000000
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  15.05.2013
  03.11.2014
  07.02.2014
  07.02.2016
  06.02.2015
  17.03.2017
  05.02.2016
  17.03.2017
  10.02.2017
  17.03.2017